FinFami – järjestö mielenterveysomaisten asialla

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami on  mielenterveyskuntoutujien omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio. Teemme työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestöön kuuluu keskusliiton lisäksi 17 alueellista jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Jäsenyhdistykset tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa mielenterveyskuntoutujien omaisille.

 

Ajankohtaista

FinFami Twitterissä

Draamakokonaisuus on alakoulun opettajien työväline #mielenterveys'asioiden käsittelyyn. Lue lisää lehdestä: https://t.co/q6YTlGXKPi #koulu

Omaishoito ei ole #ammatti, johon voisi kouluttautua,vaan taustalla on aina jonkinlainen #ihmissuhde. https://t.co/v4MNL2BABz #omaishoito

#Varjotonmieli haastaa #yläkoulut pohtimaan #mielenterveys- & #päihde'kysymyksiä. @aklinikka @finfami_omaiset #koulu #opettaja