FinFamin kuntavaalitavoitteet 2017

 

 

1. Mielenterveysomaisille tarjotaan tietoa ja tukea

Perheenjäsenen psyykkinen sairaus kuormittaa omaista ja sairastuneen hoito sitoo omaisen usein jatkuvaan päivystysvalmiuteen. Raskas elämäntilanne voi vaikuttaa voimakkaasti omaisen hyvinvointiin ja jopa 46 % omaisista on vaarassa sairastua masennukseen. Vain noin 3% mielenterveysomaisista saa omaishoidontukea.

Kysymys on taloudellisen tuen lisäksi myös muista omaisten jaksamista tukevien palvelujen puutteesta. Omaisilla on usein merkittävä rooli sairastuneen läheisen arjessa ja arvokasta tietoa läheisensä sairaudesta ja hoidosta.

Tukemalla omaisten jaksamista ja tarjoamalla riittävästi tietoa ja mahdollisuutta vertaistukeen voidaan ehkäistä omaisten uupumista.

2. Kunnissa panostetaan laadukkaisiin perhepalveluihin

Arviolta joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Nämä lapset ja perheet ovat erityisen tuen tarpeessa, sillä vanhempien jaksamattomuuden vuoksi lapset joutuvat usein kantamaan huolta ja vastuuta aikuisten asioista. Riski syrjäytyä ja ongelmien siirtymiseen ylisukupolvisesti on näiden lasten kohdalla suurentunut.

Laadukkaiden peruspalveluiden kuten neuvolan, kokopäiväisen päivähoidon, koulun sekä harrastusmahdollisuuksien avulla lasten kasvua ja vanhempien jaksamista voidaan tukea ja lasten ja nuorten yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia ennaltaehkäistä.

3. Kuntalaisten yhdenvertaisuutta edistetään tukemalla harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia

Kuntalaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tulee edistää tarjoamalla laadukkaita ja monipuolisia lähipalveluita. Jokaisella asukkaalla tulee olla mahdollisuus harrastaa ja liikkua varallisuudesta tai elämäntilanteesta riippumatta.

Kirjastot, mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja nauttia kulttuurista ehkäisevät yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Kuntien tulee tehdä tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa esimerkiksi tarjoamalla tilojaan järjestöjen ja muiden ryhmien käyttöön.

#omaistenasialla #kuntavaalit2017 #finfami

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu.

Kuntavaalitavoitteet

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone