Valitse sivu

Jäsenyhdistyksille suunnatut koulutukset

Tälle sivulle olemme koonneet FinFamin jäsenyhdistysten työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuja koulutuksia
Koulutuksilla edistämme jäsenyhdistysten mahdollisuuksia tukea mielenterveysomaisten toipumista ja hyvinvointia.

Koulutukset FinFami-yhdistysten vapaaehtoisille, vertaisryhmänohjaajille ja kokemustoimijoille

 

Vertaisohjaajien ja vapaaehtoisten valtakunnalliset työnohjaus- ja täydennyskoulutuspäivät 

Aika:  la 24.4. ja la 20.11. 2021 klo 9.30-13

Paikka: etäosallistuminen, verkkotilaisuus

Koulutus on tarkoitettu FinFamin jäsenyhdistysten vapaaehtoisille ja vertaisohjaajille. Päivissä teemana on omat vahvuuteni vertaisryhmänohjaajana ja vapaaehtoisena. Tilaisuudet ohjaa ulkopuolinen työnohjaaja. Päivässä jakaudutaan pienryhmiin oman vapaaehtoistehtävän pohjalta. Ilmoittautuneille lähetetään linkki sekä ohjeet koulutukseen osallistumiseen. 

Ilmoittautuminen oman FinFami-yhdistyksen kautta viim. 2.4.2021

 

FinFami Prospect ohjaajien yhteinen Get together -tapaaminen 

Aika 27.5. 2021 klo 17-19

Paikka: verkkotilaisuus, etäosallistuminen

Tilaisuus on suunnattu FinFamin jäsenyhdistysten Prospect-vertaisohjaajille, jotka ovat toteuttaneet verkkovertaisryhmiä. Jaetaan yhdessä kokemuksia, vinkkejä ja opitaan toisiltamme. Käydään läpi ajankohtaiset Prospect-kuulumiset.

Ilmoittautuneille lähetetään linkki sekä ohjeet koulutukseen osallistumiseen.

Ilmoittautuminen oman FinFami-yhdistyksen kautta viim.15.5.

 

Prospect-Plus ohjaajakoulutus 

Aika: la 27.3.21 klo 10-15.30

Paikka: verkko-tilaisuus, etäosallistuminen

Koulutuspäivä on suunnattu FinFamin Prospect-ohjaajille, jotka eivät vielä ole käyneet Prospect-Plus ohjaajakoulutusta tai kaipaavat lisää koulutusta plus-osioiden ohjaamiseen. Koulutukseen voi osallistua myös jäsenyhdistysten työntekijät, jotka haluavat tutustua lähemmin Prospect-Plus osioihin. Ohjaajat saavat koulutuksesta todistuksen ja Prospect- plus ohjaajan käsikirjan ja voivat koulutuksen jälkeen ohjata Plus-osioita omassa yhdistyksessään.

Ilmoittautuminen oman FinFami-yhdistyksen kautta viim. 15.3..

 

Mielenterveysomaispäivät Vol. IV teemalla Omaisen Resiliessi

Aika: 4.-5.9.2021

Kutsumme mukaan jäsenyhdistysten työntekijöitä ja vapaaehtoisia ideoimaan päivistä jälleen omaisten toiveita vastaavat, inspiroivat ja omaisten hyvinvointiin keskittyvät. Nyt on loistava tilaisuus tuoda yhteen eri yhdistystemme hyvinvointitoimintoja ja kenttämme loistavaa pääomaa ja osaamista. Päivistä tulossa tarkempaa tietoa kevään kuluessa. Ideointi- ja suunnittelutyöryhmä kokoontuu 17.2. klo 13-15 verkossa. Sovitaan muut tapaamiskerrat ensimmäisellä kerralla.

 

Ilmoittautuminen työryhmään oman FinFami-yhdistyksen kautta viim. 15.2.21

 

ERÄTAUKO-dialogikeskustelu

Aika: 16.3. klo 15.30-17 

Verkkokeskustelu. Etäosallistuminen.

Osallistu Erätauko-keskusteluun, jossa luomme yhdessä kuvaa siitä, miten koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut mielenterveysomaisena elämääsi ja millaisia ajatuksia on tulevaisuutta kohtaan. Keskustelu on avoin kaikille, joilla on huolta läheisensä mielenterveydestä. Ilmoittautuminen viim. 10.3. tämän linkin kautta: ERÄTAUKO

 

Ylitse mentor- mobiilivapaaehtoiskoulutus

Aika ja paikka: 11.5. ja 25.5. klo 16.30-19.30  verkkotilaisuus tai tilanteen salliessa myös Tampereella paikanpäällä FinFami Pirkanmaalla.

Olisiko sinulla aikaa toimia vertaismentorina mobiilisti älypuhelimen kautta? Voit itse määritellä minkä verran olet valmis aikaasi antamaan.
Yhteistyönä SOS-Lapsikylän Ylitse mentor hankkeen, FinFami Pirkanmaan ja FinFami keskusliiton toteuttama koulutus, josta saa valmiudet toimia vertaismentorina mobiilisti. Sinun ei tarvitse olla vielä FinFamin vapaaehtoinen. Koulutuksen ensimmäisenä päivänä saat perustietoa vapaaehtoisena toimimisesta ja toisena koulutuspäivänä valmiudet mobiilivertaismentorina toimimiseen. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 7.5. mennessä oman paikallisen FinFami-yhdistyksen kautta. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sähköpostiin.

Valtakunnallinen FinFami Vapaahtoisten ilta

Aika ja paikka: 8.12.21 klo 17-19.30 

FinFamin vapaaehtoisten valtakunnallinen kiitos- ja hyvinvointi-ilta. Mukavaa yhdessäoloa ja virkistävää ohjelmaa.

Lisätietoa lähemmin.

Koulutukset FinFami-yhdistysten työntekijöille

Verkkosivujen hakukoneoptimointi

Aika: 19.2.2021 klo 9-9.30

Paikka: Webinaari, etäosallistuminen

Webinaarissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten voin kasvattaa verkkosivuston kävijämäärää ilman aktiivista markkinointia ja mainontaa? Miten nostan sivustoni sisältöjen näkyvyyttä hakukoneissa (esim. Google)? Mikä on YOAST SEO ja miten sitä käytetään? Miten voin seurata, mistä lähteistä kävijät tulevat sivuilleni? Webinaarissa otetaan myös pikainen katsaus siihen, miten yhdistys voi hankkia itselleen maksutonta mainostilaa Googlen hakutuloksissa.

Ilmoittaudu webinaariin 18.2. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/2A5AD5630A9C1476

Verkkoviestinnän mittaaminen

Aika: 19.3.2021 klo 9-9.30

Paikka: Webinaari, etäosallistuminen

Webinaarissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia mittareita verkkosivuston kävijäliikenteen ja sosiaalisen median seurantaan löytyy ja mihin tavoitteisiin ne vastaavat? Miten luon yhdistykselleni verkkoviestinnän seurantasuunnitelman? Mikä on Google Analytics ja miten sitä käytetään?

Ilmoittaudu webinaariin 18.3. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/0F52FC3BE22A17D4

Verkkopalveluiden saavutettavuus

Aika: 23.4.2021 klo 9-9.30

Paikka: Webinaari, etäosallistuminen

Webinaarissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä laki sanoo saavutettavuudesta? Kenen vastuulla on varmistaa, että verkkosivustomme ja verkkopalvelumme ovat saavutettavia? Mitä jokaisen verkkosivujen päivittäjän ja sisältöjen tuottajan tulee tietää saavutettavuudesta? Mitä saavutettavuusasioita on huomioitava, kun käytämme sosiaalista mediaa. 

Ilmoittaudu webinaariin 22.4. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/7ECE2E8CF279825C

Tapahtumailmoittautumisten hallinta Webropolissa

Aika: 28.5.2021 klo 9-9.30

Paikka: Webinaari, etäosallistuminen

Webinaarissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten voin hallita tapahtumiemme ilmoittautumistietoja Webropolin Events-työkalulla? Miten voin automatisoida tapahtumaviestintään ja ilmoittautumisten hallintaan liittyviä tehtäviä? Miten liitän palautelomakkeen tapahtumanhallintaan? Miten huomioin ilmoittautumistietoihin liittyvät tietosuoja-asiat lain mukaisesti?

Ilmoittaudu webinaariin 27.5. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/146C7E91C99B3213

 

Vertaisryhmien toteuttaminen Zoom-alustalla

Aika: 15.4. klo 13-15.30

Paikka: verkkotilaisuus, etäosallistuminen

Miten pitää Zoom-alustalla vertaisryhmä? Mitä erityispiirteitä verkko-ryhmässä tulee huomioida verraten kasvokkaisiin ryhmiin? Ei tarvitse olla aiempaa kokemusta Zoomin käytöstä. Jos olet jo ollut mukana verkkoryhmää toteuttamassa, tule jakamaan vinkkejä toisille.

Koulutus on tarkoitettu FinFamin jäsenyhdistysten työntekijöille ja vertaisohjaajille. Ilmoittautuminen oman FinFami-yhdistyksen kautta.

 

Zoom-päiväkahvit verkkovertaisryhmistä

Aika 2.6. klo 13-14

Paikka: verkkotilaisuus, etäosallistuminen

Tilaisuus on suunnattu FinFamin jäsenyhdistysten työntekijöille ja vertaisohjaajille, jotka ovat toteuttaneen verkkovertaisryhmiä. Jaetaan yhdessä kokemuksia, vinkkejä ja opitaan toisiltamme.

Ilmoittautuminen oman FinFami-yhdistyksen kautta.

 

 

Kuule FinFamilaista webinaarikiertue:

Moninaiset vapaaehtois- ja vertaistoiminnat FinFamissa

Aika: 11.5. klo 13.30-15

Paikka: Webinaari, etäosallistuminen

 Tule mukaan valtakunnallisiin Kuule FinFamilaista -webinaareihin, joissa jaetaan hiljaista tietoa sekä osaamista ja esitellään hyviä kokemuksia ja toimintamalleja FinFami-yhdistysten kesken. Webinaareissa puhujina finfamin jäsenyhdistysten asiantuntijoita, ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Tilaisuudet pidetään Zoomissa ja ilmoittautuneille välitetään liittymislinkki muutamaa päivää ennen webinaaria. Ilmoittautuminen viim. viikkoa ennen oman FinFami-yhdistyksen kautta.

 

Kuule FinFamilaista webinaarikiertue: 

Omaisneuvonta FinFamissa

Aika: 11.6. klo 13.30-15

Paikka: webinaari, etäosallistuminen

Tule mukaan valtakunnallisiin Kuule FinFamilaista -webinaareihin, joissa jaetaan hiljaista tietoa sekä osaamista ja esitellään hyviä kokemuksia ja toimintamalleja FinFami-yhdistysten kesken. Webinaareissa puhujina finfamin jäsenyhdistysten asiantuntijoita, ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Tilaisuudet pidetään Zoomissa ja ilmoittautuneille välitetään liittymislinkki muutamaa päivää ennen webinaaria. 

Ilmoittautuminen oman FinFami-yhdistyksen kautta.

 

 

Kuule FinFamilaista webinaarikiertue:

KYSY NUORELTA JA KYSY VIELÄ UUDELLEEN

Aika: 24.8. klo 13.30-15

Paikka: Webinaari, etäosallistuminen

Tule mukaan valtakunnallisiin Kuule FinFamilaista -webinaareihin, joissa jaetaan hiljaista tietoa sekä osaamista ja esitellään hyviä kokemuksia ja toimintamalleja FinFami-yhdistysten kesken. Tässä webinaarissa kuullaan Varsinais-Suomen FinFamin Kysy nuorelta hankkeesta ja nuorten aikuisten omaisten kokemuksista. Webinaarissa puhujina finfamin jäsenyhdistysten asiantuntijoita, ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Tilaisuudet pidetään Zoomissa ja ilmoittautuneille välitetään liittymislinkki muutamaa päivää ennen webinaaria

Ilmoittautuminen oman FinFami-yhdistyksen kautta.

 

Kuule FinFamilaista webinaarikiertue:

Toiminnanjohtajana FinFamissa

Aika ja paikka: 02.12. klo 13.30-15 webinaari, etäosallistuminen

Tule mukaan valtakunnallisiin Kuule FinFamilaista -webinaareihin, joissa jaetaan hiljaista tietoa sekä osaamista ja esitellään hyviä kokemuksia ja toimintamalleja FinFami-yhdistysten kesken. Webinaareissa puhujina finfamin jäsenyhdistysten asiantuntijoita, ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Tilaisuudet pidetään Zoomissa ja ilmoittautuneille välitetään liittymislinkki muutamaa päivää ennen webinaaria.

Ilmoittautuminen oman FinFami-yhdistyksen kautta.

 

Mielenterveysomaispäivät Vol. IV teemalla Omaisen Resiliessi

Aika: 4.-5.9.2021
Kutsumme mukaan jäsenyhdistysten työntekijöitä ja vapaaehtoisia ideoimaan päivistä jälleen omaisten toiveita vastaavat, inspiroivat ja omaisten hyvinvointiin keskittyvät. Nyt on loistava tilaisuus tuoda yhteen eri yhdistystemme hyvinvointitoimintoja ja kenttämme loistavaa pääomaa ja osaamista. Päivistä tulossa tarkempaa tietoa kevään kuluessa. Ideointi- ja suunnittelutyöryhmä kokoontuu 17.2. klo 13-15 verkossa. Sovitaan muut tapaamiskerrat ensimmäisellä kerralla.

 

Ilmoittautuminen oman FinFami-yhdistyksen kautta.

Pin It on Pinterest