Valitse sivu

Jäsenyhdistyksille suunnatut koulutukset

Tälle sivulle olemme koonneet FinFamin jäsenyhdistysten työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuja koulutuksia. Koulutuksilla edistämme jäsenyhdistysten mahdollisuuksia tukea mielenterveysomaisten toipumista ja hyvinvointia.

Koulutukset FinFami-yhdistysten vapaaehtoisille, vertaisryhmänohjaajille ja kokemustoimijoille

 

Vertaisohjaajien ja vapaaehtoisten valtakunnalliset työnohjaus- ja täydennyskoulutuspäivät

Aika:  la 24.4. ja la 20.11. 2021 klo 9.30-13

Paikka: etäosallistuminen, verkkotilaisuus

Koulutus on tarkoitettu FinFamin jäsenyhdistysten vapaaehtoisille ja vertaisohjaajille. Päivissä teemana on omat vahvuuteni vertaisryhmänohjaajana ja vapaaehtoisena. Tilaisuudet ohjaa ulkopuolinen työnohjaaja. Päivässä jakaudutaan pienryhmiin oman vapaaehtoistehtävän pohjalta. Ilmoittautuneille lähetetään linkki sekä ohjeet koulutukseen osallistumiseen.

Ilmoittautuminen oman FinFami-yhdistyksen kautta kevään osalta viim. 2.4.2021 ja syksyn osalta 5.11. mennessä.

 

FinFami Prospect ohjaajien yhteinen Get together -tapaaminen 

Aika 27.5. 2021 klo 17-19

Paikka: verkkotilaisuus, etäosallistuminen

Tilaisuus on suunnattu FinFamin jäsenyhdistysten Prospect-vertaisohjaajille, jotka ovat toteuttaneet verkkovertaisryhmiä. Jaetaan yhdessä kokemuksia, vinkkejä ja opitaan toisiltamme. Käydään läpi ajankohtaiset Prospect-kuulumiset.

Ilmoittautuneille lähetetään linkki sekä ohjeet koulutukseen osallistumiseen.

Ilmoittautuminen oman FinFami-yhdistyksen kautta viim.15.5.

 

Prospect-Plus ohjaajakoulutus 

Aika: la 27.3.21 klo 10-15.30

Paikka: verkko-tilaisuus, etäosallistuminen

Koulutuspäivä on suunnattu FinFamin Prospect-ohjaajille, jotka eivät vielä ole käyneet Prospect-Plus ohjaajakoulutusta tai kaipaavat lisää koulutusta plus-osioiden ohjaamiseen. Koulutukseen voi osallistua myös jäsenyhdistysten työntekijät, jotka haluavat tutustua lähemmin Prospect-Plus osioihin. Ohjaajat saavat koulutuksesta todistuksen ja Prospect- plus ohjaajan käsikirjan ja voivat koulutuksen jälkeen ohjata Plus-osioita omassa yhdistyksessään.

Ilmoittautuminen oman FinFami-yhdistyksen kautta viim. 15.3..

 

Mielenterveysomaispäivä Vol. IV teemalla Omaisen Resiliessi

Aika: 4.9.2021 klo 9.30-15.00

Paikka: verkkotilaisuus, etäosallistuminen

Valtakunnallinen mielenterveysomaispäivä kutsuu yhteiseen vuorovaikutukseen ja yhdessäoloon hyvän ohjelman kera. Päivä toteutetaan verkkotilaisuutena.

 • Luvassa ajankohtaista asiaa resilienssistä, nimekkäitä puhujia, vuorovaikutteisuutta ja voimaantumista! Puhujia mm. Suomen Eduskunnan Puhemies Anu Vehviläinen, Vuoden puhuja/ Fightback Pekka Hyysalo,  artisti/muusikko Mikko Kuustonen, Kehittämispäällikkö THL/ Esa Nordling, FinFami kokemusasiantuntijoita, Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti Terhi Kotilainen.

  Ohjelma on osallistujille maksuton. Päivää edeltää vuorovaikutteisia kohtaamishetkiä verkkoalustalla. Jäsenyhdistykset voivat halutessaan järjestää omin resurssein/kustannuksin oman alueensa osallistujille päivään oman hybridi ”omaiskatsomon” ja osallistua yhteisesti tilasta käsin valtakunnalliseen verkkotilaisuuteen (huom! tilassa tulee olla verkkoyhteys ja screen esitysten seuraamista varten). Mikäli yhdistyksenne järjestää päivään oman etäkatsomon, ilmoittakaa siitä viim. 18.8.Aluekatsomoiden kanssa perehdytys 1.9. klo 14-15 Teamsissä.  Tervetuloa mukaan!

  Ilmoittautuminen viim. 18.8.2021 tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/EP/9AA088D581A90388

  Tiedustelut päivän osalta:

  Vaula Ollonen p. 0400-274 624 [email protected]

 

ERÄTAUKO-dialogikeskustelu

Aika: 16.3. klo 15.30-17 

Verkkokeskustelu. Etäosallistuminen.

Osallistu Erätauko-keskusteluun, jossa luomme yhdessä kuvaa siitä, miten koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut mielenterveysomaisena elämääsi ja millaisia ajatuksia on tulevaisuutta kohtaan. Keskustelu on avoin kaikille, joilla on huolta läheisensä mielenterveydestä. Ilmoittautuminen viim. 10.3. tämän linkin kautta: ERÄTAUKO

 

Ylitse mentor- mobiilivapaaehtoiskoulutus

Aika ja paikka: ti 7.9. ja 21.9. klo 16.30-19.30  verkkotilaisuus tai tilanteen salliessa myös Tampereella paikanpäällä FinFami Pirkanmaalla.

Olisiko sinulla aikaa toimia vertaismentorina mobiilisti älypuhelimen kautta? Voit itse määritellä minkä verran olet valmis aikaasi antamaan.
Yhteistyönä SOS-Lapsikylän Ylitse mentor hankkeen, FinFami Pirkanmaan ja FinFami keskusliiton toteuttama koulutus, josta saa valmiudet toimia vertaismentorina mobiilisti. Sinun ei tarvitse olla vielä FinFamin vapaaehtoinen. Koulutuksen ensimmäisenä päivänä saat perustietoa vapaaehtoisena toimimisesta ja toisena koulutuspäivänä valmiudet mobiilivertaismentorina toimimiseen.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 30.8.21 mennessä oman paikallisen FinFami-yhdistyksen kautta. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sähköpostiin. Tiedustelut: [email protected]  p.0400-274 624

Valtakunnallinen FinFami Vapaahtoisten ilta

Aika ja paikka: 8.12.21 klo 17-19.30 

FinFamin vapaaehtoisten valtakunnallinen kiitos- ja hyvinvointi-ilta. Mukavaa yhdessäoloa ja virkistävää ohjelmaa.

Lisätietoa lähemmin.

Koulutukset FinFami-yhdistysten työntekijöille

Verkkopalveluiden saavutettavuus

Aika: 23.4.2021 klo 9-9.30

Paikka: Webinaari, etäosallistuminen

Webinaarissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä laki sanoo saavutettavuudesta? Kenen vastuulla on varmistaa, että verkkosivustomme ja verkkopalvelumme ovat saavutettavia? Mitä jokaisen verkkosivujen päivittäjän ja sisältöjen tuottajan tulee tietää saavutettavuudesta? Mitä saavutettavuusasioita on huomioitava, kun käytämme sosiaalista mediaa. 

Ilmoittaudu webinaariin 22.4. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/7ECE2E8CF279825C

Tapahtumailmoittautumisten hallinta Webropolissa

Aika: 28.5.2021 klo 9-9.30

Paikka: Webinaari, etäosallistuminen

Webinaarissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten voin hallita tapahtumiemme ilmoittautumistietoja Webropolin Events-työkalulla? Miten voin automatisoida tapahtumaviestintään ja ilmoittautumisten hallintaan liittyviä tehtäviä? Miten liitän palautelomakkeen tapahtumanhallintaan? Miten huomioin ilmoittautumistietoihin liittyvät tietosuoja-asiat lain mukaisesti?

Ilmoittaudu webinaariin 27.5. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/146C7E91C99B3213

 

Zoom-päiväkahvit verkkovertaisryhmistä

Aika 2.6. klo 13-14

Paikka: verkkotilaisuus, etäosallistuminen

Tilaisuus on suunnattu FinFamin jäsenyhdistysten työntekijöille ja vertaisohjaajille, jotka ovat toteuttaneen verkkovertaisryhmiä. Jaetaan yhdessä kokemuksia, vinkkejä ja opitaan toisiltamme.

Ilmoittautuminen oman FinFami-yhdistyksen kautta.

 

 

Kuule FinFamilaista webinaarikiertue:

Moninaiset vapaaehtois- ja vertaistoiminnat FinFamissa

Aika: 11.5. klo 13.30-15

Paikka: Webinaari, etäosallistuminen

 Tule mukaan valtakunnallisiin Kuule FinFamilaista -webinaareihin, joissa jaetaan hiljaista tietoa sekä osaamista ja esitellään hyviä kokemuksia ja toimintamalleja FinFami-yhdistysten kesken. Webinaareissa puhujina finfamin jäsenyhdistysten asiantuntijoita, ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Tilaisuudet pidetään Zoomissa ja ilmoittautuneille välitetään liittymislinkki muutamaa päivää ennen webinaaria. Ilmoittautuminen viim. viikkoa ennen oman FinFami-yhdistyksen kautta.

 

Kuule FinFamilaista webinaarikiertue: 

Omaisneuvonta FinFamissa

Aika: 11.6. klo 13.30-15

Paikka: webinaari, etäosallistuminen

Tule mukaan valtakunnallisiin Kuule FinFamilaista -webinaareihin, joissa jaetaan hiljaista tietoa sekä osaamista ja esitellään hyviä kokemuksia ja toimintamalleja FinFami-yhdistysten kesken. Webinaareissa puhujina finfamin jäsenyhdistysten asiantuntijoita, ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Tilaisuudet pidetään Zoomissa ja ilmoittautuneille välitetään liittymislinkki muutamaa päivää ennen webinaaria. 

Ilmoittautuminen oman FinFami-yhdistyksen kautta.

 

 

Kuule FinFamilaista webinaarikiertue:

KYSY NUORELTA JA KYSY VIELÄ UUDELLEEN

Aika: 24.8. klo 13.30-15

Paikka: Webinaari, etäosallistuminen

Tule mukaan valtakunnallisiin Kuule FinFamilaista -webinaareihin, joissa jaetaan hiljaista tietoa sekä osaamista ja esitellään hyviä kokemuksia ja toimintamalleja FinFami-yhdistysten kesken. Tässä webinaarissa kuullaan Varsinais-Suomen FinFamin Kysy nuorelta hankkeesta ja nuorten aikuisten omaisten kokemuksista. Webinaarissa puhujina finfamin jäsenyhdistysten asiantuntijoita, ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Tilaisuudet pidetään Zoomissa ja ilmoittautuneille välitetään liittymislinkki muutamaa päivää ennen webinaaria

Ilmoittautuminen tästä.

 

Kuule FinFamilaista webinaarikiertue:

Toiminnanjohtajana FinFamissa

Aika ja paikka: 02.12. klo 13.30-15 webinaari, etäosallistuminen

Tule mukaan valtakunnallisiin Kuule FinFamilaista -webinaareihin, joissa jaetaan hiljaista tietoa sekä osaamista ja esitellään hyviä kokemuksia ja toimintamalleja FinFami-yhdistysten kesken. Webinaareissa puhujina finfamin jäsenyhdistysten asiantuntijoita, ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Tilaisuudet pidetään Zoomissa ja ilmoittautuneille välitetään liittymislinkki muutamaa päivää ennen webinaaria.

Ilmoittautuminen tästä. 

 

Mielenterveysomaispäivä Vol. IV teemalla Omaisen Resiliessi

Aika: 4.9.2021 klo 9.30-15.00

Paikka: verkkotilaisuus, etäosallistuminen

Valtakunnallinen mielenterveysomaispäivä kutsuu yhteiseen vuorovaikutukseen ja yhdessäoloon hyvän ohjelman kera. Päivä toteutetaan verkkotilaisuutena. Jäsenyhdistykset voivat omin kustannuksin mahdollistaa kasvokkaiset ”omaiskatsomot” päivään omilta alueiltaan tilanteen niin salliessa (huom! tilassa tulee olla verkkoyhteys ja screen).

 • Luvassa ajankohtaista asiaa resilienssistä, nimekkäitä puhujia, vuorovaikutteisuutta ja voimaantumista! Puhujia mm. Suomen Eduskunnan Puhemies Anu Vehviläinen, Vuoden puhuja/ Fightback Pekka Hyysalo,  artisti/muusikko Mikko Kuustonen, Kehittämispäällikkö THL/ Esa Nordling, FinFami kokemusasiantuntijoita, Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti Terhi Kotilainen….
 • Lisätietoa päivistä välitetään FinFami – jäsenyhdistyksiin. Ilmoittautuminen päiville oman paikallisen FinFami-yhdistyksen kautta.

 

Pin It on Pinterest