Valitse sivu

Mieletön mahdollisuus

Tietoa projektista

Mieletön Mahdollisuus -lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti (2014-2018) lisää tietoa mielenterveysongelmista ja lapsiomaisten tuen tarpeista.

Arviolta joka neljäs alaikäinen lapsi Suomessa elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma. Projektin tavoitteena on vähentää mielenterveysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja sekä tarjota välineitä lasten, nuorten ja heidän perheidensä arjen helpottamiseksi.

Projektissa tuotetaan ja levitetään hyviä käytäntöjä, joiden kautta voidaan tukea lasten ja nuorten hyvää kasvua vanhemman sairaudesta huolimatta. Näin voidaan vaikuttaa estää mielenterveyden ongelmien siirtymistä sukupolvelta toiselle.

Projektia on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja myöhemmin STEA.

Tutustu projektin esitteeseen

Toiminta

Draamamateriaalit kouluille

Projekti on tuottanut ala- ja yläkouluille draamamateriaaleja, joiden avulla perheissä olevia mielenterveys- ja päihdeongelmia voidaan käsitellä lasten kanssa. Materiaaleihin voi tutustua tarkemmin täällä.

Pin It on Pinterest