22.1.2018

Mielipidekirjoitus: Mielenterveys­potilaiden omaisille on taattava riittävät tukitoimet

Julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 17.1.2018

Mielenterveys­potilaiden omaisille on taattava riittävät tukitoimet

On arvioitu, että noin 400 000 suomalaista hoivaa ja huolehtii läheisestään, joka kärsii mielenterveysongelmista.

Nimimerkki Toivonsa menettänyt omainen kirjoitti (HS Mielipide 11.1.)psyykkisesti sairaan läheisensä vai­keasta tilanteesta. Nimimerkki kirjoitti, että vakavasti sairaan läheisen tahdonvastaiseen hoitoon saaminen on ollut vaikeaa.

Kirjoittajan kuvailema tilanne kuulostaa valitettavan yleiseltä. Psykiatrisia hoitopaikkoja on vähennetty valtakunnan tasolla noin 20 prosenttia kymmenen viime vuoden aikana. Samanaikaisesti mielenterveyden häi­riöt ovat yleisin työkyvyttömyyden syy Suomessa. Psykiatriseen hoitoon pääsy, niin vapaaehtoisesti kuin tahdonvastaisestikin, on vaikeutunut. Laitospaikkojen purkamisen yhteydessä psykiatrista avohoitoa ei ole kehitetty riittävästi.

Arviolta joka toinen suoma­lainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa mielenterveyden häiriöihin. Mielenterveyden häiriöt koskettavat näin välillisesti lähes kaikkia suomalaisia. On arvioitu, että noin 400 000 suomalaista hoivaa ja huolehtii läheisestään, joka kärsii mielenterveysongelmista. Vastuu psyykkisesti sairaan läheisen hoidosta jääkin valitettavan usein liikaa perheenjäsenten ja omaisten vastuulle.

Ristiriidassa tämän kanssa on se, että omaiset joutuvat monesti toimimaan läheisensä apuna ilman riittäviä tukitoimia. Valtaosa mielenterveyskuntoutujien omaisista ei kuulu omaishoidon tuen piiriin. Omaishoidon tukea maksetaan yli 40 000 suomalaiselle. Heistä ainoastaan 2–3 prosenttia on mielenterveyskuntoutujien omaisia, vaikka tuen saamiselle tulisi olla yhtäläiset perusteet. Mielenterveysomaiset tarvitsevat taloudellista tukea, neuvontaa ja vapaapäiviä kuten muutkin omaishoitajat.

Mielenterveyspalveluihin on ohjattava nykyistä enemmän resursseja. Psyykkisesti sairastuneiden tulee päästä hoitoon niin, ettei hoitoon pääsy ja vastuu sairastuneen hoidosta kaadu omaisten harteille.

Pia Hytönen

toiminnanjohtaja, Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone