12.9.2017

Turun mielenterveyspalvelujen resursseja lisättävä

Mielipidekirjoitus Turun Sanomissa 10.9.2017.

Turun Sanomissa on kirjoitettu lähiaikoina (artikkeli 26.8. ja pääkirjoitus 4.9.), että mielenterveyspalveluiden resurssit ovat Turussa erittäin niukat.

Esimerkiksi verrattuna kuuteen suurimpaan kaupunkiin Turun psykiatrisen avohoidon resurssit ovat asukaslukuun suhteutettuna euroilla mitaten pienimmät. Samanaikaisesti psykiatrisen avohoidon käyntejä on Turussa jopa kaksi kertaa enemmän kuin Vantaalla, Espoossa tai Tampereella.

Olemme erittäin huolestuneita Turun psykiatrisen hoidon tilanteesta. Herää kysymys siitä, onko Turussa alibudjetoitu mielenterveyspalveluihin käytettävät resurssit?

Hoitojärjestelmä olettaa usein automaattisesti, että mielenterveyspotilaan lähiomainen kantaa vastuun sairastuneesta läheisestään.

Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että omaiset joutuvat toimimaan läheisensä apuna ilman riittäviä tukitoimia ja moni mielenterveysomainen ei kuulu omaishoidon tuen piiriin.

Omaishoidon tukea saa yli 40 000 suomalaista. Heistä ainoastaan arviolta 1–2 prosenttia on mielenterveyskuntoutujien omaisia, vaikka perusteiden tuen saamiselle tulisi olla yhtäläiset.

Perheenjäsenen psyykkinen sairaus kuormittaa aina omaista. Tutkimusten mukaan mielenterveysomaiset kuuluvat masennukseen sairastuvien riskiryhmään.

Vaadimme, että Turussa herättäisiin mielenterveyspalveluiden resurssipulaan ja etsittäisiin aktiivisesti ongelmaan parannusta.

Kenenkään sairastuneen ei tulisi joutua odottamaan hoitoon pääsyä kuukausien ajan.

Pia Hytönen

Toiminnanjohtaja

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami

Samuli Koskinen

Toiminnanjohtaja

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone