Yli 25 vuotta omaisten asialla

Mielenterveysomaisten yhdistystoiminta sai alkusysäyksensä psykiatrisen hoitojärjestelmän muutoksista: viimeisten vuosikymmenten aikana sairaalapaikkoja on voimakkaasti vähennetty ja painottaminen avohoitoon on lisännyt omaisten hoitovastuuta.

Ensimmäinen mielenterveysomaisten yhdistys perustettiin vuonna 1984 Turussa. Vuosikymmenen taitteessa toiminta oli kasvanut niin, että esiin nousi tarve valtakunnalliselle toimijalle, joka yhdistäisi eri puolilla maata toimivat omaisyhdistykset. Keskusliitto perustettiin vuonna 1991 Tampereella ja sen nimeksi tuli ensin Mielenterveyspotilaiden omaisyhdistysten keskusliitto.

Keskusliiton toiminnan perustehtäväksi määriteltiin mielenterveysomaisten valtakunnallinen edunvalvonta ja keskusliittoon kuuluvien jäsenyhdistysten tukeminen. Keskusliitto aloitti toimintansa julkaisemalla Labyrintti-lehteä, jota toimitettiin aluksi vapaaehtoisvoimin yhdessä jäsenyhdistysten kanssa.

Oman rahoituksen toimintaansa varten keskusliitto sai Raha-automaattiyhdistykseltä vuonna 2000. Tämä mahdollisti tavoitteellisen ja suunnitelmallisen kehittämistyön aloittamisen. Raha-automaattiyhdistyksen myöntämällä tuella aloitettiin myös keskusliiton ensimmäinen hanke: Omaisen masennus (2000–2002).

Vuosina 2005–2009 keskusliitto keskittyi omaistyön kehittämiseen viisivuotisessa Omaistyön kehittämisprojektissa.  Vuosina 2010- 2013 keskusliitossa oli käynnissä Prospect -projekti, tämän jälkeen keskusliitto sai valtakunnallisen vapaaehtoistoiminnan ja omaistoiminnan kehittämishankkeen, jonka avulla prospect-toimintaa ja kokemustoimintaa jatketaan. Lisäksi vuodesta 2012 lähtien keskusliitossa on toiminut Opastava-hanke (2012-2017), jonka avulla kehitetään omaisten ja omaishoitajien palveluita.

Vuodesta 2014 lähtien keskusliitossa on ollut käynnissä lasten ja nuorten omaistyötä kehittävä Mieletön Mahdollisuus -hanke. Vuonna 2015 keskusliitossa käynnistyi jäsenyhdisysten talouden ja hallinnon kehittämistyötä tekevä OMAHA-hanke.

Vuosien kuluessa  keskusliitto on lunastanut paikkansa mielenterveysomaisten yhdistysten keskusjärjestönä ja omaisten etujen valtakunnallisena edunvalvojana.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone