Organisaatio

Korkeinta päätösvaltaa Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamissa käyttää keskusliiton jäsenet edustajakokouksessa. Keskusliiton jäseniä ovat liiton 17 alueellista omaisyhdistystä.

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin jäsenyhdistykset kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa edustajakokouksiin, joissa määritellään vuosi kerrallaan keskusliiton toiminnan ja talouden linjaukset. Näissä kokouksissa valitaan myös liiton luottamusjohto eli hallitus.

Keskusliiton toimintaa johtaa keskusliiton hallitus, joka on toiminnastaan vastuussa edustajakokoukselle. Hallitus koostuu jäsenyhdistysten syysedustajakokouksessa valitsemista edustajista. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Keskusliiton hallitus on yhdistyksen lakimääräinen edustaja ja toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen asioista. Hallituksen jäsenet löydät täältä.

Toiminnanjohtaja työskentelee hallituksen alaisuudessa ja toimii henkilöstön esimiehenä. Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamissa työskentelee yhdeksän työntekijää. Henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone