FinFamin strategia

Omaisjärjestötyön strategia on koko järjestön yhteinen suunta toiminnalle, jota hyödynnetään alueellisessa ja valtakunnallisessa omaistyössä. Strategia on työstetty omaisjärjestötoimijoiden yhteistyönä ja hyväksytty keskusliiton kevätedustajakokouksessa vuonna 2014. Mukana strategiatyössä oli yli sata omaista, työntekijää ja vapaaehtoista 14 eri yhdistyksestä. FinFamin strategiassa esitellään järjestön visio, missio ja arvot. Omaisjärjestötyön strategian tueksi on laadittu myös vapaaehtoisstrategia.

VISIO 2020

Olemme tunnettu, vetovoimainen ja vahva mielenterveysomaistyön asiantuntija ja järjestövaikuttaja – mielenterveysomaisten tuen ja toivon mahdollistaja. Vuonna 2020 ennakkoluulot ovat vähentyneet ja mielenterveyden sairaudet ovat tasa-arvoisia muiden sairauksien rinnalla.

MISSIO

Järjestö on vahva mielenterveysomaistyön asiantuntija ja vaikuttaja. Omaisjärjestön tehtävä on edistää mielenterveysomaisten ja -perheiden hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa.

ARVOT

Kansalaisjärjestölähtöisyys
Toimintamme perustuu omaislähtöisyyteen. Vapaaehtoisuus ja vertaistuki ovat tärkeimmät voimavaramme. Rohkaisemme osallistumaan järjestötoimintaan.

Kunnioitus
Kunnioitamme toisiamme yksilöinä ja yhdistyksinä. Toimimme oikeudenmukaisesti.

Luottamus
Olemme luotettavia ja rehellisiä. Toimimme reilusti.

Lämpö
Toimimme inhimillisesti ja olemme läsnä. Välitämme hyvinvointia. Omaisjärjestötyö voimaannuttaa.

Vaikuttavuus
Omaisjärjestötyö on vaikuttavaa ja vastuullista. Olemme ketteriä ja toimimme taloudellisesti. Vaikutamme viisaasti.

Uskallus
Omaisjärjestötyössä toteutuu luovuus ja innovatiivisuus. Tuomme rohkeasti esiin mielenterveysomaisten näkökulmia ja tuemme omaisia olemaan avoimia.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone