Tietosuoja

Järjestötoiminnan tehtävä on kerätä ihmisiä yhteen, jotta voimme yhdessä muuttaa maailmaa paremmaksi. Koska järjestömme on ihmisten luoma ja ihmisiä varten, on meidän myös käsiteltävä erilaisia henkilötietoja. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka voidaan liittää sinuun tai johonkin toiseen yksittäiseen henkilöön. FinFamissa käsitellään ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat toimintamme kannalta tarpeellisia, emmekä kerää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Yleensä käsittelemme lähinnä nimi- ja yhteystietoja, mutta joskus saatamme käsitellä muitakin tietoja. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi ikäsi, sinusta otetut kuvat tai osallistumiseen liittyvät tiedot allergioista ja ruokavalioista. Kaikelle henkilötietojen käsittelylle on aina oltava jokin laillinen peruste ja käyttötarkoitus, emmekä salli minkäänlaista käsittelyä, joka voisi aiheuttaa vaaraa sinun tai muiden henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Jos haluamme esimerkiksi käyttää sinusta otettuja kuvia viestinnässämme tai tarvitsemme terveyteesi liittyviä tietoja, pyydämme tähän aina sinulta luvan.

Kerätyistä henkilötiedoista muodostuu usein henkilötietorekisteri. Tämä tarkoittaa käytännössä vain sitä, että säilytämme tietojasi niin, että voimme löytää ne kaikkien muiden tietojen joukosta. Jos keräämme tietojasi johonkin rekistereistämme, kerromme siitä aina sinulle ja annamme tarkempia tietoja mm. siitä, mitä tietoja keräämme ja miten niitä käsittelemme.

Näillä sivuilla voit tutustua seuraaviin tietosuojaa koskeviin selosteisiin:

Sinulla on aina oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta keräämme ja miten niitä käsittelemme. Sinulla on myös oikeus tarkastaa tiedot, joita olemme sinusta keränneet, ja pyytää korjaamaan niitä tai siirtämään ne järjestelmästä toiseen. Voit myös vastustaa tai rajoittaa tietojesi käsittelyä sekä pyytää meitä poistamaan tietojasi, mutta sillä voi olla vaikutuksia siihen, pystytkö toimintaamme osallistumaan. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että olemme rikkoneet henkilötietojen käsittelyssä lakia.

FinFami suhtautuu kaikkien henkilöiden tietosuojaan vakavasti ja haluamme, että tietosi ovat meillä turvassa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti, ja kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan kaikkia EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) määräyksiä sekä muita lakeja ja viranomaisten antamia ohjeita.

FinFami ry:n yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa on Arto Bäckström (ks. yhteystiedot). Kaikki rekistereitä koskevat tietopyynnöt voi osoittaa suoraan hänelle.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone