Jäsenyhdistyksille

Hyvä hallinto on omaisjärjestötyön kivijalka. Lukuisat vapaaehtoiset ja työntekijät tekevät vuosittain arvokasta työtä sitoutumalla huolehtimaan omaisyhdistysten hallinnon ja talouden asianmukaisesta hoitamisesta ja kehittämisestä. Yhdistysten elinvoimaisuuden turvaamiseksi Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry tarjoaa jäsenyhdistyksilleen tukea hallinnon ja talouden sekä arvioinnin kehittämisessä.

Yhdistyshallinnon tukipalvelun tarkoituksena on

  • lisätä yhdistysten osaamista hallinto- ja talousasioissa
  • auttaa yhdistyksiä arviointityön suunnittelussa ja kokonaisarviointien toteuttamisessa
  • tuottaa tukimateriaalia yhdistyshallinnon tueksi
  • neuvoa yhdistyksiä yhdistyshallintoon liittyvissä kysymyksissä
  • tukea hyvien hallintotapojen juurtumista ja toimivaa vuorovaikutusta yhdistyksissä
  • välittää tietoa ja hyviä käytäntöjä yhdistysten välillä sekä tukea järjestön sisäistä verkostoitumista

Keskusliiton tarjoama tuki koostuu mm. valtakunnallisista ja paikallisesti toteutettavista koulutuksista, neuvonnasta, asiantuntijaviestinnästä, tukimateriaaleista, ohjatuista pelisääntökeskusteluista sekä asiantuntijaviestinnästä. Valmisteilla on myös järjestön yhteinen laatujärjestelmä, jonka myötä keskusliitto pystyy tukemaan yhdistyksiä paremmin kokonaisarviointien tekemisessä.

Ota yhteyttä:

Arto Bäckström, asiantuntija, yhdistyshallinto

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone