Maahanmuuttajatyö

AGORA- Taide ja teatteri omaistyössä -projektissa vahvistetaan pakolaistaustaisten maahanmuuttajien ja heidän perheidensä hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Tavoitteena on vertaistuen keinoin vähentää erityisesti nuorten aikuisten turvattomuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia.

Omien voimavarojen tunnistamista ja vahvistamista tuetaan taidelähtöisten menetelmien kuten teatterin, kuvataiteen ja musiikin kautta.

Projektin toiminta-aika on 2017 − 2019. Rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

 

Miksi pakolaistaustaiset?

Tutkimuksen mukaan pakolaisina Suomeen tulleet henkilöt kokevat muuta väestöä enemmän psyykkistä kuormittuneisuutta. Pakolaistaustaisista jopa kolme neljästä on kokenut traumatisoivia tapahtumia elämässään.

Lisäksi Suomessa kohdatut syrjinnän ja ulkopuolisuuden kokemukset vaikuttavat kielteisesti hyvinvointiin. Turvattomuuden kokemukset kasaantuvat erityisesti pakolaistaustaisille nuorille aikuisille ja niin sanotuille toisen sukupolven maahanmuuttajille.

Omaisjärjestöjen tarjoama tuki ei vielä tavoita pakolais- ja muita maahanmuuttajataustaisia omaisia tarpeeksi hyvin. AGORA-projektin myötä tietoisuus FinFamin toiminnasta maahanmuuttajayhteisöissä kasvaa.

Samalla pyritään murtamaan mielenterveysongelmiin liittyviä tabuja maahanmuuttajayhteisöissä. Ei ole häpeä pyytää apua itselle tai läheiselleen, oli oma tausta mikä tahansa.

 

Mitä projektissa tehdään?

AGORAssa toteutetaan muun muassa teatteriesitys yhteistyönä teatterin ammattilaisten ja pakolaistaustaisten henkilöiden kanssa. Esitys rakennetaan osallistujien tarinoiden pohjalta ja oman äänen kuuluviin saaminen on prosessin keskiössä. Esitystä pääsee hankkeen loppuvaiheessa katsomaan sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa.

Lisäksi osallistujille järjestetään erilaisia luovia työpajoja ja inspiroivia vierailuja kulttuuri-instituutioihin kuten teattereihin, konserttisaleihin ja gallerioihin. Kaikki toiminta ja vierailujen kohteet valitaan osallistujien mielenkiinnon mukaan.

Projektin tavoitteena on myös vahvistaa FinFamin alueellisten jäsenyhdistysten edellytyksiä kohdata eri taustan omaavia mielenterveysomaisia. Tämä tehdään mm. jäsenyhdistyksille suunnatuilla koulutuksilla.

 

AGORA – ei mitään turhaa draamaa. 

 

Johanna Warius

Asiantuntija, maahanmuuttajatyö

S-posti johanna.warius (at) finfami.fi

Puh. 045 119 2533

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone