Maahanmuuttajatyö

AGORA-projektissa (aikaisemmin TATE-projekti) vahvistetaan pakolaistaustaisten maahanmuuttajien ja heidän perheidensä hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta. Keinoina käytetään taidelähtöisiä menetelmiä kuten teatteria, kuvataidetta ja musiikkia. Tavoitteena on vertaistuen keinoin vähentää erityisesti nuorten ns. toisen polven maahanmuuttajien turvattomuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia.

Projekti on kolmivuotinen ja se alkoi syyskuussa 2017. Rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

 

Miksi pakolaistaustaiset?

Tutkimusten mukaan pakolaisina Suomeen tulleet kokevat muuta väestöä enemmän psyykkistä kuormittuneisuutta. Pakolaistaustaisista jopa kolme neljästä on kokenut traumatisoivia tapahtumia elämässään. Turvattomuuden kokemukset kasaantuvat erityisesti nuorille aikuisille ja ns. toisen polven maahanmuuttajille. Omaisjärjestöjen tarjoama tuki ei vielä tavoita pakolais- ja muita maahanmuuttajataustaisia omaisia tarpeeksi hyvin.

AGORA-projektin myötä FinFami tarjoaa tukea ja toimintaa tälle erityisen haavoittuvalle omaisryhmälle. Samalla pyritään murtamaan mielenterveysongelmiin liittyviä tabuja maahanmuuttajayhteisöissä. Ei ole häpeä pyytää apua itselle tai läheiselleen, oli oma tausta mikä tahansa.

 

Mitä projektissa tehdään?

AGORAssa tuotetaan muun muassa teatteriesitys yhteistyönä teatterin ammattilaisten ja pakolaistaustaisten nuorten kanssa. Esitys rakennetaan osallistujien omien − oikeiden ja fiktiivisten − tarinoiden pohjalta. Esitystä pääsee hankkeen loppuvaiheessa katsomaan sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa.

Lisäksi osallistujille järjestetään erilaisia luovia työpajoja ja inspiroivia vierailuja kulttuuri-instituutioihin kuten teattereihin, konserttisaleihin ja gallerioihin. Kaikki toiminta ja vierailujen kohteet valitaan osallistujien mielenkiinnon mukaan.

Projektin tavoitteena on myös vahvistaa FinFamin alueellisten jäsenyhdistysten edellytyksiä kohdata eri taustan omaavia mielenterveysomaisia. Tämä tehdään mm. jäsenyhdistyksille suunnatuilla koulutuksilla.

 

 

AGORA – ei mitään turhaa draamaa. 

 

Johanna Warius

Asiantuntija, maahanmuuttajatyö

S-posti johanna.warius (at) finfami.fi

Puh. 045 119 2533

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone