Asiakasraadit

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin Opastava-hanke edistää palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä yhteistyössä kuntien kanssa.

Osana tätä toimintaa hanke on vuosien 2016-2017 aikana perustanut mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraadit Hämeenlinnaan, Seinäjoelle, Vaasaan, Joensuuhun, Saloon, Kokkolaan ja Poriin.

Opastava-hanke vastaa raatien perustamisesta sekä käytännön työskentelyn käyntiin saattamisesta ja vetää raatien kokoukset siihen asti, että toiminta voidaan siirtää paikallisin voimin toteutettavaksi. Tämänkin jälkeen hankkeen työntekijät ovat käytettävissä toimintaa tukemaan, jos tarve niin vaatii.

Asiakasraatien käytännön toteutustapa on hyvin joustava ja se mukautetaan aina paikallisiin olosuhteisiin soveltuvaksi paikallisten yhteistyökumppanien kanssa sovitulla tavalla. Raatien kokoonpanoissa on kaupungista riippuen 15–18 jäsentä, joihin sisältyy kaupungin puolelta mielenterveys- ja päihdepalveluiden edustajat sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja. Palveluiden käyttäjien puolelta raadeissa ovat olleet mukana kuntoutuja-, omais- ja järjestöedustajat niin mielenterveys- kuin päihdepuolelta. Yhden toimintavuoden aikana raadit pitävät noin viisi kahden tunnin kokousta.

Kuntoutuja- ja omaisjäsenet ja heidän esille nostamansa tarpeet ja toiveet ovat raatien käytännön työskentelyssä keskipisteessä. Ammattilaisten ensisijaisena tehtävänä puolestaan on tukea sitä, että kuntoutujien ja omaisten esille tuomia asioita saadaan mahdollisuuksien mukaan muokattua toteuttamiskelpoiseen muotoon ja löydetään soveliaita tapoja niiden viemiseksi käytäntöön.

Toiminnan edetessä raadeilla on halutessaan mahdollisuus keskinäiseen kokemusten vaihtoon mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraativerkoston kautta. Raativerkoston ensimmäinen kokous järjestettiin Tampereella joulukuussa 2016 yhteistyössä Tampereen kaupungin oman mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraadin kanssa.

Lisätietoja:

asiantuntija Erkka Öörni

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone