Opastava-hanke

Opastava on Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin ja Omaishoitajat ja läheiset -liiton yhteishanke. Sen tarkoituksena on edistää omaisille tarjottavien palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä kuntien, omaishoitajien ja omaisjärjestöjen välisenä yhteistyönä. Hanke toteutetaan vuosina 2012–2017.

Opastava on vuonna 2016 siirtynyt levittämis- ja juurruttamisvaiheeseen. Työn pääpainona on nyt mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraatien perustaminen yhteistyössä FinFamin jäsenyhdistysten kanssa. Vuodelle 2016 Opastava sopi yhteistyöstä seuraavien jäsenyhdistysten kanssa: FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset, FinFami Pohjanmaa, FinFami Etelä-Pohjanmaa, Omaiset mielenterveystyön tukena Pohjois-Karjalan yhdistys ja Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi. Näistä Kanta-Hämeessä, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa toimintamalliksi valittiin mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraati, Itä-Suomessa taas ammattilaisten perehdytys omaishoitajien tunnistamiseen ja neuvontaan.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone