Prospect vapaaehtois- ja vertaistoiminta

”Prospect auttoi löytämään omaisena omat rajani, jolloin en enää mene sairauteen mukaan.”

Prospect on vertaistukea tarjoava ryhmämalli, joka sisältää osiot mielenterveyskuntoutujille, mielenterveyskuntoutujien omaisille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat mielenterveyskuntoutujia ja heidän omaisiaan. Prospect on kehitetty eurooppalaisten omaisjärjestöjen liitto EUFAMIssa

Omaisille suunnattuja Prospect-ryhmiä toteutetaan FinFamin omaisyhdistyksissä ympäri Suomen sekä niiden yhteistyö-organisaatioissa kunnissa, järjestöissä, seurakunnissa ja sosiaali- terveydenhuollossa.

Ryhmään osallistuminen tukee omaisten hyvinvointia lisäämällä itseluottamusta ja jaksamista sekä parantamalla heidän elämänlaatuaan. Tutkimukset osoittavat myös, että ryhmään osallistuminen lisää selviytymisvalmiuksia ja elämänhallinnan taitoja.

Ryhmän ohjaajana toimii vertaisohjaaja eli henkilö, joka on itse mielenterveysomainen. Ryhmänohjaaja on saanut tehtävään koulutuksen ja työnohjausta. Omakohtainen kokemus auttaa ymmärtämään ryhmäläisiä tunnetasolla.

Ryhmätapaamisia on kymmenen, joiden jälkeen osallistuja voi noin vuoden kuluttua osallistua Prospect-Plus ryhmätapaamisiin (5 tapaamista). Jatkotapaamiset syventävät keskustelua ja ylläpitävät hyvinvointia.

Prospectin kehittämis- ja koordinointityöstä vastaa Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ja koulutusten arviointia ja kehittämistä valvoo EUFAMI.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Vaula Ollonen, asiantuntija vapaaehtois- ja omaistoiminnan kehittäminen

Huom! Prospect-tietopankki ei ole enää käytettävissä. Jatkossa Prospect-arvioinnit palautetaan webropol-linkkien, katso lisätietoja täältä.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone