Valitse sivu

Työ tukee hyvinvointia

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä. Silti niistä monesti vielä vaietaan.

 

Kun kollegan jaksaminen huolettaa, uskalla ottaa huoli puheeksi ja ohjata avun äärelle.

Joka toinen suomalainen kokee jonkun mielenterveyden häiriön elämänsä aikana. Sairastuneen ympärillä on aina myös läheisiä, joista suuri osa on työelämässä. Moni heistä pitää huolta sairastuneesta ilman tukea, ansiotyön ohessa.

Perheenjäsenen tai muun läheisen mielenterveyden oireilu kuormittaa ja voi vaikuttaa myös lähipiirin työssä jaksamiseen. Monesti läheisen psyykkisestä sairaudesta silti vaietaan.

Oma vaativa läheistilanne saatetaan salata, koska pelätään muiden asenteita, syrjintää, erilliskohtelun kohteeksi joutumista ja leimautumista. Jotkut voivat myös pelätä, mitä omalle työtehtävälle tapahtuu, jos kodin tilanne paljastuu.

Kuka tahansa voi joutua tilanteeseen, joka kuormittaa ja vaikuttaa työssä jaksamiseen. On kaikkien etu, että näissä tilanteissa työpaikoilla on olemassa toimivat käytännöt puheeksi ottamiseen, eteenpäin ohjaamiseen ja työnantajan tukitoimiin.

FinFamin toteuttaman kyselyn mukaan kolmasosalla (30,2 %) ei ole työpaikalla joustavia käytäntöjä, jotka tukevat työntekijän jaksamista. Muutetaan tämä yhdessä.

ota huoli puheeksi työpaikalla

Kaksi miestä keskustelevat vakava ilme kasvoilla_Vilma Pimenoff
Työn voi sovittaa kuormittavaan elämäntilanteeseen

Mielenterveyden sairaus kuormittaa sairastuneen läheisiä. Ilman tukea raskas elämäntilanne voi vaikuttaa heidän työkykyynsä.

Mielenterveysomaisten työssä jaksamista voi vahvistaa monin tavoin. 

Toimi näin:

 • Ota huoli puheeksi ja ohjaa eteenpäin.
 • Ole esihenkilö ja kollega, jolle uskaltaa kertoa kuormittavasta elämäntilanteesta.
 • Huomioi työaikaan ja vapaisiin liittyvät joustot.
 • Mahdollista työn muokkaus ja etätyö.
 • Ota käyttöön sijaisjärjestelyt.
 • Tarjoa ennaltaehkäiseviä palveluita kuten työterveyshuollon tukea ja työnohjausta.
 • Panosta mielenterveystaitojen vahvistamiseen työpaikalla.
 • Tiedota työjoustoista.
Tue mielenterveysomaista työssä

Työ on monelle mielenterveysomaiselle tärkeä osa omaa elämää ja henkireikä, joka antaa mahdollisuuden keskittyä muuhun kuin läheisen sairastumiseen. Työhön halutaan myös panostaa omien voimavarojen mukaan.

Työn ja kuormittavan omaistilanteen voi sovittaa yhteen. Halu huomioida kuormittavan elämäntilanteen vaikutukset tulee olla aidosti osa työpaikan toimintakulttuuria. Joustavia työkäytäntöjä on monia. 

Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan vaikeassa elämäntilanteessa olevien työntekijöiden tulee voida sovittaa ja muokata työtehtäviä, tehdä lomajärjestelyjä tai töitä etänä, lyhentää työpäivää tai jäädä määräajaksi pois työstä.

Työpaikan asenneilmapiirin merkitys on suuri. Hyvä työilmapiiri, myönteinen suhtautuminen mielenterveyskysymyksiin ja avoin vuorovaikutus vähentävät mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja häpeää. Samalla ne tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja edistävät organisaation menestystä.

Kokemus siitä, että minua kuullaan, merkitsee paljon. Keskinäinen luottamus, erilaisuuden kunnioittaminen sekä ymmärtävä asennoituminen, jossa työntekijä uskaltaa ottaa puheeksi esimiehen kanssa tilanteensa ja joustojen tarpeen, ovat menestyksekkään työkulttuurin ja toimivan työyhteisön rakennusaineita.

Miksi joustavia työkäytäntöjä kannattaa miettiä työpaikoilla?

Samalla tavalla, kun mietitään perheystävällisen työpaikan rakenteita, työpaikoilla kannattaa miettiä toimintamalleja erilaisten elämäntilanteiden huomioimiseen.

Monet perheystävällisen työpaikan toimenpiteet soveltuvat hyvin omaismyönteisen työpaikan rakentamiseen.

Miksi erilaiset elämäntilanteet huomioivia työpaikan toimenpiteitä kannattaa miettiä työpaikoilla? Lue lisää.

 

 • Työelämäjoustojen kehittäminen on kannattavaa sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta.
 • Joustojen avulla työnantaja saa pidettyä ammattitaitoisen työntekijän työssä.  Hyvässä työpaikassa pysytään!
 • Työntekijän näkökulmasta joustot mahdollistavat mielenterveysomaisen tai -omaishoitajan työssä jaksamisen ja urakehityksen.
FinFami auttaa omaismyönteisen työkulttuurin rakentamisessa

Työelämässä olevien mielenterveyttä voidaan edistää tukemalla esimiesten ja työntekijöiden mielenterveystaitoja ja stressinhallintakeinoja.

Tiesitkö, että FinFamista voit pyytää kokemustoimijan tai FinFamin työntekijän puhumaan esimerkiksi työpaikkasi kehittämispäivään?

Järjestömme auttaa mielellään työpaikkoja kehittämään omaismyönteistä työkulttuuria. Kysy lisää FinFami-yhdistyksistä.

Apua on tarjolla

Kaksi naista tukee toisiaan punainen seinä taustalla
et ole yksin

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä. Suomessa joka toinen sairastuu psyykkisesti jossain vaiheessa elämäänsä.

Mielenterveyden ongelmat koskettavat tavalla tai toisella meitä kaikkia.

Mielenterveyden häiriöt eivät ole kenenkään syytä, eikä sairastumista tarvitse hävetä. Kun huoli omasta tai läheisen mielen hyvinvoinnista herää, on tärkeää uskaltaa hakea apua.

Hoitoa on saatavilla, ja monesta sairaudesta voi parantua. Elämä voi olla hyvää ja onnellista myös psyykkisen sairauden kanssa.

Sairastuminen vaikuttaa aina perheeseen ja lähipiiriin. Myös sairastuneen läheiset tarvitsevat tukea jaksaakseen.

FinFami-yhdistyksistä ympäri Suomen löytyy apua kuormittavan läheistilanteen käsittelyyn.

Kun yksi toipuu, monen huoli helpottuu. Autetaan ajoissa.

 

FinFamista saat apua

FinFami on järjestö, joka tarjoaa tietoa ja tukea sinulle, jonka läheinen on sairastunut psyykkisesti tai joka olet huolissasi läheisesi mielenterveydestä.

FinFami tarjoaa sinulle:

 • tietoa ja neuvontaa
 • vertaistukea
 • kursseja
 • virkistystä
 • vapaaehtoistoimintaa
 • muuta toimintaa

FinFamin tuen ja neuvonnan ammattilaiset ovat sinua varten. FinFamilla on omaisyhdistyksiä ympäri Suomea.

Löydät alueesi FinFami -järjestön täältä.

 

FinFamin Mahdollisuuksia-verkkopalvelu tarjoaa tukea asuinpaikasta riippumatta

Mahdollisuuksia-verkkopalvelu tarjoaa maksutonta tietoa ja apua tilanteessa, jossa läheisen mielenterveys askarruttaa.

Palvelusta löydät myös mielenterveysomaisten oman hyvinvointisivuston.

Minkälaista tukea mielenterveysomaiset tilanteessaan tarvitsevat?

Mielenterveysomaisen hyvinvointia tukee:

– Ennaltaehkäisevä tuki
– Mahdollisuus puhua avoimesti
– Sairastuneen nopea hoitoonpääsy
– Tieto sairaudesta
– Keskusteluapu ammattilaisen kanssa
– Vertaistuki
– Apu arkeen
– Työjoustot
– Myönteinen asenneilmapiiri

Jokainen voi auttaa: kysy, kuinka voit, pysähdy kuuntelemaan vastaus ja tarvittaessa ohjaa avun piiriin.

FinFamin Työ tukee -kampanjan mainoskuva

FinFamin Työ tukee -kampanja kannustaa vahvistamaan mielen hyvinvointia työpaikoilla

FinFami toteuttaa vuosittain työn ja kuormittavien elämäntilanteiden yhdistämiseen liittyvän Työ tukee -somekampanjan. Kampanjan avulla välitetään tietoa mielenterveysläheistilanteen tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta ja tukemisesta työpaikalla.

Kampanjan aikana jaamme tietoa joustavista työelämän käytännöistä ja haastamme kaikki tunnistamaan omat ennakkoluulonsa, kohtaamaan rohkeasti ihmisiä sekä kysymään, kuinka voit ja tarvittaessa ohjaamaan avun piiriin.

Työ tukee -kampanjan aikana FinFami nostaa esiin erityisesti kuormittavat mielenterveysläheistilanteet, jotka jäävät liian usein tunnistamatta.

Myös sinä voit toimia paremman työelämän hyväksi. Jokainen meistä voi välittää ja vaikuttaa asenteisiin ja ennakkoluuloihin. Tykkää ja jaa #työtukee -postauksiamme somessa sekä osallistu keskusteluun.

Murretaan yhdessä hiljaisuuden kulttuuri ja autetaan ajoissa!

Lisää aiheesta

Moni huolehtii psyykkisesti sairastuneesta läheisestään työn ohessa. Työelämän joustoilla turvataan se, että työntekijä voi tarvittaessa tehdä joustavasti esimerkiksi lyhyempää työaikaa tai etätyötä kuormittavan läheistilanteen takia.

Mielipide: Pitkittynyt korona-aika on syventänyt mielenterveyskriisiä – hoitovastuu kaatunut läheisten harteille

Mielipide: Pitkittynyt korona-aika on syventänyt mielenterveyskriisiä – hoitovastuu kaatunut läheisten harteille

Mielenterveyspotilaiden hoitoon pääsy on vaikeutunut koronaepidemian aikana. Palveluiden katastrofaalinen tilanne vaikuttaa suoraan myös sairastuneen perheisiin ja läheisiin, kun hoitoon pääsy ja vastuu hoidosta on kaatunut heidän harteilleen. Perheenjäsenen tai muun...

lue lisää

Seuraa Työ tukee -kampanjaa somessa

Miten työpaikallasi huomioidaan työntekijöiden jaksaminen? FinFamin kyselyn mukaan kolmasosalla (30,2%) ei ole työpaikalla joustavia käytäntöjä, jotka tukevat työntekijän jaksamista. Muutetaan tämä yhdessä!

Lue lisää 👉 https://finfami.fi/tyo-tukee/

#mielenterveys #omaiset #työtukee

Moni mielenterveysomainen pitää huolta psyykkisesti sairastuneesta ilman tukea, ansiotyön ohessa. On kaikkien etu, että näissä tilanteissa työpaikoilla on olemassa toimivat käytännöt puheeksi ottamiseen, eteenpäin ohjaamiseen ja työnantajan tukitoimiin.

#mielenterveys #työtukee

Lataa lisää
FinFamin Työ tukee -kampanjajuliste

ota yhteyttä!

Lähetä viesti

Viestin aihe

2 + 2 =

Käsittelemme yhteystietojasi turvallisesti. Lue lisää tietosuojasta.

Median yhteydenotot

Pia Hytönen
Pia Hytönen

Toiminnanjohtaja

p. 040 776 5911
[email protected] 

Muut yhteydenotot

Marika Finne
Marika Finne

Asiantuntija, viestintä

p. 045 844 0135

[email protected]

Pin It on Pinterest