13.11.2018

Avoin työpaikka: Maahanmuuttajatyön asiantuntijan sijaisuus

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami on mielenterveyskuntoutujien omaisten valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio, joka on tehnyt mielenterveysomaistyötä yli 20 vuotta. Keskusliitto tukee toiminnallaan mielenterveyskuntoutujien omaisten yhdistyksiä ja toimii niiden keskusjärjestönä.

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami hakee

Agora-projektin (2017-2019) Maahanmuuttajatyön asiantuntijan sijaista

Ilmoittaja

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen (sijaisuus/määräaikainen)

Viimeinen hakupäivä

21.11.2018 – 16:00

 

Haemme ajaksi 7.1.2019 – 21.11.2019 maahanmuuttajatyön asiantuntijan sijaista hankkeeseen, jossa tuetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja heidän perheidensä hyvinvointia ja osallisuutta taiteen, teatterin ja vertaistuen keinoin (AGORA-hanke). Kyseessä on perhevapaan sijaisuus.

Asiantuntijan tehtävänä on hankkeen suunnittelu, toteutus, kehittäminen ja raportointi. Tehtävänkuvaan kuuluu myös hankkeeseen liittyvä kouluttaminen, verkostoyhteistyö ja vaikuttamisviestintä. Hankkeessa toteutetaan kevään 2019 aikana teatteriesitys, jonka tuotantoon liittyvä tehtäviä on asiantuntijan vastuulla.

Tehtävä edellyttää korkeakoulututkintoa tai vastaavaa koulutusta ja vankkaa työkokemusta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii:

 • kiinnostusta maahanmuuttajien ja heidän perheidensä osallisuuden tukemiseen
 • kiinnostusta taidelähtöisten menetelmien hyödyntämiseen omaisjärjestötyössä
 • kokemusta sisältöjen luomisesta ja suunnitelmien toimeenpanosta
 • hyviä viestintä- ja projektinhallintataitoja
 • esiintymisvalmiutta
 • kehittävää ja rohkeaa työskentelyasennetta
 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta
 • innovatiivisten toimintamallien ideointia
 • tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista ja viikonlopputöitä.
 • englanninkielentaitoa

Eduksi katsotaan taide- ja kulttuurialan tuntemus sekä kokemus järjestötyöstä ja eritaustaisten ihmisten kanssa toimimisesta. Asiantuntijan tehtävä täytetään 7.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan määräaikaisena 21.11.2019 asti. Tehtävä on kokoaikainen, toimipisteenä Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin toimisto Helsingin Kruunuhaassa. Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen, vaativuusryhmä 6. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista Suomessa.

Hakemus palkkatoivomuksineen ja cv toimitetaan 21.11.2018 klo 16:00 mennessä sähköisesti osoitteeseen jaana.humalto(at)finfami.fi. Emme palauta hakemuksia.

Lisätietoja työtehtävästä antaa toiminnanjohtaja Pia Hytönen maanantaina 19.11 klo 8-9  ja klo 15-16 puhelin 040 776 5911.

Lisätietoa Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamista osoitteesta www.finfami.fi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone