Valitse sivu

Jäsenyhdistyspalvelut

Hyvä hallinto on omaisjärjestötyön kivijalka. Lukuisat vapaaehtoiset ja työntekijät tekevät vuosittain arvokasta työtä sitoutumalla huolehtimaan omaisyhdistysten hallinnon ja talouden asianmukaisesta hoitamisesta ja kehittämisestä. Yhdistysten elinvoimaisuuden turvaamiseksi FinFami ry tarjoaa jäsenyhdistyksille tukea yhdistys- ja tietohallinnon, talouden sekä arvioinnin kehittämisessä.

Jäsenyhdistyspalvelutoiminnan tarkoituksena on

 • lisätä yhdistysten osaamista hallinto- ja talousasioissa
 • auttaa yhdistyksiä arviointityön suunnittelussa ja kokonaisarviointien toteuttamisessa
 • tuottaa tukimateriaalia yhdistyshallinnon tueksi
 • neuvoa yhdistyksiä yhdistyshallintoon ja tietohallintoon liittyvissä kysymyksissä
 • tukea hyvien hallintotapojen juurtumista ja toimivaa vuorovaikutusta yhdistyksissä
 • välittää tietoa ja hyviä käytäntöjä yhdistysten välillä sekä tukea järjestön sisäistä verkostoitumista
 • valjastaa digitalisaation luomat mahdollisuudet koko järjestön käyttöön

Jäsenyhdistyspalvelutoiminnan toimintamuodot

1. Neuvonta, konsultointi ja tietojärjestelmien ylläpito

 • Puhelin- ja sähköpostineuvonta
 • Vaativampi ja pitkäkestoisempi asiantuntijaohjaus
 • Kriisiapu
 • Auditoinnit
 • Materiaalit
 • Keskitettyjen tietojärjestelmäratkaisuiden ylläpidolliset tehtävät

2. Koulutus- ja verkostotoiminta

 • Valtakunnalliset ja verkkokoulutukset
 • Paikallisesti räätälöidyt koulutukset
 • Työpajat, klinikat ja verkosto-oppiminen

3. Kehittämistoiminta

 • Suunnitelmalliset kehittämisprojektit
 • Laatujärjestelmän kehittäminen
 • Tietohallinnon ja verkkopalveluiden yhteiskehittäminen jäsenyhdistysten kanssa
 • Seuranta- ja arviointimenetelmien yhteiskehittäminen jäsenyhdistysten kanssa

FinFamin jäsenyhdistyspalveluista vastaa järjestöhallinnon asiantuntija Jan-Eerik Leppänen, johon kaikki FinFamin jäsenyhdistykset voivat olla yhteydessä hallintoon, johtamiseen, tietohallintoon, talouteen ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

Jan-Eerik Leppänen
Jan-Eerik Leppänen

Asiantuntija, järjestöhallinto

Lue lisää

Pin It on Pinterest