Valitse sivu

Agora-projekti

Tietoa projektista

AGORA – Taide ja teatteri omaistyössä -projektissa vahvistetaan pakolais- ja maahanmuuttaja-taustaisten henkilöiden ja heidän perheidensä hyvinvointia, itseilmaisukykyä ja osallisuutta.

Omien voimavarojen tunnistamista ja vahvistamista tuetaan taidelähtöisten menetelmien kuten draaman ja kuvataiteen avulla.

Tavoitteena on vähentää erityisesti nuorten aikuisten kuormittuneisuutta ja ulkopuolisuuden kokemuksia. AGORAn ryhmätoiminnoissa on myös vertaistuellinen ulottuvuus.

Projektin toiminta-aika on 2017 − 2020. Rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Toiminta

Miksi maahanmuuttajataustaiset?

Muutto uuteen maahan merkitsee uuden elämän rakentamista alusta asti. Maahanmuuttokokemukseen liittyy monia kuormittavia asioita, kuten vanhan elämän ja tärkeiden ihmisten taakse jääminen, yksinäisyys sekä uuden kielen, vieraan toimintaympäristön ja toimeentulo-ongelmien asettamat haasteet.

Pakolaistausta tuo näiden lisäksi vielä omat haasteensa, jotka usein liittyvät järkyttäviin tapahtumiin menneisyydessä. Tutkimusten mukaan pakolaistaustaisista jopa kolme neljästä on joutunut kokemaan traumatisoivia tapahtumia elämässään. Menneisyyden tapahtumien lisäksi psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttaa yhtä paljon olosuhteet ja kokemukset uudessa kotimaassa. 

Suomessa kohdatut syrjinnän ja ulkopuolisuuden kokemukset vaikuttavat hyvin kielteisesti hyvinvointiin. On huolestuttavaa, että Suomi on osoittautunut yhdeksi Euroopan syrjivimmistä maista vuonna 2017 julkaistussa EU-raportissa. Rasisminvastainen työ on samalla mielenterveystyötä.

Omaisjärjestöjen tarjoama tuki ei vielä tavoita pakolais- ja maahanmuuttajataustaisia omaisia tarpeeksi hyvin. AGORA-projektin myötä tietoisuus FinFamin toiminnasta maahanmuuttajayhteisöissä kasvaa.

Samalla pyritään murtamaan mielenterveysongelmiin liittyviä tabuja maahanmuuttajayhteisöissä. Ei ole häpeä pyytää apua itselle tai läheiselleen, oli oma tausta mikä tahansa.

Mitä projektissa tehdään?

AGORAn päätoimintamuoto on maahanmuuttajataustaisista nuorista aikuisista koottu AGORA-teatteriryhmä. Projektissa toteutettu yhteisöteatteriesitys Otherness – Matka toiseen toteutettiin yhteistyönä teatterin ammattilaisten ja maahanmuuttajataustaisten osallistujien kanssa. Esitys rakentui osallistujien tarinoiden pohjalta ja oman äänen kuuluviin saaminen on ollut prosessin keskiössä. Esitystä pääsi katsomaan keväällä 2019 sekä pääkaupunkiseudulla että Joensuussa, Vaasassa ja Turussa. Teatteriryhmän työskentelyä seurattiin ryhmän omassa blogissa, joka löytyy täältä.

Lisäksi projektissa järjestetään kertaluonteisia luovia työpajoja yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektissa on toteutettu mm. graffitityöpaja maahanmuuttajataustaisille tytöille, draamatyöpajoja nuorille ja aistitaidetyöpaja naisille.

Projektin tavoitteena on myös vahvistaa FinFamin alueellisten jäsenyhdistysten edellytyksiä kohdata eri taustan omaavia mielenterveysomaisia. Tämä tehdään mm. jäsenyhdistyksille suunnatuilla koulutuksilla ja materiaaleilla.

AGORA-blogi

Ota yhteyttä

Marika Finne
Marika Finne

Asiantuntija, viestintä

p. 045 844 0135

[email protected]

Pin It on Pinterest