Valitse sivu

Maahanmuuttajatyö / Agora-projekti

Tietoa projektista

AGORA – Taide ja teatteri omaistyössä -projektissa vahvistetaan pakolais- ja maahanmuuttaja-taustaisten henkilöiden ja heidän perheidensä hyvinvointia, itseilmaisukykyä ja osallisuutta.

Omien voimavarojen tunnistamista ja vahvistamista tuetaan taidelähtöisten menetelmien kuten draaman ja kuvataiteen avulla.

Tavoitteena on vähentää erityisesti nuorten aikuisten kuormittuneisuutta ja ulkopuolisuuden kokemuksia. AGORAn ryhmätoiminnoissa on myös vertaistuellinen ulottuvuus.

Projektin toiminta-aika on 2017 − 2019. Rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Seuraa projektia sosiaalisessa mediassa:

Facebook

Instagram

Teatteriryhmän blogi

Toiminta

Miksi maahanmuuttajataustaiset?

Muutto uuteen maahan merkitsee uuden elämän rakentamista alusta asti. Maahanmuuttokokemukseen liittyy monia kuormittavia asioita, kuten vanhan elämän ja tärkeiden ihmisten taakse jääminen, yksinäisyys sekä uuden kielen, vieraan toimintaympäristön ja toimeentulo-ongelmien asettamat haasteet.

Pakolaistausta tuo näiden lisäksi vielä omat haasteensa, jotka usein liittyvät järkyttäviin tapahtumiin menneisyydessä. Tutkimusten mukaan pakolaistaustaisista jopa kolme neljästä on joutunut kokemaan traumatisoivia tapahtumia elämässään.

Myös Suomessa kohdatut syrjinnän ja ulkopuolisuuden kokemukset vaikuttavat hyvin kielteisesti hyvinvointiin. On huolestuttavaa, että Suomi on osoittautunut yhdeksi Euroopan syrjivimmistä maista vuonna 2017 julkaistussa EU-raportissa. Rasisminvastainen työ on samalla mielenterveystyötä.

Omaisjärjestöjen tarjoama tuki ei vielä tavoita pakolais- ja maahanmuuttajataustaisia omaisia tarpeeksi hyvin. AGORA-projektin myötä tietoisuus FinFamin toiminnasta maahanmuuttajayhteisöissä kasvaa.

Samalla pyritään murtamaan mielenterveysongelmiin liittyviä tabuja maahanmuuttajayhteisöissä. Ei ole häpeä pyytää apua itselle tai läheiselleen, oli oma tausta mikä tahansa.

Mitä projektissa tehdään?

AGORAssa toteutetaan teatteriesitys yhteistyönä teatterin ammattilaisten ja pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten osallistujien kanssa. Esitys rakennetaan osallistujien tarinoiden pohjalta ja oman äänen kuuluviin saaminen on prosessin keskiössä. Esitystä pääsee hankkeen loppuvaiheessa katsomaan sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa. Teatteriryhmän työskentelyä pääsee seuraamaan ryhmän omassa blogissa, joka löytyy osoitteesta https://agoradrama.blog.

Lisäksi projektissa järjestetään kertaluonteisia luovia työpajoja yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektissa on toteutettu mm. graffitityöpaja maahanmuuttajataustaisille tytöille, draamatyöpajoja nuorille ja aistitaidetyöpaja naisille.

Projektin tavoitteena on myös vahvistaa FinFamin alueellisten jäsenyhdistysten edellytyksiä kohdata eri taustan omaavia mielenterveysomaisia. Tämä tehdään mm. jäsenyhdistyksille suunnatuilla koulutuksilla ja materiaaleilla.

Ota yhteyttä

Laura Ranki
Laura Ranki

Asiantuntija, maahanmuuttajatyö sij.

p. 045 119 2533
laura.ranki
@finfami.fi

Johanna Warius
Johanna Warius

Asiantuntija, maahanmuuttajatyö/ perhevapaalla

p. 045 119 2533
johanna.warius
@finfami.fi

Pin It on Pinterest