Valitse sivu

Prospect vapaaehtois- ja vertaistoiminta

”Prospect auttoi löytämään omaisena omat rajani, jolloin en enää mene läheiseni sairauteen mukaan.”

Prospect on vertaistukea tarjoava ryhmämalli, joka sisältää osiot mielenterveyskuntoutujille, mielenterveyskuntoutujien omaisille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat mielenterveyskuntoutujia ja heidän omaisiaan. Prospect on kehitetty eurooppalaisten omaisjärjestöjen liitto EUFAMIssa.

Omaisille suunnattuja Prospect-ryhmiä toteutetaan FinFamin omaisyhdistyksissä ympäri Suomen sekä Euroopassa mielenterveysomaisjärjestöissä.

Ryhmään osallistuminen tukee omaisten hyvinvointia lisäämällä itseluottamusta ja jaksamista sekä parantamalla heidän elämänlaatuaan. Tutkimukset osoittavat myös, että ryhmään osallistuminen lisää selviytymisvalmiuksia ja elämänhallinnan taitoja.

Ryhmän ohjaajana toimii vertaisohjaaja eli henkilö, joka on itse mielenterveysomainen. Ryhmänohjaaja on saanut tehtävään koulutuksen ja työnohjausta. Omakohtainen kokemus auttaa ymmärtämään ryhmäläisiä myös tunnetasolla.

Ryhmässä käydään läpi kymmenen osiota eri moduulia, joiden jälkeen osallistuja voi noin vuoden kuluttua osallistua Prospect-Plus ryhmätapaamisiin (5 tapaamista). Jatkotapaamiset syventävät keskustelua ja ylläpitävät hyvinvointia. Ryhmän käytyään omainen voi myös kouluttautua Prospect-ohjaajaksi. Katso alta FinFami vapaaehtoisten Prospect-ohjaajien tekemä video mallista ja sen vaikutuksista. 

Above you could watch video of FinFami´s Prospect-facilitators thoughts about Prospect-programme (subtitles in english).

 

Prospectin kehittämis- ja koordinointityöstä vastaa Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami. Mallin arviointia ja kehittämistä valvoo EUFAMI.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Huom! Prospect-arvioinnit palautetaan alla olevien linkkien kautta.

Prospect palautearvioinnit

Prospect perusryhmämoduulit 1-10

Ohjaajien palautteet

Osallistujien palaute (koko ryhmän puolesta)

 

Prospect-Plus palautteet

Ohjaajien palautteet (molempien osalta)

Osallistujien palaute (koko ryhmän osalta)

 

Ota yhteyttä

Vaula Ollonen
Vaula Ollonen

Asiantuntija, vapaaehtois- ja omaistoiminnan kehittäminen

p. 040 027 4624
vaula.ollonen
@finfami.fi

Lue lisää

Opinnäytetöitä Prospectiin liittyen:

Prospect nuorille omaisille. Muotoilua järjestössä. Miia Kajaani (2019). Muotoilun ylempi amk, Metropolia AMK.

Psykoedukatiivisen Prospect-vertaisryhmän vaikutus mielenterveysomaisten kokemaan elämänlaatuun. Elämänhallinta, selviytymisvalmiudet ja itseluottamus elämänlaadun osatekijöinä. Miia Kovanen (2019). Sosionomi amk. JAMK.

 

Pin It on Pinterest