Valitse sivu

Prospect vapaaehtois- ja vertaistoiminta

”Prospect auttoi löytämään omaisena omat rajani, jolloin en enää mene läheiseni sairauteen mukaan.”

Prospect on vertaistukea tarjoava ryhmämalli, joka sisältää osiot mielenterveyskuntoutujille, mielenterveyskuntoutujien omaisille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat mielenterveyskuntoutujia ja heidän omaisiaan. Prospect on kehitetty eurooppalaisten omaisjärjestöjen liitto EUFAMIssa.

Omaisille suunnattuja Prospect-ryhmiä toteutetaan FinFamin omaisyhdistyksissä ympäri Suomen sekä mielenterveysomaisjärjestöissä Euroopassa.

Ryhmään osallistuminen tukee omaisten hyvinvointia lisäämällä itseluottamusta ja jaksamista sekä parantamalla heidän elämänlaatuaan. Tutkimukset myös osoittavat, että ryhmään osallistuminen lisää selviytymisvalmiuksia ja elämänhallinnan taitoja.

Ryhmän ohjaajana toimii vertaisohjaaja eli henkilö, joka on itse mielenterveysomainen. Ryhmänohjaaja on saanut tehtävään koulutuksen ja työnohjausta. Omakohtainen kokemus auttaa ymmärtämään ryhmäläisiä myös tunnetasolla.

Ryhmässä käydään läpi kymmenen (10) osiota eli moduulia, joiden jälkeen osallistuja voi noin vuoden kuluttua osallistua Prospect-Plus -ryhmätapaamisiin (5 tapaamista). Jatkotapaamiset syventävät keskustelua ja ylläpitävät hyvinvointia.

Ryhmän käytyään omainen voi myös kouluttautua Prospect-ohjaajaksi. Katso alta FinFami-vapaaehtoisten Prospect-ohjaajien tekemä video mallista ja sen vaikutuksista.

The video of FinFami´s Prospect-facilitators thoughts about Prospect-programme (subtitles in english).

 

Prospectin kehittämis- ja koordinointityöstä vastaa Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami. Mallin arviointia ja kehittämistä valvoo EUFAMI.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Huom! Prospect-arvioinnit palautetaan alla olevien linkkien kautta.

Prospect palautearvioinnit

Prospect perusryhmämoduulit 1-10

Ohjaajien palautteet

Osallistujien palaute (koko ryhmän puolesta)

 

Prospect-Plus palautteet

Ohjaajien palautteet (molempien osalta)

Osallistujien palaute (koko ryhmän osalta)

 

Ota yhteyttä

Jaana Savolainen
Jaana Savolainen

Asiantuntija, vapaaehtoistoiminta

Lue lisää

Opinnäytetyöt ja raportit Prospectiin liittyen:

Prospect nuorille omaisille. Muotoilua järjestössä. Miia Kajaani (2019). Muotoilun ylempi amk, Metropolia AMK.

Psykoedukatiivisen Prospect-vertaisryhmän vaikutus mielenterveysomaisten kokemaan elämänlaatuun. Elämänhallinta, selviytymisvalmiudet ja itseluottamus elämänlaadun osatekijöinä. Miia Kovanen (2019). Sosionomi amk. JAMK.

Prospect-omaistyön helmi. Loppuraportti 2012-13.

 

Pin It on Pinterest