Valitse sivu

FinFami-yhdistyksissä lähes 500 osallistujaa on osallistunut Prospect-ryhmiin eri puolilla maata (v.2014-19). Osallistujat ovat henkilöitä, joilla on omakohtaisia kokemuksia läheisen mielenterveyden haasteista. Prospect-vertaisryhmään osallistumisella on tutkitusti useita positiivisia vaikutuksia omaisten hyvinvointiin. Ryhmä vähentää selvästi omaisten valvomista ja kuormittuneisuuden kokemusta, joissa ryhmällä on nähty olevan vaikutuksia aina 12 kuukautta ryhmän päättymisestä (Prospect-hyvinvointikysely 2013).

Vapaaehtoiset Prospect-toiminnan sydän

Prospect-ryhmänohjaajat ovat koulutettuja vertaisohjaajia. Heillä on omakohtaista kokemusta läheisen psyykkisestä sairaudesta ja ainutlaatuista ymmärrystä ryhmään tulevien ihmisen elämäntilanteesta, tunteista ja tuntemuksista. Prospect-toiminta perustuu merkittävästi kokemuksellisen tiedon käyttöön eikä malli toimisi ilman vapaaehtoisia, koulutettuja vertaisohjaajia. Kaikkiaan FinFami yhdistyksissä  toimii 53 koulutettua Prospect-ohjaajaa, joista aktiviisia ohjaajia vuosittain 18-25 henkilöä. Vapaaehtoistunteja vuonna 2019 ohjaajat tekivät 900 tuntia. Vuosien 2014-2019 aikana vapaaehtoistyöhön on käytetty 6660 tuntia.

Vapaaehtoistunteja ohjaajat käyttävät heidän arvionsa mukaan 50h/ryhmä.

Ohjaajat ovat arvioineet ryhmien ja niille asetettujen tavoitteiden täyttymisen erittäin hyväksi (61%) ja hyväksi (39%). Omaa suoritustaan ohjaajana he ovat arvioineet hyväksi (93%).  Mielellään ohjaajana uudelleen toimisivat lähes kaikki (93%).  Prospect-ryhmien osallistujat ovat antaneet ryhmän arvosanaksi vuonna 2019 erinomainen (58%) tai hyvä (42%). Ryhmä oli heidän mukaansa järjestetty ja toteutettu erittäin hyvin (67%) tai hyvin (28%). Osallistujat arvioivat koulutusjakson parantaneen heidän selviytymiskykyään melko paljon (60%) tai erittäin paljon (30%). Suurelta osin osallistujat ovat kokeneet ryhmän erittäin toimivaksi, voimauttavaksi ja ohjaajat sekä ryhmästä saadun vertaistuen loistavaksi.

Ryhmä antoi todella hyvin evästä omiin tietoihin ja voimavaroihin. Jaksan jo nyt paremmin. kouluttajat oli innostavia, kuuntelevia. Vertaistuki antoi paljon! Kiitos kurssista. Sain olla oma itseni ja koen nyt saaneeni voimia uusiin haasteisiin

Prospect kehittyy

Nuoret aikuiset ovat myös löytäneet Prospectin ja kokeneet sen voimauttavaksi. Vuonna 2019 valmistui kaksi opinnäytetyötä Prospect-toiminnasta. Palvelumuotoilun YAMK- opinnäytetyönä (Kajaani Miia 2019) kartoitettiin erityisesti nuorten aikuisten tarpeita mallin osalta ja saatiin Prospect-ohjaajien työn tueksi ohjaajien työkalupakki. Työkalupakki sisältää muun muassa visuaaliset ja virtuaaliset tunnekortit.  Psykoedukatiivisen vertaisryhmän vaikutuksista Prospect ryhmän osalta alueellisesti saatiin FinFami Keski-Suomen osalta sosionomi-AMK opinnäytetyönä (Kovanen Miia 2019): Elämänhallinta, selviytymisvalmiudet ja itseluottamus elämänlaadun osatekijöinä. Näistä molemmista julkaistiin artikkelit FinFamin jäsenlehti  Labyrintissä  (3/19, 4/19)

Dialogisuus vapaaehtoisjohtamisessa (2019) YTM gradussa (Ollonen) sivuttiin mallia dialogisen johtamisen näkökulmasta käsin.

Lisää tietoa mallista voi lukea täältä

FinFami on myös mallintanut Prospect-ryhmän verkkomuotoisena. Löydä tietoa täältä verkkoryhmistä  tai kysy lisää oman alueesi FinFami-yhdistyksestä

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami koordinoi FinFami yhdistysten Prospect-toimintaa. Lisäksi keskusliitto järjestää valtakunnallisia ohjaajakoulutuksia, neuvontaa, tukea ja työnohjausta vapaaehtoisille Prospect-ryhmänohjaajille ja osallistuu mallin eurooppalaiseen kehittämistyöhön. Malli on kehitetty Omaisjärjestöjen liitto EUFAMIssa ja se on käytössä useissa Euroopan maissa.

 

Jaana Savolainen
Jaana Savolainen

Asiantuntija, vapaaehtoistoiminta

Pin It on Pinterest