Valitse sivu

Tietoa yhdistyksestä

Kun yksi sairastuu, monen maailmaa muuttuu.

Et jää yksin.

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio. Teemme työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Järjestöön kuuluu keskusliiton lisäksi 18 alueellista jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Jäsenyhdistykset tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa mielenterveyskuntoutujien omaisille.

Järjestö on perustettu vuonna 1991. Keskusliiton toimipiste sijaitsee Helsingissä. Hallituksen puheenjohtajana on Anita Ruutiainen ja toiminnanjohtajana Pia Hytönen.

Historia

Mielenterveysomaisten yhdistystoiminta sai alkusysäyksensä psykiatrisen hoitojärjestelmän muutoksista: viimeisten vuosikymmenten aikana sairaalapaikkoja on voimakkaasti vähennetty ja painottaminen avohoitoon on lisännyt omaisten hoitovastuuta.

Ensimmäinen mielenterveysomaisten yhdistys perustettiin vuonna 1984 Turussa. Vuosikymmenen taitteessa toiminta oli kasvanut niin, että esiin nousi tarve valtakunnalliselle toimijalle, joka yhdistäisi eri puolilla maata toimivat omaisyhdistykset. Keskusliitto perustettiin vuonna 1991 Tampereella ja sen nimeksi tuli ensin Mielenterveyspotilaiden omaisyhdistysten keskusliitto.

Keskusliiton toiminnan perustehtäväksi määriteltiin mielenterveysomaisten valtakunnallinen edunvalvonta ja keskusliittoon kuuluvien jäsenyhdistysten tukeminen. Keskusliitto aloitti toimintansa julkaisemalla Labyrintti-lehteä, jota toimitettiin aluksi vapaaehtoisvoimin yhdessä jäsenyhdistysten kanssa.

Oman rahoituksen toimintaansa varten keskusliitto sai Raha-automaattiyhdistykseltä vuonna 2000. Tämä mahdollisti tavoitteellisen ja suunnitelmallisen kehittämistyön aloittamisen. Raha-automaattiyhdistyksen myöntämällä tuella aloitettiin myös keskusliiton ensimmäinen hanke: Omaisen masennus (2000–2002).

Vuosina 2005–2009 keskusliitto keskittyi omaistyön kehittämiseen viisivuotisessa Omaistyön kehittämisprojektissa. Vuosina 2010- 2013 keskusliitossa oli käynnissä Prospect -projekti, tämän jälkeen keskusliitto sai valtakunnallisen vapaaehtoistoiminnan ja omaistoiminnan kehittämishankkeen, jonka avulla prospect-toimintaa ja kokemustoimintaa jatketaan. Lisäksi vuodesta 2012 lähtien keskusliitossa on toiminut Opastava-hanke (2012-2017), jonka avulla kehitetään omaisten ja omaishoitajien palveluita.

Vuodesta 2014 lähtien keskusliitossa on ollut käynnissä lasten ja nuorten omaistyötä kehittävä Mieletön Mahdollisuus -hanke. Vuonna 2015 keskusliitossa käynnistyi jäsenyhdisysten talouden ja hallinnon kehittämistyötä tekevä OMAHA-hanke.

Vuosien kuluessa keskusliitto on lunastanut paikkansa mielenterveysomaisten yhdistysten keskusjärjestönä ja omaisten etujen valtakunnallisena edunvalvojana.

Organisaatio

Korkeinta päätösvaltaa Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamissa käyttää keskusliiton jäsenet edustajakokouksessa. Keskusliiton jäseniä ovat liiton 18 alueellista omaisyhdistystä.

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin jäsenyhdistykset kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa edustajakokouksiin, joissa määritellään vuosi kerrallaan keskusliiton toiminnan ja talouden linjaukset. Näissä kokouksissa valitaan myös liiton luottamusjohto eli hallitus.

Keskusliiton toimintaa johtaa keskusliiton hallitus, joka on toiminnastaan vastuussa edustajakokoukselle. Hallitus koostuu jäsenyhdistysten syysedustajakokouksessa valitsemista edustajista. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Keskusliiton hallitus on yhdistyksen lakimääräinen edustaja ja toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen asioista. Hallituksen jäsenet löydät täältä.

Toiminnanjohtaja työskentelee hallituksen alaisuudessa ja toimii henkilöstön esimiehenä. Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamissa työskentelee yhdeksän työntekijää. Henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä.

Strategia

Omaisjärjestötyön strategia on koko järjestön yhteinen suunta toiminnalle, jota hyödynnetään alueellisessa ja valtakunnallisessa omaistyössä. Strategia on työstetty omaisjärjestötoimijoiden yhteistyönä ja hyväksytty keskusliiton kevätedustajakokouksessa vuonna 2014. Mukana strategiatyössä oli yli sata omaista, työntekijää ja vapaaehtoista 14 eri yhdistyksestä. FinFamin strategiassa esitellään järjestön visio, missio ja arvot. Omaisjärjestötyön strategian tueksi on laadittu myös vapaaehtoisstrategia.

VISIO 2020

Olemme tunnettu, vetovoimainen ja vahva mielenterveysomaistyön asiantuntija ja järjestövaikuttaja – mielenterveysomaisten tuen ja toivon mahdollistaja. Vuonna 2020 ennakkoluulot ovat vähentyneet ja mielenterveyden sairaudet ovat tasa-arvoisia muiden sairauksien rinnalla.

MISSIO

Järjestö on vahva mielenterveysomaistyön asiantuntija ja vaikuttaja. Omaisjärjestön tehtävä on edistää mielenterveysomaisten ja -perheiden hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa.

ARVOT

Kansalaisjärjestölähtöisyys
Toimintamme perustuu omaislähtöisyyteen. Vapaaehtoisuus ja vertaistuki ovat tärkeimmät voimavaramme. Rohkaisemme osallistumaan järjestötoimintaan.

Kunnioitus
Kunnioitamme toisiamme yksilöinä ja yhdistyksinä. Toimimme oikeudenmukaisesti.

Luottamus
Olemme luotettavia ja rehellisiä. Toimimme reilusti.

Lämpö
Toimimme inhimillisesti ja olemme läsnä. Välitämme hyvinvointia. Omaisjärjestötyö voimaannuttaa.

Vaikuttavuus
Omaisjärjestötyö on vaikuttavaa ja vastuullista. Olemme ketteriä ja toimimme taloudellisesti. Vaikutamme viisaasti.

Uskallus
Omaisjärjestötyössä toteutuu luovuus ja innovatiivisuus. Tuomme rohkeasti esiin mielenterveysomaisten näkökulmia ja tuemme omaisia olemaan avoimia.

Yhteystiedot

Osoite
Meritullinkatu 4 B 10
00170 Helsinki

Puhelin
p. 050 464 2739

Sähköposti
[email protected]

Yhdistyksen työntekijöiden tiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Liitteet

Pin It on Pinterest