Valitse sivu

Recovery

Tietoa projektista

Keskusliitto on mukana Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeessa, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeessa kehitetään recovery- eli toipumisorientaatioon perustuvia ratkaisuja mielenterveyspalveluihin. Tavoitteena on recovery-orientaation käsitteellistäminen ja soveltaminen suomalaisiin mielenterveyspalveluihin. Hankkeessa tuotetaan tutkimustietoa, järjestetään koulutuksia ja kehitetään palveluja kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen. FinFamin osahankkeen tavoitteena on edistää mielenterveysomaisten osallisuutta kehittämistyössä ja lisätä läheisten ja perheen huomioimista palveluissa.

Hanketta hallinnoi Lapin yliopisto. FinFamin ohella muita osatoteuttajia ovat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Mielenterveyden keskusliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lue lisää hankkeen omilta verkkosivuilta.

Mahdollisuuksia -verkkopalvelu

Mahdollisuuksia -verkkopalvelu tuo avun lähelle asuinpaikasta riippumatta kaikille, jotka ovat huolissaan läheisensä mielenterveydestä ja omasta jaksamisestaan sairastuneen rinnalla.

finfami.fi/mahdollisuuksia -osoitteesta löydät mm.

Verkko- ja etäryhmät

Verkkoluennot ja tapahtumat

Omaisten kokemustarinat

Sinä saat voida hyvin – Vinkkejä oman hyvinvoinnnin vahvistamiseen

Tiedotteet Mahdollisuuksia -verkkopalvelusta

FinFamin etäpalvelut tarjoavat tukea paikkakunnasta riippumatta

Uusi mielenterveysomaisten verkkopalvelu on julkaistu

Mahdollisuuksia sinulle – uusi mielenterveysomaisten verkkopalvelu julkaistu (Labyrintti 1/20, s. 29)

Mielenterveysomaisten hyvinvointitutkimus

 FinFamin osahankkeessa toteutetaan mielenterveysomaisten hyvinvointitutkimus, jolla selvitetään omaisten kokemuksia osallisuudesta, leimaantumisesta, työn ja omaistilanteen yhteensovittamisesta sekä hyvinvoinnista. Tutkimuksen sähköiseen kyselyyn vastasi  syys-joulukuussa 2019 yhteensä 799 psyykkisesti sairastuneen omaista tai läheistä.

Tutkimusaineiston pohjalta kirjoitettavat artikkelit linkitetään hyvinvointitutkimuksen sivulle.

Ota yhteyttä

Minna Kallunki
Minna Kallunki

Erityisasiantuntija, Recovery-mielenterveyspalveluissa -hanke

p. 045 800 4903
minna.kallunki@finfami.fi

Pin It on Pinterest