Valitse sivu

Hyvinvointitutkimus

valtakunnallinen mielenterveysomaisten hyvinvointitutkimus

Valtakunnallisessa hyvinvointitutkimuksessa selvitettiin omaisten hyvinvoinnin osatekijöitä laajasti useilla elämän osa-alueilla. Aiempien omaisten hyvinvointia selvittäneiden tutkimusten perusteella tiedetään, että yhden ihmisen sairastuminen vaikuttaa myös hänen lähipiirinsä ja omaistensa arkeen.

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskaudella 2019. Kyselyyn vastasi 799 omaista tai läheistä.

Tutkimuksen kohderyhmä

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat ihmiset, joiden perheenjäsenellä tai muulla läheisellä ihmisellä on mielenterveyden haasteita. 

Tutkimuksen kyselyyn vastaaminen ei edellyttänyt, että läheisellä on mielenterveyden häiriön diagnoosia. Riitti, että vastaaja tuntee huolta läheisensä mielenterveydestä ja kokee tilanteen vaikuttavan myös omaan elämäänsä

Tutkimuksessa selvitetään omaisten hyvinvointia

Tutkimuksessa selvitetään omaisten hyvinvoinnin osatekijöitä laajasti useilla elämän osa-alueilla.

Aiempien omaisten hyvinvointia selvittäneiden tutkimusten perusteella tiedetään, että yhden ihmisen sairastuminen vaikuttaa myös hänen lähipiirinsä ja omaistensa arkeen.

Omaisten ja lähipiirin kokemukset ja näkemykset ovat ensisijaisen tärkeitä hyvinvoinnin osatekijöitä kartoitettaessa.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään julkisen, yksityisen ja järjestösektorin toiminnan kehittämisessä. Tutkittua tietoa tarvitaan, jotta voidaan aiempaa paremmin tarjota omaisille tukea sekä huomioida heidät osana sairastuneen hoitoa ja kuntoutusta.

Tutkimus liittyy valtakunnalliseen Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeeseen, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää suomalaisia mielenterveyspalveluita. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry hankkeen osatoteuttajana.

Tutkimuksen teossa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä

Aineisto kerätään sähköisellä Webropol-kyselyllä. Aineisto käsitellään luottamuksellisesti, se anonymisoidaan ja siirretään tunnistamattomassa muodossa analyysiohjelmaan. Alkuperäinen aineisto Webropol-ohjelmasta tuhotaan aineistonkeruun päätyttyä. Tutkimuksen toteuttaja ei kerää henkilörekisteriksi luokiteltavaa tietoa. Anonymisoitu aineisto tulee hankkeen tutkimusryhmän käyttöön. Aineisto säilytetään ESR-hankkeiden aineistojen säilytyksesta annettujen ohjeiden sekä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tulokset tuodaan esiin ryhmätasolla niin, ettei yksittäisiä vastauksia voida tunnistaaa.  Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

ota yhteyttä

Minna Vuorio
Minna Vuorio

Kehitysjohtaja

p. 045 800 4903
[email protected]

1.3.2023 alkaen

Tutustu recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeeseen

FinFamin osahanke

Hankkeen esittely Lapin yliopiston sivuilla

Hankkeen toimintaan ja julkaisuihin voit tutustua myös

Innokylässä

Facebookissa

Twitterissä

 

Pin It on Pinterest