Valitse sivu

työkaluja ammattilaisille

Tältä sivulta löydät erilaisia työkaluja ja menetelmiä mielenterveysomaisten huomioimiseksi.

Lisäksi alempana on linkki ”Mahdollisuuksia” -verkkopalveluun, joka tarjoaa tietoa omaisten tuen tarpeista sekä omaisille tarjolla olevasta tuesta. 

Työkaluja mielenterveysomaisten huomiointiin sosiaali- ja terveyspalveluissa

Oli tärkeää, että hoitaja kysyi minulta kahden kesken ”Mitä sinulle kuuluu?”
 
Se ei ollut sairastuneen selän takana toimimista, vaan se tarjosi minulle mahdollisuuden kertoa rehellisesti siitä, miten jaksan.
 
Hoitoneuvotteluissa ja sairastuneen läsnä ollessa huomio on hänessä, enkä omaisena halua huolestuttaa häntä kertomalla omasta kuormittuneisuudestani.

Riskikartoitustyökalu

Auttaa huomaamaan mitkä tekijät vähentävät ja mitkä lisäävät omaisen riskiä sairastua myös itse.

Perheiden hyvinvointipuu

Hyvinvointipuun avulla voidaan pohtia yhdessä perheiden kanssa, mistä heidän hyvinvointinsa muodostuu perheenä ja yksilöinä

Huoli puheeksi -työkalu 

Auttaa nuoria kohtaavia ammattilaisia ottamaan huoli puheeksi.

Puheeksi ottamisen malli

Auttaa ammattilaista ottamaan puheeksi mielenterveyden parisuhteessa.

Kuormittavan elämäntilanteen puheeksi ottaminen

Malli on kehitetty erityisesti ikääntyneiden palveluihin, mutta sopii kaikenikäisille.

Huomioi omaiset -malli

Menetelmä, jolla ammattilainen voi arvioida asiakkaansa omaisten tuen tarvetta.

Omaisneuvonnan käsikirja

Omaisneuvonnan käsikirja kuvaa omaisneuvonnan laatukriteerejä, käytäntöjä, teoriataustaa sekä omaisneuvonnan erityispiirteitä asiakasryhmittäin.

Tutustu omaisneuvonnan käsikirjaan

Kuinka tunnistaa ja tukea lasta tai nuorta, joka kantaa huolta tai vastuuta läheisestään?

Nuoren hoivaajan tunnusmerkistö

Nuoren hoivaajan tunnusmerkit antavat suuntaa siitä, millaisesta nuoren käyttäytymisestä ja millaisista piirteistä nuoren hoivaajan voisi tunnistaa.

Kysy Nuorelta -opas

Miten tunnistaa ja kohdata nuori, jonka läheinen sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin?

Huolikortit – nuorten hoivaajien huolia

Korttien tavoitteena on tehdä nuorelle ja ammattilaiselle näkyväksi nuoren huoli, vastuut ja kuormitus, helpottaa nuoren tilanteeseen liittyvien kokemusten ja tunteiden tunnistamista ja sanoittamista sekä toimia nuoren kanssa käytävän keskustelun apuvälineenä.

Lataa huolikortit käyttöösi tästä ja käyttöohje tästä.

Mahdollisuuksia -verkkopalvelu

Palveluohjauksellinen sivusto, josta sairastuneen läheiset voivat löytää tietoa ja tukea tilanteeseensa. Verkkopalvelu tuo avun lähelle tilanteesta tai asuinpaikasta riippumatta. Palvelu on suunnattu kaikille, jotka ovat huolissaan läheisensä mielenterveydestä sekä omasta jaksamisestaan sairastuneen rinnalla ja tarvitsevat tietoa erilaisista tukimuodoista ja palveluista. 

Sivusto antaa myös ammattilaisille tietoa omaisten tuen tarpeista sekä omaisille tarjolla olevasta tuesta.

Palveluun pääset tästä.

Pin It on Pinterest