Valitse sivu

mahdollisuuksia-verkkopalvelu

sinulle, jolla on huoli läheisestäsi tai omasta jaksamisestasi läheisesi sairastaessa

Tälle sivustolle on koottu tietoa erilaisista tukimuodoista ja palveluista. Alla olevia otsikoita painamalla löydät tietoa sinua kiinnostavista aiheista

tietoa sinulle

Vertaistukea ja kokemuksia

Keskusteluapu

sinä saat voida hyvin

Apua arkeen

Taloushuolet

Tietoa mielenterveyden-häiriöistä

toimimaan ja vaikuttamaan

Muut palvelut

 

Tietoa sinulle

Sairastuneen ihmisen omaisena tai läheisenä sinulla on mahdollisuus saada apua ja tukea myös itsellesi.

 

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä; ne koskettavat noin puolta suomalaisista elämänsä aikana ja välillisesti meistä jokaista.

SAIRASTUMINEN VAIKUTTAA MYÖS OMAISTEN JA LÄHEISTEN ELÄMÄÄN

Kun ihminen sairastuu psyykkisesti, se vaikuttaa myös perheen ja muiden läheisten arkeen. Sairastuneen käytös ja toiminta muuttuvat. Omaisten ja läheisten elämään tilanne tuo epävarmuutta ja hämmennystä. Voi olla vaikea tietää mistä on kysymys ja miten pitäisi toimia. Sairauden hyväksyminen ei välttämättä ole helppoa. Usein aluksi toivoo vain tilanteen korjautuvan nopeasti ennalleen.

Läheisen sairastuminen herättää usein monenlaisia tunteita

Tyypillisiä tunteita ovat mm. huoli, pelko, suru, syyllisyys, huono omatunto, häpeä, yksinäisyys, uupumus ja rakkaus, mutta myös ärtymys, kiukku, avuttomuus, toivottomuus, ahdistus ja riittämättömyyden kokemus.  Tilanteen kuormittavuus voi näkyä  myös fyysisinä vaivoina, mm. lihaskivut, kohonnut verenpaine, päänsärky, ruokahaluttomuus, mahavaivat ja iho-oireet.

Jos perheessäsi on lapsia, on tärkeää puhua tilanteesta myös heille

Oman vanhemman, sisaruksen tai muun läheisen ihmisen sairaus vaikuttaa myös lapseen. Lapsi aistii tunneilmapiirin ja huomaa muutokset perheessä. Lasten kanssa on tärkeää puhua ja antaa ikätasoon sopivalla tavalla tietoa, jotta lapsi ymmärtää tilanteen. Jos lapsen kanssa ei puhuta, hän usein syyttää itseään läheisen sairastumisesta ja saattaa alkaa kantamaan vastuuta, joka ei lapselle kuulu. Lapsen on tärkeä saada tietää, että sairastunut saa apua ja että lapsella itsellään on oikeus voida hyvin, harrastaa ja iloita. Lasta voi helpottaa myös tieto siitä, että muillakin on samankaltaisia pulmia.

On tärkeä muistaa, että lapsen kehitystä ja hyvinvointia eivät vaaranna läheisen sairaus tai perheen vaikeudet, vaan se, jos lapsi jää ilman tukea, silloin kun perheellä on vaikeaa. 

”Kun läheiseni sairastui, minusta tuntui, ettei kukaan muu ole kokenut mitään tällaista. Nyt, kun sairaus on jatkunut pidempään, huomaan, että ympärilläni on vaikka kuinka paljon samassa tilanteessa olevia.”

tutustu näihin

[

Läheisen sairastaessa ristiriitaisetkin tunteet ovat luonnollisia

Tuen hakeminen tunteiden käsittelylle ja omalle jaksamiselle on hyödyllistä sinun itsesi, läheisesi ja koko perheen näkökulmasta.

ABC-opas omaiselle

Läheiseni mielenterveys tai päihteiden käyttö huolettaa. Onko minun jaksamisellani väliä?

Omaisen opas

auttaa selkiyttämään omaa tilannetta sairastuneen läheisenä

Huoli-opas

kuvaa sitä miten huoli vaikuttaa sinuun ja mitä voit tehdä itse asialle

Läheisuupumuksen omahoito

kertoo uupumuksen synnystä ja antaa keinoja uupumuksen ehkäisemiseksi ja voittamiseksi

[

Miten autan lastani – opas

kertoo käytännönläheisesti, kuinka keskustella lapsen kanssa mielen sairaudesta. 

Mikä meidän vanhempia vaivaa -opas

kertoo siitä, mitä mielenterveyden ongelmat ovat, ja vasta joihinkin lasten tavallisimpiin kysymyksiin. Opas on tarkoitettu varttuneemmille kouluikäisille ja nuorille, sekä luettavaksi yhdessä vanhempien tai jonkun muun aikuisen kanssa.

Tutustu myös muihin FinFami-yhdistysten oppaisiin

 

[

Usein kysyttyjä kysymyksiä läheisen sairastuessa psyykkisesti

löydät

FinFami Uusimaa ry:n

sekä

FinFamin Kanta-Häme ry:n

sivuilta

Mielenterveystalo.fi-verkkopalvelun myös omainen tarvitsee tukea-osiosta löydät tietoa kriisin vaiheista ja tilanteeseen sopeutumisesta

 

vertaistukea ja kokemuksia

”Kun pääsin juttelemaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka on kokeneet samaa, tuli ajatus, ettei tää olekaan ihan maailmanloppu”

Vertaistuki tarkoittaa tukea, jota saamme kun keskustelemme samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Oma olo helpottuu, kun huomaa, että on muitakin, joiden läheinen on sairastunut tai oireilee psyykkisesti.

Toisia saman kokeneita voi tavata vertaistukiryhmissä. Ryhmissä saa saa tukea mm.  arkisiin pulmiin, joita läheisen sairastuessa on sekä omaan jaksamiseen. Vertaistukiryhmissä saa vastauksia jo kuuntelemalla, heti ei tarvitse puhua itse. Osa ryhmistä perustuu keskusteluun, mutta paljon on myös ryhmiä, joissa tehdään asioita yhdessä.

Myös toisten samaa kokeneiden tarinoiden lukeminen ja kuuleminen voi tarjota vertaistukea.

Usein vertaistuki tuo helpotuksen tunteen, vähentää syyllisyyden tunteita, lisää ymmärrystä sairastunutta läheistä sekä itseä kohtaan, auttaa löytämään tervettä itsekkyyttä, omat rajat sekä omaa jaksamista lisääviä asioita.

”Olin ihan umpikujassa, mutta vertaisryhmästä sain uusia näkökulmia. Vertaisten kanssa keskustellessa löytää perspektiiviä läheisen mielenterveyden haasteisiin.”

”En enää koe tarvetta peitellä läheiseni sairautta. Häpeä hälvenee, kun näkee että muillakin on samankaltaisia vaikeuksia.”

”Juuri se, että joku toinen on jo aiemmin kulkenut vähän samanlaisia polkuja, on tärkeää. Ehkä saan häneltä voimaa samoihin haasteisiin tai uutta näkökulmaa kohdata vaikeudet. ”

tutustu näihin

[

Vertaisryhmät

FinFamin jäsenyhdistykset järjestävät monenlaisia vertaistukiryhmiä, joita ohjaavat ammattilaiset tai tehtäviinsä koulutetut vapaaehtoiset. Ryhmiin osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Katso paikkakunnasta riippumattomat verkkoryhmät

[

Otan vastaan elämän -runokokoelma

Runokokoelma kuvastaa omaisten ja läheisten kokemuksia, kun läheinen oireilee psyykkisesti. Kokoelmasta löytyy 19 eri puolella Suomea asuvan mielenterveysomaisen kirjoittamia runoja.

Lue Otan vastaan elämän -kokoelman runoja

Lue lisää omaisten runokirjan tekemisestä ja tilaa kokoelma itsellesi tai lahjaksi

w
 

keskusteluapu

Kun läheinen sairastuu psyykkisesti, ei ehkä ole ketään, jolle tilanteesta voisi puhua.

 

Haluat ehkä suojella sairastunutta läheistäsi, etkä siksi halua puhua esim. ystäville tai sukulaisille tilanteesta ja siitä, miten läheisen sairaus vaikuttaa myös sinun  elämääsi.

FinFami-yhdistysten tuki ja neuvonta tarjoaa paikan, jossa voit puhua omasta elämäntilanteestasi sairastuneen rinnalla.

Omaisneuvonta  on tarkoitettu kaikille, joilla on huoli läheisensä psyykkisestä voinnista/mielenterveydestä

Keskustelussa voit käydä läpi elämäntilannettasi psyykkisesti sairastuneen tai oireilevan läheisesi omaisena. Voi puhua siitä, miten läheisesi psyykkinen sairaus on vaikuttanut sinun elämääsi, millaisia ajatuksia se on herättänyt.  Keskustelun tavoitteena on vastata sinun tarpeisiisi psyykkisiin sairauksiin liittyvän tiedon, arjen ongelmatilanteissa selviytymisen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämisestä osalta.

Keskustelussa voidaan käydä läpi myös sitä, miten perheenne lapset ovat kokeneet sen, että heille läheinen ihminen on sairastunut ja miten lapsille voisi kertoa tilanteesta heidän ikätasonsa mukaisesti. 

Keskusteluapua antavat työntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on vaitiolovelvollisuus. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Monet omaiset ovat löytäneet keskusteluapua myös omalta terveysasemalta, työterveyshuollosta, seurakunnan diakoniatyöstä tai perheasiainneuvottelukeskuksesta.

”Omaisneuvonnassa tuli sellainen tunne, että voi kertoa mitä vaan, ja oikeasti kuunnellaan.”

FinFamin tuki- ja neuvontapalvelu

Varaa keskusteluaika oman alueesi yhdistyksestä. 

Keskustelutukea on tarjolla kasvokkain, puhelimitse ja verkon välityksellä (esim. teams-yhteydellä). Jos alueellasi ei ole FinFamin toimintaa, voit olla yhteydessä mihin tahansa FinFamin alueyhdistykseen.

Henkilökohtaista tukea saat myös yksilöchattina toteutuvassa tukisuhteessa Tukinet-alustalla. Lue lisää

 

Sinä saat voida hyvin

Kun läheinen sairastuu, omainen kokee usein velvollisuutta ja halua olla tukena ja apuna sairastuneelle. 

 

Tämä voi johtaa siihen, että unohtaa huolehtia itsestään

Joskus voi tuntua siltä, että omaan hyvinvointiin keskittymiseen ei ole oikeutta, kun läheinen on sairastunut ja voi huonosti. Omaisena voi ajatella, että täytyisi olla jatkuvasti sairastuneen tavoitettavissa.

Kun keskitymme huolehtimaan läheisestämme, jäävät omat harrastukset ja itselle iloa antava mielekäs tekeminen helposti taka-alalle. 

Voi tuntua, että ei ole aikaa eikä jaksamista tehdä asioita, joista saisi elämään iloa ja voimia. On kuitenkin tärkeää etsiä keinoja huolehtia myös itsestä ja omasta jaksamisesta. Se, että ajattelee myös itseään ja huolehtii omasta jaksamisesta, ei tarkoita että hylkäisi sairastuneen läheisen. Jos omat voimat loppuvat, ei pysty olemaan avuksi sairastuneelle läheiselleen. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on kaikkien etu.

Tärkeä asia jaksamiselle on myös sairauden merkityksen rajaaminen. Sairastuneen elämässä sairaus on vain yksi asia, mutta se ei määritä koko elämää. Samoin omaisella on oikeus ja mahdollisuus elää itselleen mielekästä, merkityksellistä ja toivorikasta elämää, jolloin läheisen sairaus ei määritä koko elämää.

”Itselle iloa tuovien asioiden tekeminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin, sentin kerrallaan.”

”Omaisena haluan auttaa läheistäni. Jotta voin toteuttaa tätä  tahtoani, minun on huolehdittava itsestäni. Ei se huolissaan oleminen auta läheistänikään. Parhaiten autan häntä huolehtimalla omasta hyvinvoinnistani.”

tutustu näihin

[

Keinoja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen

Mielekäs ja iloa tuottava tekeminen ovat tärkeitä omalle jaksamiselle myös silloin, kun läheinen sairastaa.

Omaa hyvinvointia voi vahvistaa luonnon, taiteen, luovuuden, käsitöiden, liikkumisen, sosiaalisten suhteiden ja rentoutumisen avulla.

[

Hyvinvoinnin abc-työkirja

On tärkeää ajatella myös itseään ja tunnistaa oman jaksamisen rajat. Hyvinvoinnin ABC-työkirjasta löydät omaisten hyödyllisiksi kokemia työkaluja arjen hallintaan ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Tutustu Hyvinvoinnin ABC-harjoituskirjaan

 

[

Omaisen toipuminen

Mitä tarkoittaa omaisen toipuminen? Kokemusasiantuntijan kolumni omaisen toipumisesta.

 

 

apua arkeen

 

On hyvä muistuttaa itselleen, että elämässä tilanteet vaihtelevat: välillä olemme itse auttajia toisille ja välillä tarvitsemme itse apua toisilta.

Apua arjen asioihin kannattaa hakea – kaikkea ei tarvitse jaksaa itse

Toisinaan arki käy liian raskaaksi, kun läheisen sairaus tuo huolta tai muuttaa vastuiden jakautumista.

Avunpyytäminen ja -vastaanottaminen voi joskus olla vaikeaa. Usein ajattelemme, että täytyy selviytyä yksin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että suurin osa ihmisistä on valmiita auttamaan ja auttaa mielellään. Apua siis voi ja kannattaa pyytää. Joskus avunpyytämistä ja avun vastaanottamista voi helpottaa ajatus, että auttaminen antaa hyvää mieltä myös auttajalle.

 Toisten samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa jutteleminen auttaa jäsentämään omia ajatuksia, ja monet ovat kokeneet jo sen auttavan arjessa selviytymistä. Usein vertaistukiryhmissä saa myös hyviä vinkkejä arjen haasteisiin sekä neuvoja siihen, millaisia palveluja omalla paikkakunnalla on tarjolla.

”Kotisiivouksen ostaminen silloin tällöin on auttanut  minun arkielämääni.

Kun tuntuu ettei  jaksa mitään, ja energia menee sairastuneen asioiden hoitoon,  niin oma koti jää hunningolle.

Ostan siivousta  6-8 kertaa vuodessa 2-3 tuntia kerralla, enkä tarvitse siivousta enempää tai säännöllisemmin.  Siihen pystyn rahallisesti, kun kotitalousvähennys korvaa noin kolmanneksen.”

tutustu näihin

[

Tuetut lomat

Tarjoavat hengähdystauon arjen keskellä. Tuettuja lomia myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein perheille ja aikuisille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta lomaan

Lue lisää tuetuista lomista ja niille hakemisesta

[

Siivous

Jos sinulla on taloudellisesti mahdollista, myös maksullista palvelua on saatavilla, eikä se aina ole mahdottoman kallista. Siivouspalvelua voi kysyä yritysten lisäksi myös mm. 4H-järjestöltä

Tilaa nuori töihin 4H-yhdistyksen kautta ja helpota arkeasi. Samalla tarjoat nuorelle mahdollisuuden ensimmäiseen työkokemukseen.

[

Kauppakassipalvelut

Ainakin suurimmilla paikkakunnilla on tarjolla kauppakassi-palvelua, jonka avulla voi helpottaa arjen kuormitusta. Kauppakassin voi tilata joko kotiinkuljetuksella tai nouto-palveluna, jolloin haet valmiiksi kerätyt ostokset myymälän noutopisteestä.

Ostosten kotiinkuljetuksen hintaan vaikuttaa ostosten loppusumma, haluttu toimitusnopeus sekä toimitusmatka.

Hinta vaihtelee 0€ – 15€ / kerta

[

 Lapsiperheille

 

Taloushuolet

 

Sairastuneen läheisen kanssa kannattaa ottaa puheeksi, miten raha-asiat hoidetaan.

 

Rahan merkitystä ei  pidä vähätellä eikä ohittaa.

 

Omat rahavarat pitää ottaa huomioon, velan ottaminen toisten avustamiseksi vaikeuttaa tulevaa arkielämää.

Sairastuneen läheisen taloudellinen tilanne heijastuu usein myös omaisen elämään

Sairastuminen voi vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen tulojen pienenemisenä. Joskus sairastuneella voi olla vaikeuksia rahankäytön hallinnassa ja hänen kulunsa saattavat nousta esimerkiksi masennuksen, manian, päihteiden tai peliriippuvuuden vuoksi. Läheisen tulojen pienenemisellä, kulujen lisääntymisellä tai rahankäytön hallinnan vaikeuksilla voi olla vaikutusta myös omaisen talouteen ja toimeentuloon.

Yhteisessä taloudessa asuttaessa, lapsiperheessä ja puolisoiden kesken on hyvä sopia, kuka maksaa ja mitä. Kannattaa myös keskustella siitä, mitä mistä haetaan taloudellista tukea, jos sille on tarvetta.

Sairastuneen läheisen asuessa eri taloudessa omainen saattaa haluta auttaa sairastunutta taloudellisesti. Tällöin on hyvä avoimesti kertoa, missä avustaa ja paljonko. Joskus kumpikin vanhempi antaa aikuiselle lapselle rahaa toisistaan tietämättä.  Avoin puhuminen ja sopiminen myös ohjaa sairastunutta ottamaan vastuuta raha-asioistaan.  Yksi mahdollinen toimintatapa on ostaa kaupasta ruokaa tai maksaa sovitusti joitain laskuja. Hyvä olisi miettiä myös tasapuolisuutta, esim. perheen muiden lasten kesken.

 

tutustu näihin

 

tietoa mielenterveyden häiriöistä

 Luotettavaa tietoa mielenterveyden häiriöistä saat mm. FinFami-yhdistysten oppaista ja luennoilta sekä Mielenterveystalo.fi -verkkopalvelusta

Läheisen sairastuessa on omaisen tiedontarve on usein suuri. Mielessä on monenlaisia kysymyksiä, mm. Mitä nyt tapahtuu, millainen on sairauden ennuste, mikä kaikki on sairauteen kuuluvaa käytöstä, miten voisin auttaa läheistäni, mistä saan tietoa läheiseni tilanteesta?

Luotettavaa tietoa mielenterveyden häiriöistä saat myös FinFamin omaisneuvonnasta

 

tutustu näihin

[

Luennot

FinFamin alueyhdistykset järjestävät monipuolisesti luentoja mielenterveyteen liittyvistä aiheista.

Luennot ovat kaikille avoimia.

Verkkoluennot ovat katsottavissa paikkakunnasta riippumatta.

Katso oman alueesi yhdistyksen luennot

[

Mielenterveystalo -verkkopalvelu

Luotettavaa tietoa mielenterveyden häiriöistä, psykiatrisesta hoitojärjestelmästä ja lääkkeistä löydät Mielenterveystalo.fi -verkkopalvelusta. 

Terveyskylä.fi/kuntoutumistalo -verkkopalvelu

Kuntoutumistalon Tukea läheisellä -opas antaa keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja tietoa asemasta sairastuneen tukena riippumatta sairaudesta tai sairauden vaiheesta.

 

[

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tietoa oman alueesi mielenterveys- ja päihdepalveluista löydät Suomi.fi-palvelusta

Tietoa kaksoisdiagnoosista

Kaksoisdiagnoosilla tarkoitetaan samanaikaista mielenterveys- ja päihdeongelmaa. Katso tietoisku kaksoisdiagnoosista

 

Toimimaan ja vaikuttamaan

 FinFamin toiminnassa on monia mahdollisuuksia oman kokemustiedon hyödyntämiseen

Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyö lisää hyvinvointia ja onnellisuutta. Meillä FinFamissa pääset mukaan toimimaan tehtäviin, jotka ovat tärkeitä ja merkityksellisiä.

Jäsenyhdistyksissämme ympäri Suomen on tarjolla monenlaista tekemistä ja jokainen vapaaehtoinen voi toimia oman kiinnostuksensa ja käytössä olevan ajan mukaan.

Vapaaehtoistoiminnalla on merkitystä paitsi järjestölle myös vapaaehtoisille itselleen. Vapaaehtoistoiminnasta löytyy iloa ja uusia ystäviä elämään. Me tarjoamme sinulle yhteisön, johon kuulua sekä tukea ja koulutusta vapaaehtoistehtäviin.

Lue lisää Vapaaehtoistoiminta -sivulta tai kysy lisää oman alueesi FinFami-yhdistyksestä ja suunnitellaan juuri sinulle sopiva tapa auttaa. Tee itsellesi ja muille hyvä mieli!

tutustu näihin

FinFamin vapaaehtoistoiminta -sivulta löydät tietoa erilaisista vapaaehtoistehtävistä sekä vapaaehtoistoiminnan FAQ – usein kysytyt kysymykset -osion. 

Järjestämme vapaaehtoisina FinFami-yhdistyksissä toimiville monenlaista täydennyskoulutusta.  Tutustu valtakunnallisiin koulutuksiin tai kysy alueellisia koulutuksia oman alueesi FinFami-yhdistyksestä. 

 

 

Minun tarinani -sivun kautta voit kertoa oman tarinasi mielenterveysomaisena. Hyödynnämme otteita tarinoista omais- ja mielenterveystyön kehittämisessä ja edunvalvonnassa.  Tavoitteenamme on lisätä päättäjien ja ammattilaisten ymmärrystä omaisten kokemuksista ja tuen tarpeesta silloin, kun läheinen sairastuu psyykkisesti.

 

Muut palvelut

 

Läheisen sairastaessa voi olla tarvetta monenlaiselle tuelle, avulle ja tiedolle

 

Olemme koonneet Muut palvelut omaisille-sivulle erilaisia julkisen sektorin sekä muiden järjestöjen palveluita, jotka liittyvät mm.

  • äkillisiin avuntarpeisiin ja kriisitilanteisiin
  • asiakkaan oikeuksiin ja puolesta asiointiin
  • omaishoitoon
  • oman tulevaisuuden turvaamiseen ikääntyessä

 

 

osallistu tämän verkkopalvelun kehittämiseen

 Miten voisimme kehittää tätä sivustoa?

Miten tätä verkkopalvelua voisi kehittää? Mitä omaisille tärkeitä palveluita sieltä puuttuu? Onko sinulla oman hyvinvointisi vahvistamisesta kokemuksia, jotka haluat jakaa muiden omaisten käyttöön? 

Voit jättää palautetteesi ja ehdotuksesi nimettömästi.

2 + 4 =

Pin It on Pinterest