Valitse sivu

Toistuvat rasismikokemukset kuormittavat mielenterveyttä ja altistavat mielenterveyden häiriöille. Tilanne vaikuttaa aina myös läheisiin. Rasisminvastaisen viikon aikana FinFami nostaa esiin maahanmuuttajataustaiset psyykkisesti sairastavien läheiset, jotka jäävät liian usein tunnistamatta ja ilman tarvitsemaansa tukea.

Joka toinen suomalainen kokee jonkun mielenterveyden häiriön elämänsä aikana ja lähes jokaisen lähipiirissä on henkilö, jolla on psyykkisiä oireita. Kerrannaisvaikutusten kautta mielenterveysongelmat koskettavat jossain vaiheessa meistä jokaista – taustasta riippumatta.

Ulkomaalaistaustaisessa väestössä psyykkinen kuormittuneisuus on koko väestöön verrattuna yleisempää. Siihen vaikuttaa muun muassa uuteen maahan sopeutumiseen liittyvät haasteet, toimeentulo-ongelmat, syrjintä ja rasismi.

Psyykkisen oireilun yleisyydestä huolimatta ulkomaalaistaustaiset käyttävät tutkimusten mukaan mielenterveyspalveluita koko väestöön verrattuna vähemmän. Hoitamattomat sairaudet kuormittavat läheisiä, jotka ajautuvat kantamaan kohtuutonta vastuuta sairastuneesta ja koko perheen arjesta. Jäädessään ilman tukea läheisillä on riski sairastua myös itse.

Mielenterveysongelmiin liittyvä häpeä on monessa tapauksessa syy siihen, että apua ei uskalleta hakea. Monesti ei myöskään tiedetä, mistä apua voi saada. Tai ei tunnisteta, että oireilussa on kyse sairaudesta, johon voi saada apua. Voi myös olla, ettei omassa kulttuurissa ole vastaavia palveluita, eikä ihminen siksi tiedä palveluiden olemassaolosta.

Kun sairastuneet eivät hae apua mielenterveyshäiriöihin, heidän läheisilleen avun hakeminen on vielä suuremman kynnyksen takana. Tätä kynnystä voidaan madaltaa sillä, että asioista puhutaan avoimesti. Myös menetelmiä maahanmuuttajataustaisten mielenterveysomaisten ja läheisten tukemiseksi on otettava laajemmin käyttöön.

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 21.-27.3.2022. Viikon aikana FinFami toteuttaa Taustasta riippumatta -kampanjan, jossa se nostaa keskusteluun psyykkisesti sairastavien maahanmuuttajien läheiset ja heidän tuen tarpeensa. Meillä kaikilla on myös mahdollisuus ja velvollisuus ennaltaehkäistä rasismia ja puuttua siihen. Tule mukaan edistämään asiaa! Osallistu kampanjaan tykkäämällä ja jakamalla #taustastariippumatta -postauksiamme somessa ja ole mukana keskustelussa. 

KUVA Juno Lehtinen

Pin It on Pinterest