Valitse sivu

Työntekijän työn tekemisen projektisuunnitelma

Työntekijän työn tekemisen projektisuunnitelma 2018:n tavoitteena on käydä läpi työntekijäkohtaista työpanosta. Työntekijän on tarkoitus käydä apukysymykset läpi ja palauttaa kysymykset vastattuina esimiehelle tai käyttää materiaalia itsensä johtamisen apuvälineenä. Lomaketta voi käyttää esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä apuna, jolloin peilataan toteutuneita työtehtäviä tavoitteisiin. Lomakkeen vastaamisessa voi myös hyödyntää esimiehen ajatuksia.

Pin It on Pinterest