Valitse sivu

Alkavalla viikolla vietetään kansainvälistä Lapsen oikeuksien viikkoa. Viikon teemana on lapsen oikeus olla oma itsensä. Jotta tämä olisi mahdollista, yhteiskunnan on tunnistettava, tunnustettava ja tuettava lapsia, joiden vanhemmalla on mielenterveyden häiriöitä.

Arviolta joka neljäs alaikäisistä lapsista ja nuorista elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveysongelmia. Luku tuntuu suurelta, mutta voi olla jopa korkeampi. Mielenterveyden häiriöt ovat hyvin yleisiä: jopa joka toinen suomalainen sairastuu psyykkisesti elämänsä aikana.

Mielenterveyden häiriö tarkoittaa, että henkilön tunteet, ajatukset tai käytös haittaavat toimintakykyä, ihmissuhteita tai aiheuttavat kärsimystä. Vakava mielenterveyden häiriö voi lamaannuttaa täysin. Mielenterveyden häiriöt vaikuttavat aina sairastuneen läheisiin, ja varsinkin perheen alaikäisten lasten kohdalla tämä voi mullistaa koko elämän.

Osa psyykkisesti sairastavien vanhempien perheistä saa apua ja pärjää hyvin. Vanhemmuus voi olla hyvää sairaudesta huolimatta. Merkittävä osa perheistä jää kuitenkin vaille tarvitsemaansa tukea. Tämä aiheuttaa neuvottomuutta vanhemmille sekä voimakkaita turvattomuuden ja yksinäisyyden kokemuksia lapsiomaisille. Nämä lapset uskovat usein olevansa ainoita, joiden perheessä on mielenterveyden ongelmia.

Suomessa on myös tuhansia lapsia, jotka toimivat käytännössä oman psyykkisesti sairastuneen vanhempansa omaishoitajina. Tarkkoja lukuja nuorista hoivaajista ei ole saatavilla, koska maassamme ei ole herätty ongelman vakavuuteen ja laajuuteen. Lapsiomaisia ja nuoria hoivaajia ei tunnisteta, tunnusteta eikä tueta riittävissä määrin.

Pelko, huoli ja vastuu läheisestä sekä häpeän ja erilaisuuden kokemukset vaikuttavat kielteisesti lapsiomaisten minäkuvaan. Mielenterveysongelmilla on myös taipumus siirtyä sukupolvelta toiselle, ellei tuen tarvetta tunnisteta ajoissa. Varhainen tuki perheille, sekä nuorten matalan kynnyksen mielenterveysapu ovat hyviä tapoja ennaltaehkäistä ylisukupolvisia kierteitä.  Mitä paremmin lapsiperheiden tarpeet huomioidaan, sitä vähemmän joudumme korjaamaan yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen liittyviä vaurioita tulevaisuudessa.

Kyse on lopulta mahdollisuuksien tasa-arvosta. Jokaisella lapsella ja nuorella on, perhetaustastaan riippumatta, oikeus turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen, hyvään elämään ja kasvuun omaksi itsekseen. Huolia pitää kuunnella jo silloin, kun ne ovat vielä pieniä. Siinä jokainen voi tehdä osansa. Voimme olla läsnä, kysyä, kuinka sinä voit, kuunnella ja olla valmiita auttamaan.

Ei suljeta silmiämme lapsilta ja nuorilta, vaan pidetään heistä yhdessä huolta.


Lapsen oikeuksien viikolla 18.-24.11.2019 FinFami nostaa esiin niiden lasten ja nuorten tilannetta ja tuen tarvetta, joiden vanhemmalla on mielenterveysongelmia. Viikon aikana FinFami kampanjoi tuomalla esiin tietoa lapsiomaisista ja siitä, miten heitä voi tukea. #äläsuljesilmiäsi-kampanja muistuttaa, että lapsiomaisia ei pidä jättää yksin.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Sanni Sihvola
Sanni Sihvola

Asiantuntija, lapset ja nuoret

p. 040 192 2811

sanni.sihvola
@finfami.fi

Median yhteydenotot

Pia Hytönen
Pia Hytönen

Toiminnanjohtaja

p. 040 776 5911
[email protected] 

Pin It on Pinterest