Valitse sivu

Psyykkiset sairaudet heijastuvat aina myös läheisiin ja läheisillä on riski sairastua itse. Mielen hyvinvoinnin kysymykset koskettavat jokaista Suomessa asuvaa vähintäänkin välillisesti.

Moninaistuvassa yhteiskunnassa on entistä tärkeämpää huomioida maahan muuttanut väestö myös psyykkisesti sairastuneiden omaisten ja läheisten parissa tehtävässä työssä.

Yksi tapa auttaa, on lisätä tietoa siitä, mistä psyykkisissä sairauksissa on kyse ja miten omaiset ja läheiset voivat huolehtia myös omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. FinFami on tuottanut Agora-projektin kautta omaisille ja ammattilaisille suunniteltuja materiaaleja, joilla voi huomioida kulttuurisen moninaisuuden omaistyössä.

Omaisen oppaaseen on koottu tietoa psyykkisistä sairauksista sekä siitä, mistä saa tukea, jos läheinen sairastuu. Oppaasta on tehty useampi kieliversio, jotka ovat vapaasti ladattavissa käyttöön. Oppaasta löytyy ruotsin-, venäjän-, englannin-, arabian-, soranin-, somalin- ja farsinkieliset käännökset. Ota oppaat käyttöön täältä.

Kysy, älä oleta on opas kulttuurisen moninaisuuden kohtaamiseen mielenterveysomaistyössä. Tämä opas on tarkoitettu erityisesti psyykkisesti sairastuneiden läheisten parissa työskenteleville. Opas tarjoaa hyödyllisiä näkökulmia omaan työhön kaikille maahan muuttaneita työssään kohtaaville. Oppaaseen on koottu muun muassa taidelähtöisiä menetelmiä, joita voi hyödyntää maahanmuuttajatyössä. Tutustu oppaaseen täällä.

Pin It on Pinterest