Valitse sivu

Psyykkisesti sairastuneella aikuisella henkilöllä on mahdollisuus tehdä psykiatrisen hoidon hoitotahto, joka tukee myös perhetyön toteuttamista psykiatrisessa hoidossa.

Psykiatrinen hoitotahto on verrattain uusi asia. Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä hoitotahto otettiin käyttöön vuonna 2014.

Etukäteen esitetyt toiveet hoidosta ovat tärkeitä tilanteessa, jossa potilas ei itse kykene kertomaan, mitä haluaa. Hoitotahtoon voi kirjata esimerkiksi, millaiset keinot parhaiten auttavat rauhoittumaan kiihtyneestä tai ahdistuneesta tilasta. Hoitotahdosta henkilökunta saa tietoa myös potilaan elämänarvoista ja pystyy paremmin noudattamaan niitä hoidossa.

Hoitotahto tukee potilaan itsemääräämisoikeutta, kun terveydenhuollon ammattilaiset kunnioittavat potilaan tahdonilmaisuja. Kyseessä ei kuitenkaan ole juridisesti pätevä asiakirja, joten mielenterveyslakiin liittyvät tahdosta riippumattomat hoitotoimenpiteet ohittavat hoitotahdon.

Hoitotahto vahvistaa myös potilaan läheisten asemaa. Hoitotahdossa potilas voi valtuuttaa jonkun läheisistään osallistumaan hoitoaan koskeviin ratkaisuihin.

Hoitotahto antaa hoitohenkilöstölle tärkeää tietoa siitä, kenen läheisensä potilas on halunnut olevan mukana hoidossaan, kun hän on ollut paremmassa kunnossa. Mikäli potilas esimerkiksi sairauden tilansa vaikeuduttua kieltää tiedon antamisen läheisilleen, on asiaan helppo palata akuutin vaiheen jälkeen ja kysyä uudelleen potilaan tahtotilaa viittaamalla hoitotahtokirjaukseen.

Pirkanmaan FinFamin kehittämispäällikkö Teija Eskolalla on kokemusta hoitotahdon toteutumisesta käytännössä.

– Psykiatrinen hoitotahto tukee sairastuneen läheisen kuulluksi tulemista tilanteissa, joissa sairastunut ei itse pysty näkemyksiään ja toiveitaan esittämään. Tällöin myös työntekijöille on selkeämpää, kuka läheisistä tuntee sairastuneen toiveita ja hänen oloaan helpottavia vaihtoehtoja, ja kenet sairastunut on valtuuttanut niitä esittämään. Tällöin toiveita ja tarpeita voidaan mahdollisuuksien mukaan toteuttaa.

Pätevän psykiatrisen hoitotahdon tekeminen edellyttää, että sen tekijä ymmärtää riittävästi hoitotahdon merkityksen ja sisällön. Tämän vuoksi hoitotahto on hyvä tehdä mahdollisimman terveenä. Psykiatrinen hoitotahto on potilaan omassa hallinnassa. Potilaan luvalla hoitotahdosta voidaan ottaa kopio hoitavien tahojen sairauskertomuskansioihin, ja lisäksi hoitotahdon sisältö voidaan kirjata sähköiseen sairauskertomukseen.

Psykiatrisen hoitotahdon käytöstä tehtiin vuonna 2019 kysely Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluiden (aikuispsykiatrinen avohoito) työntekijöille. Kysely liittyi Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFamin Toivosta turvaa -hankkeeseen (2017–2020), jossa kehitettiin Tampereen aikuispsykiatrian avopalveluihin kokemusasiantuntijapohjainen perhetyön malli asiakkaiden perheiden tukemiseksi. Hankkeen aluksi tehtiin kartoitus organisaation omais- ja perhetyön nykytilasta. Hoidon toteuttamis- ja päätösvaiheen toteutumisen kartoituksen yhteydessä kysyttiin psykiatrisen hoitotahdon puheeksi ottamisen yleisyydestä.

Työntekijöiltä kysyttiin, miten usein viimeisen kuluneen puolen vuoden jakson aikana he ovat kertoneet asiakkaalle ja perheelle psykiatrisesta hoitotahdosta. Kyselystä ilmeni, että psykiatrisesta hoitotahdosta oli perheiden kanssa hoidon toteuttamisen vaiheessa keskusteltu harvoin tai ei lainkaan. Sama koski hoidon päättämistä.

Valtaosa vastaajista ilmoitti, ettei ollut kirjannut psykiatrista hoitotahtoa potilaan tietoihin lainkaan kuluneen puolen vuoden aikana.

– Arkisillakin teoilla voidaan tukea toipumista ja toisaalta heikentää sen toteutumista. Kokemus siitä, että itselle tärkeitä asioita pyritään huomioimaan, voi antaa haastavissa hoito- ja hoivatilanteissa ja sen jälkeen myös sairastuneelle tunteen, että on tullut kuulluksi ja on voinut ainakin jossakin määrin vaikuttaa omaan hoitoon. Tämä lisää luottamusta hoitoon jatkossakin.

Psykiatrisen hoitotahdon täyttämisen mahdollisuudesta on tärkeää viestiä laajasti niin sairastuneille, läheisille ja mielenterveyspalveluiden henkilökunnalle, jotta sen käyttö yleistyisi. Psykiatrisen potilaan hoitoketjun näkökulmasta avomielenterveyspalvelut on oikea kohta varmistaa, että potilas on tietoinen psykiatrisen hoitotahdon määrittelemisen mahdollisuudesta, sillä hoitotahto on hyvä tehdä huonompien vaiheiden varalle silloin, kun sairaus on paremmassa vaiheessa.

TEKSTI Silja Lampinen
KUVA Tomi Keiski

Artikkeli julkaistu Labyrintti-lehdessä 4/2022.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Marika Finne
Marika Finne

Asiantuntija, viestintä

p. 045 844 0135
marika.finne
@finfami.fi

Aiheesta muualla

Pin It on Pinterest