Valitse sivu
Suomessa arviolta joka neljäs alaikäinen lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma. Nämä lapset tarvitsevat erityistä tukea.

Vanhemman mielenterveyden ongelmat koskettavat aina koko perhettä. Kun tilanne kotona huolestuttaa, perheen lapsi voi muuttua näkymättömäksi huolehtijaksi, joka jättää omat tarpeensa syrjään. Näin ei saa olla. Kenenkään alaikäisen ei tule kantaa aikuiselle kuuluvaa huolenpitovastuuta sairastuneesta
vanhemmastaan ja perheensä arjesta.

Lapsiomainen voi peitellä perheen tilannetta jopa aikuisuuteen saakka. Lapset jäävät usein yksin, koska mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyy häpeäleima. Puhumattomuus sekä vaikeus saada lapsille ja lapsiperheille suunnattuja palveluita lisäävät lapsiomaisten riskiä syrjäytyä ja sairastua myös itse. Näiden lisäksi yksinäisyyden, erilaisuuden ja ulkopuolisuuden kokemukset lisäävät syrjäytymisriskiä.

Ilonan päivänä eli mielenterveysomaisten valtakunnallisena päivänä 9.10. FinFami haluaa muistuttaa, että jokainen aikuinen voi tunnistaa ja ohjata avun piiriin ne lapset, joiden kotona on mielenterveys- tai päihdeongelmiin liittyviä huolia. Aikuisilta saatu tuki ja tieto ongelmien yleisyydestä vähentävät lapsen turvattomuutta ja häpeän tunnetta.

Viestiä vahvistaakseen FinFami julkaisee vaikuttavan musiikkivideon, joka muistuttaa, ettei lapsiomaisten tilanteelta ja heidän kantamaltaan näkymättömältä taakalta pidä ummistaa silmiä. Kappaleella halutaan rohkaista jokaista avun tarjoamiseen ja sen hakemiseen.

Kantaaottava kappale on osa Ilonan päivää ja FinFamin tekemää lapsiomaistyötä, jonka avulla lisätään tietoa mielenterveydestä, vaikutetaan ennakkoluulojen muodostumiseen ja pyritään estämään ongelmien ylisukupolvista siirtymistä.

Vanhemman sairaudesta huolimatta lasten hyvinvointi ja tasapainoinen kasvu voidaan turvata, kun varmistetaan, että perheille on riittävästi ja oikea-aikaisesti tukea tarjolla. On tärkeää muistaa, että on monta tapaa olla riittävä ja lapselle paras vanhempi.

Mielenterveysomaisten valtakunnallista päivää eli Ilonan päivää vietetään vuosittain 9.10. Tänä vuonna päivän teemana on näkymättömät lapset eli lapsiomaiset, joiden avun ja tuen tarvetta ei ole tunnistettu. Päivän aikana FinFamin alueelliset omaisyhdistykset ympäri Suomen järjestävät erilaisia tapahtumia ja tekevät toimintaansa tutuksi. Ilonan päivän teemaan littyen FinFami julkaisee tiistaina 9.10. musiikkivideon, joka löytyy tuolloin FinFamin YouTube-kanavalta.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Pia Hytönen
Pia Hytönen

Toiminnanjohtaja

p. 040 776 5911
[email protected] 

Pin It on Pinterest