Valitse sivu
FinFamin järjestämät Erätauko-keskustelut auttavat osallistujia tekemään näkyväksi mielenterveysomaisten arjen ja mielenterveyspalveluiden kehittämiskohteet.

Mielen hyvinvointi ja mielenterveys koskettavat meistä jokaista. Silti mielenterveydestä on edelleen vaikea puhua. Mielenterveyden ongelmiin liittyvät ennakkoluulot ja häpeä vaikuttavat siihen, että mielenterveysasioiden ympärillä ei ole vielä avointa keskustelukulttuuria. Kulttuuri, jossa puhumattomuus, salailu ja häpeä ovat syvään juurtuneita, ei ole helposti muutettavissa. Jotta muutosta voi tapahtua, tarvitaan silmiä ja kokemuksia avaavia keskusteluita.

FinFamin järjestämissä Erätauko-tilaisuuksissa päästiin keskustelemaan avoimesti ja rakentavasti mielenterveyteen liittyvistä teemoista. Erätauko on Sitran kehittämä dialogimenetelmä, jonka avulla on mahdollista käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua ja syventää ymmärrystä mistä tahansa valitusta aiheesta. Parhaimmillaan dialogin myötä syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua.
FinFami-jäsenyhdistyksissä toteutettiin kolme vaikuttavaa Erätauko-tilaisuutta: Seinäjoella, Vaasassa ja Tampereella. Tilaisuuksiin osallistui suuri määrä keskustelijoita eri taustoista: mukana oli kaikkiaan 40 osallistujaa päättäjistä nuoriin ja ammattilaisista kokemusasiantuntijoihin. He kaikki kokivat keskustelutilaisuudet erittäin tarpeellisiksi, sillä niiden avulla voidaan vaikuttaa avoimemman keskustelukulttuurin syntymiseen ja samalla ne toimivat keinona yksinäisyyttä vastaan.

FinFamin toteuttamat Erätauko-keskustelut tekivät näkyväksi nuorten halun tulla kuulluksi ja puhua omista kokemuksistaan. Esille nousi myös kokemus hyväksymisestä, joka syntyy kaikkien osallistujien kuulluksi tulemisesta sekä tasapuolisen kohtaamisen ja luottamuksellisuuden aineksista.

Nuoret toivoivat avointa, rehellistä puhetta mielenterveydestä ja kohtaamisen paikkoja. Koulu on monille neutraali ”kokoontumispaikka” ja erityisesti sinne toivotaan matalan kynnyksen tukea sekä avointa keskustelukulttuuria opettajien ja opiskelijoiden välillä. Erätauko-keskustelijat painottivat erityisesti sitä, että koulumaailma tarvitsee resursseja ja apukäsiä mielenterveyden edistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja eteenpäin saattamiseen.

Puhumattomuus aiheuttaa yksinäisyyden kokemuksen. Avoimuuden ja keskustelun kautta saadaan rikottua täydellisyyden illuusiota ja muuria, joka nykyään korostuu esimerkiksi somemaailmassa. On täysin normaalia, että myös negatiiviset tunteet ja ahdistus kuuluvat elämään. Yhdessä keskusteleminen ja toisten kuuleminen auttaa ymmärtämään tämän ja tekee näkyväksi itsensä hyväksymisen: jokainen saa olla oma itsensä erilaisine tunteineen.

Erätauossa korostuu kuulluksi tuleminen ja sillä voi olla jopa terapeuttinen vaikutus, toteaa FinFamin Erätauko-kehittäjä, psykiatri ja FinFami Pirkanmaan puheenjohtaja Klaus Lehtinen.

Henkilökohtaisiin kokemuksiin pohjautuvien keskusteluiden avulla on mahdollista saavuttaa syvempi ymmärrys ja päästä kiinni oikeisiin, osallistujille tärkeisiin asioihin. Kokemuspuheella onkin pitkä historia FinFami-yhdistyksissä, joissa on myös vahvaa dialogiosaamista. Yhdistyksille Erätauko-keskustelut toivat esiin avoimen keskustelukulttuurin tarpeellisuuden merkityksen ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä, palvelu- ja organisaatiouudistuksissa sekä verkostoyhteistyössä. Tasa-arvoiselle keskustelulle ja kuuntelulle on suorastaan huutava tarve.

FinFami-toimijoista Sitran Erätauko-mentoroinnissa ovat mukana FinFami ja sen kolme jäsenyhdistystä: FinFami Etelä-Pohjanmaa, FinFami Pirkanmaa ja FinFami Pohjanmaa. Näissä kaikissa toimii Erätauko-kehittäjiä. FinFami on sitoutunut edistämään Erätauon leviämistä omaiskentälle ja laajemmin eri verkostoille.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Jaana Savolainen
Jaana Savolainen

Asiantuntija, vapaaehtoistoiminta

Pin It on Pinterest