Valitse sivu

Uuden strategian omaksuminen on mahdollista, kun sen toteuttamiseen pääsee osalliseksi erilaisten työpajojen ja strategiavalmistelujen kautta. FinFamin uusi strategia on juuri tällainen jokaisen toimijan strategia.

Mielenterveysomaisten tilanne oli ennen koronavirustilannetta haastava ja koronavirukseen liittyvä pandemiatilanne kurjisti monen mielenterveysomaisen elämää entisestään. Liian moni omainen jää yksin vaikean elämäntilanteen ja kuormittavan huolen kanssa.

Monet ihmiset ovat huolissaan läheisensä mielenterveydestä ja moni omainen joutuu tahtomattaan tilanteeseen, jossa joutuu pärjäämään yksin ja huolehtimaan läheisen yksin läheisen hyvinvoinnista. FinFamin tarjoamaa tukea kaivattiin ennen pandemiaa, mutta sen tarve kasvoi entisestään pandemiatilanteessa. Jotta mielenterveysomaisia voidaan tukea parhaalla mahdollisella ja vaikuttavalla tavalla, tarvitaan yhteisiä suuntaviivoja. Voimme innoissamme sanoa, että FinFamin strategia on uudenlainen ja ennakoiva harppaus uudistuvaan järjestöelämään ja vaikuttavaan omaisjärjestötyöhön, ihmiskeskeisiin palveluihin.

Strategia on työväline tulevaisuuden rakentamiseen. ”Jos emme ota muutosta haltuun, voimme ainoastaan reagoida vastaantuleviin asioihin ja emme saa niihin itse otetta, kertoo FinFamin asiantuntija ja strategiaprosessin fasilitoija Arto Bäckström. ”Strategialla otamme muutoksen haltuun aktiivisena toimijana. Strategia auttaa valintojen tekemisessä, mihin olemme menossa.”

Toimintaympäristö on muutoksessa koko ajan ja meidän täytyy itse muuttua siinä mukana, kertoo Bäckström.

Strategian työstämiseen on osallistunut järjestön vapaaehtoisia, omaisia, työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja kaikkia aiheesta kiinnostuneita. Suuri kiitos jokaiselle strategiaprosessiin osallistuneelle. FinFami uudisti strategiaansa, koska toimintaympäristö muuttuu ja meidän kaikkien, myös järjestöissä, pitää vastata muutokseen ennakoivasti. ”Haluamme olla proaktiivisia muutoksen tekemisessä.”

FinFamin strategian julkistustilaisuus järjestettiin perjantaina 7.5.2021. Tilaisuudessa puhuttiin siitä, miltä omais- ja perhelähtöinen tulevaisuus näyttää. Strategian avulla alamme rakentamaan tulevaisuutta yhteiseen suuntaan.

Olemme yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa epävarmuus ja jatkuva muutos on ainoa varma asia, kertoo Bäckström. Hyvä yhteinen strategia mahdollistaa toimimisen silloinkin, kun toimintaympäristössä on turbulenssia.

Mistä kaikki alkoi?

Strategian julkaisutilaisuuden alussa asiantuntija Bäckström johdatteli osallistujat strategiaprosessin taustaan ja sen yhteiseen valmisteluun. Voimmekin nimenomaisesti sanoa, että olemme yhdessä enemmän ja tämä strategia on valmisteltu yhteistyössä koko FinFami-perheen kanssa. Tämä on muutos, jonka haluamme tehdä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Strategia kertoo siitä, minkälaista tulevaisuutta haluamme tavoitella ja millä tavalla, kertoo asiantuntija Bäckström.

Strategiaprosessi on kulkenut Suuri suunnantarkistus -nimellä. Nimi pohjautuu siihen, että haluttiin luoda tarkempi suunta koko järjestölle. Koronavirukseen liittyvä pandemiatilanne haastoi omalla tavallaan prosessin, mutta poikkeustilanne toi järjestölle myös uutta näkökulmaa, joka heijastui yhteiseen strategiaprosessiin positiivisesti.

Strategian startti oli 7.2.2020, ja paikalla oli edustajia kaikista yhdistyksistä. Samassa tilaisuudessa käynnistettiin uudenlaista verkostotoimintaa FinFami-järjestölle, Bäckström kertoi.

Strategisen ajattelun voi tiivistää kolmeen osaan: 1. Missä olemme nyt? 2. Mitä haluamme saavuttaa? 3. Miten voimme kuroa kuilun nykyhetken ja toivotunlaisen tulevaisuuden väliltä umpeen? Tässä auttaa FinFamin uusi, yhteinen Omaisjärjestötyön strategia.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Arto Bäckström
Arto Bäckström

Yhdistyshallinnon asiantuntija

p. 045 642 8510
[email protected]

Aiheesta muualla

Pin It on Pinterest