Valitse sivu

Miten psyykkiset sairaudet ilmenevät? Miten ylläpitää omaa hyvinvointia, kun läheinen sairastaa? Tutustu ja katso FinFamin luentotallenteita verkossa.

FinFami-yhdistykset ovat tuottaneet verkkoon 34 luentotallennetta omaisia koskettavista teemoista. Tallenteita voivat katsoa sekä omaiset että ammattilaiset. Luentotallenteiden linkin löydät tämän kirjoituksen lopusta.

Tallenteita löytyy monista teemoista kuten omaishoidosta, psyykkisistä sairauksista, psyykkisten sairauksien vaikutuksista perheeseen ja parisuhteeseen sekä omaisen hyvinvoinnista. FinFami tuottaa luentoja verkkoon, jotta mahdollisimman moni omainen ja ammattilainen pääsee tutustumaan niiden teemoihin ajasta ja paikasta riippumatta.

FinFami tarjoaa tietoa, tukea ja toivoa omaisille, kun läheisen psyykkinen sairaus kuormittaa. Järjestöstä saa mm. maksutonta omaisneuvontaa ja yhdistykset tarjoavat monia voimauttavia vertaistukiryhmiä omaisille. Vertaistukiryhmiä löytyy sekä paikan päällä toteutettavina, että verkossa. Linkki verkkovertaistukiryhmiin löytyy tämän kirjoituksen lopusta.

Tähän blogikirjoitukseen haastattelimme FinFami Uusimaan vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria Taru Nyströmiä, joka kertoi yhdistyksen tuottamista verkkoluennoista. Seuraavassa kysymyksiä, joita esitimme Tarulle.

1.Mistä saatte ideoita verkkoluentojen aihepiireiksi?

– Yritämme etsiä mahdollisimman monipuolisia aiheita. Olemme halunneet toteuttaa diagnoosipohjaisia luentoja, koska kokemuksen mukaan niille on aina kysyntää. Osa teemoista tuo omaiselle työkaluja omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Tämän lisäksi haluamme nostaa keskusteluun yhteiskunnallisia asioita. Aihetoiveita tulee myös FinFami Uusimaan asiakkailta.

2. Miksi omaisen kannattaa katsoa luentoja? Entä ammattilaisen?

– Kaikkien kannattaa katsoa luentoja. Niistä saa tiivistettyyn pakettiin koottua tietoa psyykkisistä sairauksista, uusia näkökulmia omaan arkeen ja tukea omaan jaksamiseen.

3. Minkälaista palautetta olette saaneet verkkoluennoista?

– Palaute on ollut todella hyvää. Sekä ammattilaiset, omaiset että kuntoutujat ovat olleet todella tyytyväisiä luentojen aiheisiin ja sisältöihin.

4. Kuinka monta katselukertaa on tähän mennessä ollut verkkoluennoissa?

– Keskimäärin n. 500-1600 katselukertaa riippuen luennon aiheesta ja luennoitsijasta.

5. Mitä verkkoluentoja on tulossa FinFami Uusimaalla?

 Tiistaina 8.9. klo 17.30-19 järjestetään Happimaski omille kasvoille – uusia voimia auttajalle -luento. Ilot ja surut tuntuvat yhtä lailla kehossa kuin mielessäkin. Luennolla käsitellään sitä, miten voin tukea tasapainoa ja elämäniloa itsessäni silloinkin, kun elämä koettelee? Luennoitsijana toimii Uuvuksissa –kirjan kirjoittaja, työpsykologi ja koulutuspsykoterapeutti Liisa Uusitalo-Arola. Luennolle tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 7.9.

– FinFami Uusimaan luennot ovat ensisijaisesti yleisöluentoja, joissa yleisö on paikan päällä. Samaan aikaan ne striimataan Facebook-livelähetyksinä ja nyt koronavirustilanteen myötä myös Zoom-webinaareina. Syksyllä 2020 luennot jatkuvat sekä yleisöluentoina että verkossa toteutettavina.

FinFami Uusimaa toteuttaa loppuvuonna vielä neljä liveluentoa, joiden tarkemmat tiedot löytyvät järjestön verkkosivuilta. Samalta verkkosivulta löydät myös muiden FinFami-yhdistysten toteuttamat luentotallenteet. Linkin näihin löydät täältä.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Jaana Humalto
Jaana Humalto

Asiantuntija, järjestö- ja henkilöstöasiat

p. 045 860 9343
[email protected]

Pin It on Pinterest