Valitse sivu

Mikä on asiakasraati? Mitä sen avulla tavoitellaan? Miten käytännössä toteutetaan asiakasraatitoimintaa? FinFamin tuore opas kiteyttää, mistä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraatitoiminnassa on kyse.

FinFami on jo useiden vuosien ajan toteuttanut asiakasraatitoimintaa ja perustanut paikallisia mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraateja eri puolille Suomea. Raatien jäsenistössä on ollut edustettuina mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttäjiä ja heidän omaisiaan sekä järjestöjen edustajia, sote-ammattilaisia ja kaupungin päätöksentekijöitä. Yhteistyö on mahdollistanut suoran keskustelun eri tahojen välillä, minkä perusteella raadit ovat tehneet kehittämisehdotuksia palveluihin.

Nyt julkaistu FinFamin mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraatiopas on syntynyt näiden keskusteluiden ja kokemusten pohjalta.

– Oppaan sisältö on koottu tilaisuuksissa, joihin on osallistunut mielenterveys- ja päihdekuntoutujia ja heidän läheisiään, kokemustoimijoita, järjestöjen edustajia sekä sote-ammattilaisia. On ollut hienoa huomata, että niin moni on jakanut kokemuksiaan ja aikaansa, jotta muiden olisi jatkossa helpompi käynnistää asiakasraatitoimintaa ja näin vaikuttaa mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseen, kertoo FinFamin toiminnanjohtaja Pia Hytönen.

Osallistuminen asiakasraatitoimintaan on vapaaehtoista ja lähtee aidosta halusta auttaa ja vaikuttaa niin kuntoutujien kuin omaistenkin hyvinvointiin ja palvelujen kehittämiseen.

Asiakasraadin jäseniä on hyvä etsiä palvelujen käyttäjien joukosta, järjestötoiminnan, vertaisten ja kokemustoimijoiden parista sekä tiedottamalla toiminnasta ja jäsenyysmahdollisuudesta esimerkiksi paikallismediassa. Moninaisen joukon löytäminen on olennaista, jotta toiminnan avulla voidaan palvella mahdollisimman laajaa kohderyhmää.

– Nuorten, alle 30-vuotiaiden jäsenten löytäminen on osoittautunut vaikeammaksi kuin vanhempien jäsenten. Jotta raatilaisten ideat ja kokemukset vastaisivat laajan ryhmän näkemyksiä, on tärkeää saada mukaan toimintaan mahdollisimman paljon eri-ikäisiä toimijoita. Suosittelen lähtemään rohkeasti mukaan asiakasraatitoimintaan, jos sinulla on halu vaikuttaa palveluiden kehittämiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Asiakasraadin tarkoituksena on asiakkaan näkemysten kuuleminen ja vieminen sote-palvelujen suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Asiakasraatien käytännön toteutustapa on hyvin joustava ja se mukautetaan aina paikallisiin olosuhteisiin soveltuvaksi yhteistyökumppanien kanssa sovitulla tavalla. 

– Raati soveltuu esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja heidän omaistensa kokemusten ja palautteen keräämiseen, palvelujen yhteissuunnitteluun sekä uusien ideoiden synnyttämiseen ja testaamiseen käyttäjien parissa.

Kuntoutuja- ja omaisjäsenet sekä heidän esille nostamansa tarpeet ja toiveet ovat raatien käytännön työskentelyssä keskipisteessä. Ammattilaisten ensisijaisena tehtävänä puolestaan on tukea sitä, että kuntoutujien ja omaisten esille tuomia asioita saadaan mahdollisuuksien mukaan toteutettua ja löydetään tapoja niiden viemiseksi käytäntöön.

Konkreettisten kehittämisehdotusten lisäksi asiakasraati voi ottaa aktiivisesti kantaa myös yhteiskunnallisiin asioihin. Vaikuttamistyössä on syytä varautua siihen, että muutokset eivät tapahdu hetkessä.

– Edunvalvonta ja vaikuttamistyö on kestävyyslaji, jonka tulokset näkyvät usein vasta vuosien päästä. Voi siis käydä niin, että raadin kannanottojen, ideoiden ja ehdotusten käytäntöön vieminen ja palvelujen kehittäminen kestää. Monesti pitkäjänteisyys kuitenkin kannattaa ja on hieno tunne, kun asiat lopulta muuttuvat toivottuun suuntaan.

Pienetkin onnistumisen kokemukset synnyttävät halun olla mukana ja rohkaisevat kehittämään palveluita edelleen. Toimintaa kannattaakin toteuttaa pienissä osissa ja asettaa realistisesti saavutettavissa olevia tavoitteita, jolloin onnistumiset näkyvät.

– Suurin palkinto lienee se tunne, joka syntyy, kun tiedät vaikuttaneesi myönteisesti jonkun toisen elämään. Olet auttanut jotain henkilöä tai kokonaista ryhmää voimaan paremmin. Se tekee onnelliseksi ja antaa kokemuksen, että panoksellani on väliä. Minua on kuultu.

Lataa FinFamin maksuton mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraatiopas

Pin It on Pinterest