Valitse sivu

FinFamin pienet yhdistykset ovat muokanneet toimintatapojaan, jotta mielenterveysomaisia voidaan tukea koronavirukseen liittyvässä pandemiatilanteessa.

Koronaviruksen aiheuttamat muutokset tulivat yllättäen ja vaativat reagointia myös järjestöissä. FinFami-yhdistykset muuttivat toimintaansa nopeasti. FinFamin pienimmätkin yhdistykset lähtivät muokkaamaan työtään rohkeasti ja idearikkaasti, jotta psyykkisesti sairastuneiden läheiset saavat tukea myös pandemiatilanteessa.

Kun koronavirus iski, pienet FinFami-yhdistykset lähtivät liikkeelle kohderyhmän tavoittamisesta ja siitä, että omaisille oli nopeasti saatavilla tietoa yhdistyksen tarjoamasta tuesta. Omaisille esimerkiksi soitettiin puhelimitse muuttuneesta tilanteesta. Toiminnassa mukana oleva jäsenistö koki soittamisen välittäväksi eleeksi.

Toimiva keino jäsenistön tavoittamiseen poikkeustilanteessa oli myös postitse toimitettavan jäsenkirjeen viivästyttäminen niin, että siihen saatiin ajantasainen tieto koronapandemian aikana tapahtuvasta toiminnasta.

FinFami-yhdistykset halusivat tiedottaa omaisille, että tukea on edelleen tarjolla, mutta tuen toteutustapa on muuttunut etänä toteutettavaksi. Uuden toiminnan ideoimisen pohjana oli omaisten tarpeet ja halu tavoittaa entistä hankalampiin tilanteisiin joutuneet omaiset.

– Lähdimme siitä, että ei mainosteta toiminnan peruuntumista, vaan toiminnan toteutustavan muutosta, selventää FinFami Kanta-Hämeen omaistyöntekijä Marjukka Kaitakorpi.

FinFamin pienten yhdistysten tarjoama tuki on saanut koronavirustilanteessa myönteistä palautetta. Tuki on tavoittanut myös niitä omaisia, joiden on ollut muuten perhe- tai omaistilanteen vuoksi vaikea osallistua ilta-aikaan järjestettäviin vertaistukiryhmiin.

Yhdistyksissä on spontaanisti ideoitu tuen tarjoamisen muotoja ja tiimityön merkitys on korostunut poikkeustilanteessa. Omaisten tarpeita on kuunneltu laajalti ja tukea on pyritty tarjoamaan jokaiselle jotakin -periaatteella.

Yhdistykset ovat kehittäneet verkossa tapahtuvia vertaistukiryhmiä, puhelimitse tarjottavaa vertaistukea, vertaistukeen pohjautuvia kävelylenkkejä, omaisten verkossa tapahtuvaa kahvilatoimintaa sekä laajennettuja, etänä toteutettavia omaisneuvonnan aikoja, omaiskursseja ja hyvinvointiin tähtääviä hyvinvointi-iltoja. Koronaviruksen takia kesken jääneitä ryhmiä on jatkettu verkossa ja uusia on kehitetty.

Omaisilta on saatu myönteistä palautetta verkkoryhmistä ja niiden helppous on yllättänyt osallistujat. Myös toiminnalliset vertaistukiryhmät on koettu toiminnaksi, joka tukee hyvin poikkeustilanteessa.

Sosiaalista mediaa on hyödynnetty aktiivisesti omaisten tavoittamisessa. Somen kautta on järjestetty kampanjoiden lisäksi hyvinvointia tukevia some-hetkiä.

– Toivontuoja-kampanjan avulla tiedotimme sosiaalisessa mediassa omaisille keinoja, joiden avulla voi selviytyä poikkeustilanteesta. Halusimme kertoa, mitä voi tehdä kotona oman olon helpottamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tämän jälkeen kerroimme, mitä konkreettista ja uudella tavalla toteutettua tukea yhdistys tarjoaa, korostaa FinFami Satakunnan toiminnanjohtaja Elina Uusivuori.

– Olemme ideoineet Päijät-Hämeen yhdistyksessä videopätkiin ja valokuviin pohjautuvat Maanantaimiete- ja Torstaituumaus-hetket, jotka toteutetaan viikoittain Instagramin puolella, jatkaa Päijät-Hämeen FinFamin toiminnanjohtaja Päivi Kirjavainen.

Pienten FinFami-yhdistysten etuna on koettu se, että muuttuneeseen tilanteeseen on voitu reagoida nopeasti. Ideoita toiminnan kehittämiseen ja rajaamiseen on saatu järjestön yhtenäisestä osaamisen- ja tiedonvaihdosta sekä avoimesta, keskustelua tukevasta työkulttuurista oman yhdistyksen sisällä. Ideoita on saatu myös omaisilta.

– Meihin otti yhteyttä vapaaehtoinen, joka halusi järjestää metsäretken omaisille turvavälien kanssa, kertoo omaistyöntekijä Katja Grönberg FinFami Kanta-Hämeen yhdistyksestä.

Kokeilukulttuuri ja rohkeus toteuttaa ideoita on lisääntynyt FinFamissa. Pienissä yhdistyksissä on myös koettu, että virtuaalinen tuki sekä virtuaalinen työkulttuuri on tullut jäädäkseen normaalin kasvokkain tapahtuvan tuen lisäksi.

– Auttamistyö on muuttunut ja virtuaalinen tuki toimii rinnakkain kasvokkain tapahtuvan tuen kanssa. Virtuaalituki on tullut jäädäkseen, korostaa Keski-Suomen FinFamin toiminnanjohtaja Sami Hoisko.

Myös etäkokouksiin ja verkossa tapahtuvaan tiedonvaihtoon siirtyminen on koettu hyväksi.

– Verkkokokoukseen on kätevää osallistua myös kaukaa ja etänä tapahtuva osallistuminen on taloudellisestikin kannattavaa, kertovat Elina Uusivuori ja Sami Hoisko.

Yhteistyö ja tiedon jakaminen on lisääntynyt FinFami-järjestössä, ja vertaistukiryhmiä on avattu kaikkien omaisten hyödyksi. Pienten yhdistysten kohdalla on helpottanut tieto siitä, että omaisia voidaan tarvittaessa ohjata tuen piiriin myös muiden yhdistysten verkkoryhmiin.

– Autamme hädässä olevia omaisia verkossa asuinpaikasta riippumatta, täsmentää Elina Uusivuori.

Parhaillaan suunnitellaan syksyn toimintaa ja verkossa tapahtuvat omaisten kohtaamiset toimivat myös hyvänä alustana toiminnan suunnittelussa yhdessä omaisten kanssa.

– Järjestämme kesällä virtuaalikahvilan Keski-Suomen omaisille ja yhteinen kahvihetki mahdollistaa syksyn toiminnan suunnittelun matalalla kynnyksellä, iloitsee Sami Hoisko.

Moni omainen koki koronavirukseen liittyvän pandemiatilanteen haastavaksi. Erityisesti keskusteluavun ja vertaistuen tarve oli tärkeää. Jokainen yhdistys, koosta ja työntekijämäärästä riippumatta, on muokannut toimintaansa niin, että omaiset eivät jää yksin.

Kuva: Marika Finne

 

Pin It on Pinterest