Valitse sivu

FinFamin tuki on tarkoitettu kaikille, joilla on huoli läheisen psyykkisestä voinnista. FinFami yhdistykset 18 alueella Suomessa tarjoavat tukea mielenterveysomaisille ennaltaehkäisevästi ja matalalla kynnyksellä.

”Omaisilla on iso rima lähteä hakemaan apua, FinFami on matalan kynnyksen paikka hakea ja saada apua.”  – äiti, jonka lapsella psyykkinen sairaus

Pelkkä huoli riittää, että voi ottaa yhteyttä. FinFamin omaisneuvonta on matalan kynnyksen ammatillista apua omaisille. FinFamin vertaistukiryhmissä voi taas jakaa omaa kokemustaan vertaisten kanssa ja huomata, että ei ole tilanteen kanssa yksin. Vertaisryhmiä on tarjolla monipuolisesti, joista jokainen voi löytää itselleen ja omaan elämäntilanteeseen sopivan vaihtoehdon.

”Ilman FinFamin monipuolisia palveluita en olisi tässä tilanteessa, missä olen nyt. Huolimatta lapsuuden vaikeista kokemuksista olen hyödyllinen yhteiskunnan jäsen ja pystyn elämään hyvää elämää, vaikka menneisyydessä on paljon traumoja.” – aikuinen lapsiomainen, joka elänyt lapsuudessa psyykkisesti sairaan vanhemman kanssa

Miksi FinFamin toimintaan kannattaa tulla mukaan? STEA:n Kohtaamispaikkaselvityksen (2020) mukaan FinFamin avoimeen toimintaan osallistuneiden mielestä kolme tärkeintä osallistumiseen vaikuttavaa tekijää ovat: 1) tuen saaminen muilta samassa tilanteessa olevilta, 2) tiedon saaminen ja oppiminen vertaisilta sekä 3) neuvon tai tuen saaminen omaan tilanteeseen.

”Kun sain itse puhelinyhteyden FinFamiin tunsin, että on taho, joka ymmärtää. On elintärkeää mielenterveysomaiselle, ettei jää yksin. Jos toimintaa ja vertaistuen mahdollisuuksia ei olisi saatavilla, lisäisi se yksinjäämistä ja saisi aikaa lumipalloefektin, jolloin tulee lisää uupuneita omaisia.”  –isä, jonka lapsi sairastaa psyykkisesti

Selvityksen mukaan 91% vastaajista koki, että on tutustunut FinFamin toiminnassa samaa kokeneisiin ihmisiin. Lähes kaikki vastaajat (96%) kokivat, että toimintaan on matala kynnys tulla mukaan ja he tunsivat olonsa tervetulleiksi. Suurin osa vastaajista myös koki saaneensa tarvitsemaansa apua.

”Yhdistykset ovat olemassa mielenterveysomaisia varten, miten valtavaa hyvää on saatu aikaan; omaisten voimaannuttaminen, kun on mahdollisuus olla osa joukkoa, tavata toisia. Olen itse ja vertaisryhmissä kuulen monen, monen muun omaisen olevan FinFamin toimintojen pelastama. Vertaistuellinen jakaminen, sen saaminen avasi itselleni aivan uuden oven ja ikkunan.” – isä, jonka lapsi sairastaa psyykkisesti

FinFamin kokemusasiantuntijat ja vertaisohjaajat toivat esiin, mitä vaikutuksia FinFamin tuella on ollut heidän elämäänsä. Omaisten kuvauksissa toistuu, miten elintärkeää heille on, että on olemassa juuri heidän asioihinsa erikoistunut yhdistys, josta on helposti saatavilla ammatillista ja vertaistuellista tukitoimintaa kaikessa monipuolisuudessaan.

 ”En olisi selvinnyt ilman järjestön monipuolista tukea vaikeiden vuosien aikana. Tärkeää on just se, että on monenlaista, monipuolista toimintaa eikä vain ”olennaisimmat.”, aikuinen lapsiomainen

FinFami-yhdistykset tarjoavat vertaistukea eri puolilla maata kasvokkaisesti, puhelimitse ja verkkovälitteisesti, kurssimuotoisesti ja omaisneuvonnoissa. Yhdistyksistä löytyy monipuolisesti vertaistukea eri muodoissaan. 

”Olisin varmaan sairastunut itse, jos ei yhdistystä olisi. Olin aivan loppu. Ensimmäisenä oli hyvä, kun pääsin omaisneuvonnan vastaanotolle ja sen myötä löysin vertaistukea, joka oli hyvää. Myös Prospect-vertaistoiminta on ollut itselleni erityisen hyvää.” – äiti, jonka lapsella psyykkistä sairautta

”Vertaistuella on merkittäviä vaikutuksia niin omaan kuin vertaistoiminnassa käyvien omaisten elämään. Vertaistuki on toiminnan punainen lanka – sen väheneminen olisi aivan traagista. Silloin toivon kipinä sammuu.” – psyykkisesti sairastuneen isä

Seuraavassa lyhyt lista, joka kertoo, millaisia vertaisryhmiä on esimerkiksi tarjolla:

  • Toiminnallisia ryhmiä
  • Läheisen sairauden perusteella (esim. kaksisuuntaisten, masentuneiden, skitsofreniaa sairastavien omaisille, päihteitä käyttävien omaisille)
  • Omaisen roolin ja ikäkauden mukaisia ryhmiä (mm. hiljattain sairastuneiden omaisille, puolisoille, sisaruksille, vanhemmille, miehille, naisille, nuorille, ikääntyneille, lapsiomaisille, psykoedukatiivisia ryhmiä, voimavararyhmiä pidempään sairastaneiden omaisille)
  • Kursseja ja toimintaa myös koko perheelle

FinFamin maksuton, ammatillinen omaisneuvonta auttaa omaisia kasvokkain, puhelimitse ja sähköpostitse. Muistathan myös, että mielenterveysomaisten oma lehti, Labyrintti , tarjoaa vertaistukea omaisten kokemustarinoiden myötä.

”Omalla kohdallani ohjautuminen paikalliseen FinFamiin on ollut käänteentekevää. Yhdistyksen tuen ja toiminnan kautta olen löytänyt elämääni voimavaroja, joilla suojaan omaa jaksamistani yhteiskunnan jäsenenä ja aivan erityisesti pienten lasten äitinä. Yhdistys on ollut hyvin oleellinen osa perheemme kohdalla ylisukupolvisen kierteen katkaisua.” -aikuinen lapsiomainen

Omaisneuvonta on maksutonta keskusteluapua psyykkisesti sairastuneiden ja päihderiippuvaisten omaisille ja läheisille. Yhteyttä voi ottaa myös anonyymisti. Haluatko keskustella tilanteestasi? Ota rohkeasti yhteyttä FinFamiin. Linkin FinFami-yhdistysten yhteystietoihin löydät tämän kirjoituksen lopusta.

• Ota yhteyttä oman alueesi yhdistykseen ja esimerkiksi toimiston numeroon. Jos alueellasi ei ole FinFamin toimintaa, voit olla yhteydessä mihin tahansa FinFamin alueyhdistykseen.

• Keskusteluaikoja saa joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan.

• Voit tulla keskustelemaan yksin tai yhdessä.

• Omaisneuvonnassa voit keskustella omasta tilanteestasi. Saat tukea omaan jaksamiseesi, toivoa muuttuneeseen arkeen ja tietoa psyykkisistä sairauksista sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista.

FinFami-yhdistykset tarjoavat kursseja, virkistys- ja teemapäiviä sekä tiedollisia iltoja, tuettuja lomia ja leirejä.

”Vertaistukiryhmien lisäksi olen saanut FinFamissa pohtia omaa identiteettiä erilaisilla kursseilla, hoitaa masennusta depressioryhmässä ja rentoutua vaikeiden ja kuormittavien ajan jaksojen aikana virkistyskursseilla.” – aikuinen lapsiomainen

Kannattaa tutustua FinFami-yhdistysten sivuilla myös kurssitoimintaan ja tiedollisiin iltoihin, omaisten virkistys- ja teemapäiviin, tuettuihin lomiin ja leiritoimintaan.

FinFamin ennaltaehkäisevä toiminta on ensiarvoisen tärkeää mielenterveysomaisille, jotka ilman riittävää tukea ja apua ovat vaarassa masentua itse. Ennaltaehkäisevillä toimilla voidaan tukea mielenterveysomaisia oikea-aikaisesti ja ehkäistä omaisten riskiä sairastua psyykkisesti.

”Suhteellisen pienen yhdistyksen toiminta on saattanut säästää yhteiskunnaltamme satoja tuhansia euroja. FinFamin alueyhdistyksiä toimii eri alueella ympäri Suomen. Mikäli jokainen näistä alueyhdistyksistä vaikuttaa yhdenkin asiakkaansa elämään ehkäisten syrjäytymistä, puhutaan jo huomattavista säästöistä.” -aikuinen lapsiomainen

 

 

Aina – tukea- tietoa – toivoa! FinFami on mielenterveysomaisia varten

Lisätiedot ja yhteydenotot

Jaana Savolainen
Jaana Savolainen

Asiantuntija, vapaaehtoistoiminta

Jaana Saarelainen
Jaana Saarelainen

Asiantuntija, järjestö- ja henkilöstöasiat

Pin It on Pinterest