Valitse sivu

Vertaistuki ei ole paikasta riippuvainen! Olin ennakkoluuloinen ja epäilin ventovieraiden kommunikointia. Ne hälvenivät heti ensimmäisestä kerrasta lähtien.”

FinFami-yhdistyksillä on monipuolista vertaistukitoimintaa myös verkossa ja puhelimitse. Puhelinryhmiin voi osallistua tavallisella kännykällä, jossa ei tarvitse olla nettiyhteyksiä. Verkkoryhmiin taas tarvitaan toimiva internetyhteys. Niihin voi liittyä kotikoneelta, tabletilta tai älypuhelimelta.

Puhelin- ja verkkomuotoista tukitoimintaa on ollut saatavilla jo ennen pandemiaa. Useat niistä ovat avoimia kaikille paikkakunnasta riippumatta. Puhelinryhmiin on matala kynnys osallistua. Mukaan voi tulla anonyymisti, eivätkä osallistujat näe toistensa numeroita tai nimiä. Yhdistyksen työntekijä soittaa kaikille osallistujille ryhmäpuhelun, jolloin puhelinnumerot ovat ainoastaan hänen tiedossaan.

Sekä puhelin- että verkkoryhmät ovat osallistujille maksuttomia, eikä niihin edellytetä yhdistyksen jäsenyyttä. Erilaisissa chat-ryhmissä osallistujat jakavat kokemuksiaan anonyymisti kirjoittamalla toisilleen, eikä niissä näe tai kuule toisia osallistujia. Näiden lisäksi tarjolla on kattavasti suljettuja, teemallisia verkkovertaisryhmiä, joissa osallistujat näkevät ja kuulevat toisensa verkon kautta.

 

Arviointien myötä on huomattu, että verkko- ja  puhelinvertaisryhmissä ihmiset kokevat hyödyllisenä saman kuin kasvokkaisissakin ryhmissä

  • Ryhmään osallistuvilta saa tukea ja ymmärrystä. Anonyyminä (chatissä/ puhelimessa) on helppo puhua asioista, joista ei ole juuri kenellekään muulle kertonut.
  • Avoimuus ja rehellisyys sekä positiivisuus, toivon näkökulma vaikeuksista selviämiseen
  • Kuulla, että muillakin on samoja tuntemuksia, kokemuksia
  • Voi osallistua kotoaan/ kävelylenkiltä, puistonpenkiltä tai vaikka autosta (joka parkissa!) käsin

Verkkoryhmiin osallistumisen syyt eivät myöskään juuri poikkea tavallisten, fyysisesti kokoontuvien ryhmien syistä. Syitä osallistua ryhmiin ovat esimerkiksi huoli läheisestä, oma jaksaminen ja vertaistuen tarve.

Verkkomuotoisten toimintojen kokoontumisajankohta ja kesto on koettu usein sopivana. Verkkoryhmän on koettu vastaavan odotuksia ja suurin osa suosittelisi verkkoryhmää muille samankaltaisessa tilanteessa oleville.

Verkossa hyvänä puolena on, että se on helpompi mahduttaa aikatauluun, kun ei tarvitse matkustaa. Lisäksi kiitosta saa se, että osaan voi osallistua milloin vain (jos kyseessä on 24/7 keskustelupalsta) ja voi osallistua anonyymisti/ nimimerkillä. Valtakunnallisiin ryhmiin mukaan lähteminen on myös koettu helpommaksi mukaan lähdön kannalta, kuin oman kylän kokoontumisiin. Osa verkkoryhmistä toimii kasvokkaisesti näkö- ja ääniyhteydellä ja niiden toimivuus on koettu hyvänä.

Voi huomata, että vertaistuki ei ole paikasta riippuvainen.

Kasvokkaisesti toteutuviin suljettuihin vertaisryhmiin osallistujat haastatellaan ennen ryhmän alkua ja ryhmä säilyy samana koko ryhmän ajan. Ryhmät koetaan luottamuksellisina ja osallistujat ovat sitoutuneet alusta alkaen ryhmän yhteisiin sääntöihin. Esimerkiksi Prospect-vertaisryhmässä on 10 kokoontumiskertaa.

Ohjaajille siirtyminen verkkoon on ollut uudenlaisen tavan oppimista, miten saada uuden tekniikan myötä luotua mahdollisuus onnistuneeseen, avoimeen kokemusten jakoon. Luottamuksellisuus ja turvallinen tunne on saatu synnytettyä verkossakin. Suojatut verkkoyhteydet ovat tärkeät. Ohjaajat ovat olleet hyvin ennakkoluulottomasti mukana kehittämässä verkkotoimintaa ja he näkevät, että kokemustoimijoina he voivat myös olla rohkaisemassa ja motivoimassa muita mukaan.

Parhaillaan FinFami-yhdistyksissä toimii 18 verkkovertaistukiryhmää. Lisäksi on teemallisia chatteja, joista osa on avoimia ja osa suljettuja. Niitä toimii myös ruotsin kielellä.Puhelimitse saatavan tuen lisäksi yhdistykset tarjoavat vertaistukiryhmiä ja henkilökohtaista omaisneuvontaa.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Jaana Savolainen
Jaana Savolainen

Asiantuntija, vapaaehtoistoiminta

Pin It on Pinterest