Valitse sivu

Läheisen itsemurha on aina valtava järkytys omaisille. Avun tarjoaminen äkillisessä kriisitilanteessa sekä myöhempi jälkihoito on lähipiirin selviytymisen kannalta keskeistä. Raskaassa, elämän mullistavassa tilanteessa on tärkeätä huomioida myös lapset ja nuoret. 

Kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää vietetään tänään 10.9.  Vuosittain noin 800 ihmistä tekee itsemurhan Suomessa. Itsemurhayritysten tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, mutta arvioidaan, että niitä on vuosittain noin 10 000 – 30 000. Aihe koskettaa läheltä liian monia perheitä ja muita läheisiä.

Mielenterveysongelmat ovat kasvaneet koronavirusepidemian aikana. Huolestuttavaa on, että heikentynyt mielenterveys ja itsetuhoiset ajatukset ovat korostuneet erityisesti nuorten keskuudessa. Normaalioloissakin itsemurhat ovat keskeinen kuolemansyy nuorilla. Suomi on EU:n kärkimaita nuorten itsemurhakuolleisuudessa.

Läheisen psyykkinen sairaus ja itsetuhoisuus sitovat omaisen usein jatkuvaan päivystysvalmiuteen. Aikuiset kuvaavat tilannetta hyvin raskaaksi. Lapsille ja nuorille vastaava huolenpitotilanne on kohtuuton ja sillä on vakavia seurauksia. Tiedetään, että erityisesti nuorilla läheisen itsemurha lisää riskiä omaan itsetuhoiseen käyttäytymiseen.

Itsemurhasta seuraa kysymyksiä, joihin ei ehkä koskaan voi saada vastauksia. Musertavan surun lisäksi itsemurhan kohdannut läheinen kokee syyllisyyttä, vihaa, ahdistusta ja häpeää. Myös hylätyksi tulemisen tunteet ja sosiaalisen leimautumisen kokemukset ovat yleisiä. Itsemurha vaikuttaa lisäksi nuorten ystävyyssuhteissa. Ystävän itsemurha horjuttaa raskaasti nuoren turvallisuuden tunnetta ja hän voi syyttää tapahtuneesta itseään.

Vaikeiden tunteiden ja kysymysten käsitteleminen on ensisijaisen tärkeää kaikille läheisen menettäneille. Avun tarjoaminen äkillisessä kriisitilanteessa sekä myöhempi jälkihoito on omaisen selviytymisen kannalta ehdotonta. Tällä varmistetaan, että itsemurhaa yrittäneen tai itsemurhan tehneen läheiset saavat tarvitsemaansa tukea matalan kynnyksen periaatteella.

Ulkopuolinen apu on tarpeen, koska lähipiirissä ei usein ole keinoja tai voimavaroja itsemurhan tai sen yrityksen käsittelyyn. Samalla vähennetään itsetuhoisen käyttäytymismallin siirtymistä eteenpäin perheissä, suvuissa ja nuorten ystäväpiirissä.

Itsemurhia ja niiden tuottamaa kärsimystä voidaan ehkäistä. Jo pieni teko voi auttaa: pysähdytään kysymään, kuinka voit, kuunnellaan vastaus ja tarvittaessa ohjataan avun piiriin.

Ei suljeta silmiämme, vaan autetaan ajoissa.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Pia Hytönen
Pia Hytönen

Toiminnanjohtaja

p. 040 776 5911
[email protected] 

Aiheesta muualla

Pin It on Pinterest