Valitse sivu

Läheisen itsemurha on aina valtava järkytys omaisille. Raskaassa, elämän mullistavassa tilanteessa on tärkeätä huomioida myös lapset ja nuoret. Avun tarjoaminen äkillisessä kriisitilanteessa sekä myöhempi jälkihoito on lähipiirin selviytymisen kannalta keskeistä.

Kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää vietetään 10.9. Aihe koskettaa läheltä liian monia perheitä ja muita läheisiä.

Huolestuttavaa on, että itsemurhat ovat keskeinen kuolemansyy nuorilla. Suomi onkin EU:n kärkimaita nuorten itsemurhakuolleisuudessa.

Aikuiset kuvaavat läheisen itsetuhoisuutta ja jatkuvaa päivystysvalmiutta hyvin raskaaksi. Lapsille ja nuorille vastaava tilanne on kohtuuton ja sillä on vakavia seurauksia. Tiedetään, että erityisesti nuorilla läheisen itsemurha lisää riskiä omaan itsetuhoiseen käyttäytymiseen.

Itsemurhasta seuraa kysymyksiä, joihin ei ehkä koskaan voi saada vastauksia. Musertavan surun lisäksi
itsemurhan kohdannut läheinen kokee syyllisyyttä, vihaa, ahdistusta ja häpeää. Myös hylätyksi tulemisen tunteet ja sosiaalisen leimautumisen kokemukset ovat yleisiä. Itsemurha vaikuttaa lisäksi nuorten ystävyyssuhteissa. Ystävän itsemurha horjuttaa raskaasti nuoren turvallisuuden tunnetta ja hän voi syyttää tapahtuneesta itseään.

Vaikeiden tunteiden ja kysymysten käsitteleminen on ensisijaisen tärkeää kaikille läheisen menettäneille. Avun tarjoaminen äkillisessä kriisitilanteessa sekä myöhempi jälkihoito on omaisen selviytymisen kannalta ehdotonta. Tällä varmistetaan, että itsemurhaa yrittäneen tai itsemurhan tehneen läheiset saavat tarvitsemaansa tukea matalan kynnyksen periaatteella.

Ulkopuolinen apu on tarpeen, koska lähipiirissä ei usein ole keinoja tai voimavaroja itsemurhan tai sen yrityksen käsittelyyn. Samalla vähennetään itsetuhoisen käyttäytymismallin siirtymistä eteenpäin perheissä, suvuissa ja nuorten ystäväpiirissä.

Itsemurhia ja niiden tuottamaa kärsimystä voidaan ehkäistä. Ei suljeta silmiämme, vaan autetaan ajoissa.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Pia Hytönen
Pia Hytönen

Toiminnanjohtaja

p. 040 776 5911
[email protected]

Aiheesta muualla

#äläsuljesilmiäsi
#terapiatakuu
#itsemurhienehkäisy

Pin It on Pinterest