Valitse sivu

FinFamin tuore Kysy, älä oleta -opas tarjoaa lukijalleen hyödyllisiä näkökulmia kulttuurisen moninaisuuden kohtaamiseen ja välineitä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin tukemiseen. Opas on suunnattu erityisesti psyykkisesti sairastuneiden läheisten parissa työskenteleville, mutta sitä voivat hyödyntää kaikki monikulttuurisessa asiakastyössä työskentelevät ammattilaiset. 

Etsitkö vinkkejä siihen, miten kohdata eri kulttuurisista taustoista tulevia asiakkaita, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti? FinFamilta on ilmestynyt uusi opas monikulttuurisuuden kohtaamiseen mielenterveysomaistyössä. Kysy, älä oleta -oppaan voi ladata maksutta FinFamin verkkosivuilta tai lukea verkko-oppaana.

Mielen hyvinvoinnin kysymykset koskettavat jokaista Suomessa asuvaa vähintäänkin välillisesti. Moninaistuvassa yhteiskunnassa on entistä tärkeämpää huomioida maahan muuttanut väestö myös psyykkisesti sairastuneiden läheisten parissa tehtävässä työssä.

FinFamin Kysy, älä oleta -opas tarjoaa eväitä kulttuurisesti moninaisen asiakaskunnan kohtaamiseen mielenterveysomaistyössä. Opas on suunnattu eritoten psyykkisesti sairastuneiden läheisten parissa työskenteleville, mutta se tarjoaa hyödyllisiä näkökulmia omaan työhön kaikille maahan muuttaneita työssään kohtaaville.

Opas on jaettu kahteen osioon. Ensimmäinen osio tarjoaa näkökulmia kulttuurisen moninaisuuden kohtaamiseen mielenterveysomaistyössä. Osion alussa käsitellään hyvinvointiin vaikuttavia seikkoja, jotka usein liittyvät pakolais- tai maahanmuuttokokemukseen. Osion lopusta löytyy kymmenen käytännönläheistä ohjenuoraa maahanmuuttajataustaisen omaisen kohtaamiseen. Ne kiteyttävät keskeisimmät FinFamin AGORA-projektin aikana saadut oivallukset kulttuurisensitiivisestä mielenterveysomaistyöstä.

Toinen osio käsittelee taidelähtöisten menetelmien käyttöä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin tukemisessa. Osio alkaa pohdinnalla, miksi taide on hyödyllinen lähestymistapa mielen hyvinvointiin ja mitä luovilla menetelmillä voidaan tässä yhteydessä saavuttaa. Osio sisältää myös mallit AGORA-projektissa toteutetuista luovista työpajoista, joita eri tahot voivat vapaasti käyttää ja soveltaa omiin tarkoituksiin sopiviksi.

Kysy – älä oleta -opasta voivat hyödyntää niin ammattilaiset kuin opiskelijatkin, jotka kohtaavat nyt tai tulevaisuudessa monikulttuurista asiakaskuntaa mielenterveystyössä.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Jaana Humalto
Jaana Humalto

Asiantuntija, järjestö- ja henkilöstöasiat

p. 045 860 9343
[email protected]

Pin It on Pinterest