Valitse sivu

Marianna Roine työskentelee FinFamin Vaikuttavat kumppanuudet -hankkeen asiantuntijana. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää rajapintoja julkisen sektorin palveluiden ja järjestötoiminnan välillä.

Marianna Roine on vahva järjestötoiminnan osaaja. FinFamissa hän aloitti työt 1.4.2022, mutta työkokemusta lähiesihenkilötyöstä järjestökentällä on kertynyt lähes 20 vuoden ajalta. Myös mielenterveysomaiskenttä on Mariannalle entuudestaan tuttu: hän on tehnyt aikaisemmin FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry:ssä toiminnanjohtajan sijaisuuden.

– Toiminnanjohtajan sijaisuuden aikana pääsin tutustumaan FinFamin erittäin tärkeään, laajaan ja monipuoliseen työkenttään, kertoo Marianna.

Vaikuttavat kumppanuudet -hankkeen tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa FinFami-yhdistysten mahdollisuuksia luoda mielenterveysmaistyöhön palvelupolkuja ja strategisia kumppanuuksia, joiden myötä mielenterveysomaisille ja -perheille on tarjolla jokaisen elämäntilanteeseen sopivaa, oikea-aikaista tukea.

– Hankkeessa on vahvassa roolissa omaisten kokemusasiantuntijuus, FinFami-yhdistysten asiantuntijuus ja FinFami-yhdistyksissä aiemmin kehitetyt mallit sekä järjestö- ja julkisen sektorin yhteistyö. Kehittämistyötä tehdään yhteiskehittämisen, monitoimijuuden, tulevaisuuden ennakoinnin ja palvelumuotoilun menetelmillä.

”Itselleni työhön tuo voimaa yhteistyö, yhteisöllisyys ja yhdessä asioiden eteenpäin vieminen.”

Vapaa-ajallaan Marianna on innokas opiskelija, joka nauttii uuden oppimisesta.

– Viimeisin isompi koulutuskokonaisuus oli, kun valmistuin sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen linjalta (YAMK) erikoistuen kriisi- ja katastrofityöhön. Tällä hetkellä opiskelen SoteDigi-opintoja HAMK:ssa ja haaveissani onkin jo uudet opinnot.

Hän on myös kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta. Niihin Marianna on saanut kokemusta useiden luottamustehtävien kautta eri yhdistysten, säätiöiden, kunnan, seurakunnan ja maakunnan tasolla.

– Koen kuitenkin, että suurimman elämänkokemukseni ja oppini organisoinnista, sitkeydestä, johdonmukaisuudesta ja ratkaisukeskeisyydestä olen saanut kolmen lapseni kautta.

Toivotamme Mariannan lämpimästi tervetulleeksi FinFamiin ja mielenterveysomaiskentälle!

Lue lisää Vaikuttavat kumppanuudet -hankkeesta.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Marianna Roine
Marianna Roine

asiantuntija, Vaikuttavat kumppanuudet -hanke

p. 040 515 6341
[email protected]

Pin It on Pinterest