Valitse sivu
Mielenterveysomaistyön vapaaehtoistoiminnan strategia, Yhdessä enemmän, hyväksyttiin FinFamin vuosikokouksessa 19.3.2016.
Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ja sen jäsenyhdistykset työstivät vuosien 2014-2015 aikana mielenterveysomaistyön vapaaehtoistoiminnan strategiaa, Yhdessä enemmän. Strategiatyötä toteutettiin strategiatyöryhmätapaamisissa, asiantuntijaryhmissä, johtajafoorumissa ja työntekijäpäivillä. Strategian työstämiseen osallistui yhteensä 12 jäsenyhdistystä ja yli 100 omaisyhdistysten toimijaa, työntekijää, omaista, luottamushenkilöä ja opiskelijaa.
Työn pohjana oli yhteisesti työstetty mielenterveysomaistyön strategia ja visio vuodelle 2020 sekä vapaaehtoistoiminnan nykytilan kartoitus vuodelta 2014.

Strategiatyön tavoitteena on saada mielenterveysomaistyön vapaaehtoistoiminnalle yhteneväiset ja toimivat rakenteet, jolloin kentän vapaaehtoistoiminta toteutuu arvopohjaltaan, toteuttamisen perusperiaatteiltaan ja käytännöiltään mahdollisimman yhtenäisenä ja laadukkaana.

Vapaaehtoistoiminnoilla edistetään mahdollisuutta vahvaan osallisuuteen ja tuetaan omaisten voimaantumista vapaaehtoistoimijoina. Järjestö on houkutteleva hyvän tekemisen kenttä myös ilman omaistaustaa (muutakin kuin vertaisvapaaehtoisuus).

Lisätiedot ja yhteydenotot

Jaana Savolainen
Jaana Savolainen

Asiantuntija, vapaaehtoistoiminta

Pin It on Pinterest