Valitse sivu

Lapseen kohdistuva kiusaaminen vaikuttaa kiusatun lisäksi myös hänen lähipiiriinsä. Kiusaaminen on hyvin traumatisoivaa koko perheelle ja tilanteessa kaikki tarvitsevat tukea.

Nyt vietetään kansainvälistä Lapsen oikeuksien viikkoa ja teemana on lapsen oikeus tulevaisuuteen. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus kiusaamattomuuteen ja turvalliseen arkeen. Kiusaaminen on vakava ongelma, jolla on mitä suurimmassa määrin vaikutuksia lapsen mielenterveyteen ja hyvinvointiin.

Noin joka kahdeskymmenes lapsi ja nuori kokee kiusaamista koulussa viikoittain. Tiedetään, että kiusaamisella on vakavia ja erittäin pitkäkestoisia seurauksia. Kiusaaminen vahingoittaa mielenterveyttä ja aiheuttaa kielteistä minäkuvaa, huonoa itsetuntoa, yksinäisyyttä, itsetuhoisia ajatuksia ja traumoja, jotka voivat säilyä lapsuudesta aikuisuuteen asti. Lasten ja nuorten kiusaamistilanteet on tunnistettava ja niihin on puututtava.

Yhteys kiusaamisen ja mielenterveyden häiriöiden välillä on huomattu myös FinFamissa, jossa tarjotaan tukea psyykkisesti sairastuneiden läheisille. Monet järjestön omaisneuvontaan tulevat vanhemmat kertovat pitkään jatkuneesta koulukiusaamisesta lapsen sairastumisen taustalla.

Kiusaamisen kerrannaisvaikutukset ovat laajat. Se ei vaikuta ainoastaan kiusatun, vaan myös hänen lähipiirinsä elämään ja hyvinvointiin. Kiusaaminen aiheuttaa valtavaa kärsimystä kiusatun läheisille. On lohdutonta kuulla vanhempien hätää ja ahdistusta, kun suru, keinottomuus, syyllisyys ja paha olo lapsen puolesta valtaa elämän. Raskaan tilanteen vuoksi vanhemmat ovat erityisessä riskissä sairastua itse.

Tilanteessa kaikkien perheenjäsenten huomioiminen on tärkeää. Kiusatun ja vanhempien lisäksi myös sisarukset saattavat kantaa suurta huolta ja voivat tarvita keskusteluapua turvallisen aikuisen kanssa. Ilman tukea pitkäkestoinen kiusaaminen voi määrittää koko elämää.

Kiusaamistilanteessa tulee kartoittaa koko perheen hyvinvointi ja kaikkien tulee saada tukea. Ammattilaisilta saadun avun lisäksi vanhemmat kaipaavat vertaistukea kiusatulle ja itselleen. Järjestöt kuten FinFami tarjoavat tukea ja on tärkeää, että ammattilaiset osaavat ohjata perheitä vertaistuen äärelle.

Kiusaaminen on vakava ongelma, joka ei katoa vähättelyn tai vaikenemisen avulla. Taataan jokaiselle lapselle, nuorelle ja heidän läheisilleen oikeus turvalliseen ja kiusaamattomaan tulevaisuuteen. Jokaisella meistä on vastuu siitä, millaista käyttäytymistä sallimme sekä puhetapaa ja käsitteitä käytämme.

 Kiusaaminen on mahdollista lopettaa, jos yhteinen tahtotila on olemassa.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Pia Hytönen
Pia Hytönen

Toiminnanjohtaja

p. 040 776 5911
[email protected]

Pin It on Pinterest