Valitse sivu

Vanhempien välinen suhde vaikuttaa myös lasten ja nuorten elämään.

Ystävänpäivä näyttäytyy meille kauppojen tavaravalikoimissa, sosiaalisen median viestiketjuissa ja muina ystävänpäivämuistamisina. Rakkaus, ystävyys ja parisuhde ovat vahvasti esillä, mutta voisiko parisuhde ja sen huoltaminen olla asia, joka näyttäytyisi arjessamme myös muina päivinä.

 

Miksi parisuhteella ylipäätään on merkitystä elämämme kannalta, vai onko sillä? Tiedämme, että toimiva parisuhde luo aidosti hyvinvointia elämäämme. Tiedämme myös, että se edistää fyysistä terveyttämme ja mielen hyvinvointiamme. Tutkimukset kertovat, että vanhempien parisuhteella, vuorovaikutus- ja tunnetaidoilla on vahva vaikutus koko perheeseen ja lasten hyvinvointiin.

 

Vanhempien hyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät kuten parisuhde vaikuttavat myös lasten ja nuorten elämään. Vanhempien välinen suhde voi toimia joko vahvistavana tai heikentävänä elementtinä perheen lasten hyvinvoinnille. Erityisesti perheissä, joissa kohdataan joko fyysistä tai psyykkistä sairautta, vanhempien välinen toimiva yhteys on hyvin tärkeää.

 

Perheenjäsenen sairastuminen pysäyttää ja tarkoittaa aina muutosta, joka väistämättä vaikuttaa myös parisuhteeseen. Esimerkiksi psyykkisesti sairastuneen läheisensä arjen sujumisesta huolehtivan omat tarpeet, sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi jäävät monesti taka-alalle. Ilman tukea hoivaaja voi pahimmillaan sairastua myös itse.

 

Yhteiset haasteet voivat myös vahvistaa, mutta hyvinvoivaan parisuhteeseen sekä vanhemmuuteen tarvitaan valmiuksia. Näitä taitoja voi oppia ja niitä voi tukea sekä kehittää elämän eri vaiheissa ja tilanteissa. Parisuhde ei ole tila, joka pysyy staattisen samanlaisena läpi elämän. Kaikkiin parisuhteisiin liittyy huonoja jaksoja, joissa on tarpeen tarkistaa suuntaa, kenties hidastaa tai joskus jopa kääntyä eri polulle. Näihin kohtiin tarvitaan usein tukea ja neuvoa.

 

Hallitusohjelmaamme on kirjattu parisuhteen ja vanhemmuuden tuen palveluiden vahvistaminen. On varmistettava, että perheet saavat riittävästi apua pari- ja perhesuhteiden vaikeuksiin.

 

Perheen aikuisten väliset hyvinvoivat suhteet vaikuttavat lasten onnellisuuteen ja terveeseen kehitykseen. Oikein ajoitetulla ja mitoitetulla ammattilaisen tuella, paripsykoterapeuttisella avulla tai vertaistuella voidaan pitkällä tähtäimellä ehkäistä perheiden haasteita sekä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Keskustelu ulkopuolisen kanssa auttaa selventämään omia tunteita, toiveita, rajoja ja lopulta ratkaisuja.

 

Toimiva parisuhde vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Tämä ei tarkoita ihmetekoja, vaan arjen kohtaamista, kuulemista ja kunnioitusta. Molemminpuolinen huomioiminen ja kiinnostus ovat toimivan parisuhteen peruspilareita. Myös omien tarpeiden ja toiveiden esiintuominen on tärkeää. Jos haasteet kuormittavat parisuhdetta liikaa, on uskallettava hakea apua. Jo pienillä muutoksilla voi olla suuri merkitys koko perheen hyvinvoinnin kannalta.

 

Suvi Laru, psykologi, erityistason paripsykoterapeutti, Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja
Pia Hytönen, Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin toiminnanjohtaja

 

Mielipide on julkaistu Helsingin Sanomissa 14.2.2020.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Pia Hytönen
Pia Hytönen

Toiminnanjohtaja

p. 040 776 5911
[email protected]

Aiheesta muualla

Pin It on Pinterest