Valitse sivu

FinFami-yhdistysten järjestämät tilaisuudet ovat mielenterveysomaisen voimaantumisen paikkoja. Koronavirukseen liittyvässä poikkeustilanteessa järjestö kehitti nopeasti virtuaalisesti järjestettäviä omaisten tukimuotoja. Näin jokaisella oli mahdollisuus osallistua järjestön tilaisuuksiin asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippumatta.

Tämä kirjoitus esittelee Savon mielenterveysomaiset – FinFamin keväällä järjestämää Omaisen oikeus omaan elämään? -verkkoluentoa, johon pystyi osallistumaan asuinpaikasta riippumatta.

Omaisen oikeus omaan elämään? -luennolla esiteltiin järjestön tarjoamaa tukea, kerrottiin mielenterveysomaisten tilanteesta ja siitä, miten on mahdollista tukea omaisen oman elämän voimavaroja.

Luennolla kuultiin kokemustoimijoiden ääntä esimerkkien muodossa, annettiin tilaa kokemusten jakamiseen ja kerrottiin Savon FinFamin tarjoamasta tuesta. Luento antoi toivoa ja voimaa omaisille, jotta he jaksavat haastavassa elämäntilanteessa. Ammattilaisille se tarjosi puolestaan näkökulmia omaisten jaksamisen ja huomioimisen tukemiseen.

Luennolla käsiteltiin selviytymiskeinoja ja sitä, miten haastavassa omaistilanteessa voi luovia eteenpäin. Luento antoi lisäksi mahdollisuuden pysähtyä omaisen omien tunteiden äärelle, miettiä omia voimavaroja ja siihen liittyviä toimintamalleja sekä selviytymiskeinoja. Omaisen oikeus -luento antoi ammattilaiselle näkökulmaa, miten omaisen omia voimavaroja voi tukea. Luento teki näkyväksi, mitä mielenterveysomaisten arki tarkoittaa.

  • Omaisena oleminen voi kuormittaa niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti, kuvaili omaistyöntekijä Johanna Björn Savon mielenterveysomaiset – FinFamista.

Kaikilla ihmisillä on oikeus oman elämän päätöksiin. Valitettavan usein mielenterveysomaisten kohdalla heidän oikeutensa ei toteudu. Heillä on oikeus omaan uraan, hyvinvointiin, omiin valintoihin ja turvalliseen elämään samalla tavalla kuin kenellä tahansa muulla ihmisellä.

  • Omaisen apu sairastuneelle läheiselle voi olla kannustamista, asioilla mukana oloa, arjen askareista huolehtimista, taloudellista apua ja palveluiden selvittämistä, kuvailee Björn.

Omaisena oleminen ei saa olla kauas näkyvä leima otsassa tai painava taakka harteilla, jota ei ole itse valinnut kannettavakseen. Omainen on psyykkisesti sairastuneen tai oireilevan läheinen ja tästä välittävä ihminen. Omainen ei saa olla resurssi tai pakotettu toimija sairastuneen elämässä.

Luennolla kiteytetty keskeinen kysymys mielenterveysomaisille oli: Minkälaisen muutoksen ajattelisit tässä elämäntilanteessa olevan tarpeellista? Luento antoi myös toivoa omaisille. Toivoa korosti myös luennon esityksessä esitetyt omaisten kommentit.

  • Vaikka läheisilläni ei aina mene hyvin, minulla on siitä huolimatta oikeus nauttia omasta elämästäni.

Verkkoluento antoi voimaa omaiselle ja mahdollisuuden pysähtyä omien tunteiden äärelle. Luento antoi ammattilaiselle välineitä pohtia mielenterveysomaisten tilannetta.

Omaisen oikeus omaan elämään? -luennon tulevia ajankohtia voi kysyä Savon mielenterveysomaiset – FinFamilta ja yhdistystä voi pyytää luennoimaan ammattilaisten tilaisuuksiin. Seuraava Omaisten oikeus omaan elämään? -luento järjestetään 9.10.2021 klo 13–15 valtakunnallisena mielenterveysomaisten päivänä.

Kaikkien FinFami-yhdistysten yhteystiedot löydät täältä ja FinFami-järjestö on koonnut verkkoryhmien ja -luentojen tietoja verkkosivuilleen.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Jaana Humalto
Jaana Humalto

Asiantuntija, järjestö- ja henkilöstöasiat

p. 050-464 2739
[email protected]

Pin It on Pinterest