Valitse sivu

Koronavirukseen liittyvässä poikkeustilanteessa on eletty yli vuosi. Etätyö on tullut hyvin tutuksi aloilla, joilla se on ollut mahdollista. FinFami on kirjoittanut kuluneen poikkeusvuoden aikana etätyön tueksi blogikirjoituksia ja materiaalikokonaisuuksia, joiden avulla siitä saa tehokasta ja mielekästä.

Monelle ansiotyössä olevalle omaishoitajalle mahdollisuus käydä töissä on tärkeää. Noin 700 000 suomaisista huolehtii sairastuneesta läheisestään ansiotyön ohessa.

Omaishoito ja ansiotyö tulee voida sovittaa yhteen. Mielenterveysomaishoitajan työssäkäyntiä tukevat muun muassa työn joustot, lyhyempi työaika, etätyö, lomien järjestely, avoin keskusteluilmapiiri ja ymmärrys omaishoitajien tilannetta kohtaan.

Työelämän tulee mahdollistaa erilaisten elämäntilanteiden yhteensovittaminen. Työn ja vapaa-ajan tai muun elämän yhteensovittamista auttavat työelämäjoustot sekä avoin ja ymmärtävä työilmapiiri, jossa työntekijä uskaltaa ottaa esimiehen kanssa puheeksi joustojen tarpeen tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

Kokosimme tähän FinFamin blogikirjoitukset etätyöhön ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyen sekä kirjoitimme materiaaleista, jossa kerrotaan työn ja omaishoidon yhteensovittamisen mahdollisuuksista. Käytä pieni hetki ja käy tutustumassa materiaaleihin.

Miten tukea työelämässä olevia omaisia?

Mielenterveyden häiriöt koskettavat jossain elämän vaiheessa suoraan noin puolta suomalaisista. Välillisesti ne koskettavat jokaista. Omaisille on tärkeää oman elämän hyvinvointi. Monelle omaiselle myös työpaikka ja ura on henkireikä. Omaisille on oikeus omaan urakehitykseen omaistilanteesta huolimatta.

Työnantajien on tärkeää kehittää jatkuvasti johtamisjärjestelmiä. Samalla tavalla kuin työpaikoilla kehitetään perheystävällisiä johtamisjärjestelmiä, on tärkeää kehittää omaishoitajamyönteisiä työpaikkoja. Perheystävällisessä ja omaishoitajamyönteisessä työpaikassa on paljon samaa. Lue FinFamin kirjoitus aiheesta ja tutustu omaishoidon ja työelämän yhteensovittamiseen liittyviin materiaaleihin. 

Miten työhyvinvoinnista voi pitää huolta etätyössä?

Etänä toteutettavassa työssä on tärkeää pitää huolta työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Etätyöpäivän työhyvinvointiin voi vaikuttaa avoimella ja luottamuksellisella keskustelukulttuurilla johdon ja henkilöstön välillä, työn suunnittelulla ja rajaamisella sekä työn tauottamisella. Tähän liittyvän blogikirjoituksen ja vinkkilistan löydät täältä. 

Minkälaista on etänä toteutettava asiantuntijatyö ja miten siitä saa tehokasta?

Minkälaista on etänä toteutettava asiantuntijatyö? Miten työpaikalla voidaan toteuttaa tehokkaasti etäpalavereja? Voit lukea siihen liittyvän kirjoituksen täältä. 

Miten tiimityötä voi toteuttaa tehokkaasti verkossa?

Työelämän murros on käynnissä ja työtä tehdään jatkuvasti eri ympäristöissä, etänä ja verkostoissa. Työpaikan tiimit kokoontuvat globaalissa työelämässä usein virtuaalisissa ympäristöissä. Olemme osa useita verkkotiimejä, joiden edellytetään toimivan yhtä tehok­kaasti kuin normaalit tiimit. Lue FinFamin blogikirjoitus ja vinkkilista verkkotiimeihin liittyen.

Miten omaa työtä on mahdollista muokata ja miten sen voi aloittaa?

Miten omaa työtä voi tuunata ja mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Millä eri tavoin omaa työtä voi tehdä ja säilyttää samalla ennalta sovittu perustehtävä? Voit lukea siihen liittyvän FinFamin blogikirjoituksen, jossa on esitelty seitsemän (7) vinkkiä työn tuunaamiseen. FinFami on tehnyt myös materiaalikokonaisuuden työn tuunaamiseen liittyen.

Miten jaksaa koronavirukseen liittyvässä etätyötilanteessa?

Koronavirukseen liittyvä pandemiatilanne tuo omia haasteita ja huolenaiheita työskentelyyn. FinFami kokosi oppaan ”Etätyö ja huoli pandemiasta.” Lue siihen liittyvä kirjoitus ja tutustu oppaaseen täällä. 

Mitä vinkkejä on olemassa oman työn ajanhallintaan?

Tuntuuko, ettet ehdi tehdä töitäsi työpäivän aikana? Siirrytkö palavereista toiseen, joiden jälkeen pitäisi ehtiä tekemään loput päivän työt? Onko töitä paljon ja et tiedä, mistä aloittaisit? Lue FinFamin ”Ihana, haastava ajanhallinta” -kirjoitus.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Jaana Humalto
Jaana Humalto

Asiantuntija, järjestö- ja henkilöstöasiat

p. 050-464 2739
[email protected]

Pin It on Pinterest