Valitse sivu

Poikkeuksellinen aika ja koronarajoitukset ovat lisänneet yksinäisyyttä, jolla on pitkittyessään monia vakavia terveysvaikutuksia. Poikkeusolot ovat koetelleet erityisesti mielenterveysomaisia, joiden tilanne on jo ennestään ollut raskas ja yksinäisyyden kokemukset yleisiä.

Tänään vietetään ystävänpäivää. Monelle ystävänpäivä voi olla myös yksinäistä aikaa. Omaisen, joka huolehtii psyykkisesti sairastuneen läheisensä arjen sujumisesta, omat tarpeet, sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi jäävät monesti taka-alalle. Kun huoli ja hoivavastuu sairastuneesta vievät paljon energiaa ja omat voimavarat ovat vähissä, eikä asiasta halua kertoa muille, voi helposti jäädä yksin huolien kanssa.

Tuoreen eurooppalaisen tutkimuksen mukaan mielenterveysomaiset kokevat enemmän yksinäisyyttä muuhun väestöön verrattuna. Tulos on linjassa havaintojemme kanssa: monet FinFamin omaisneuvontaan tulevat mielenterveysomaiset ovat jo ennen korona-aikaa kertoneet pitkään jatkuneesta yksinäisyydestä sekä siitä neuvottomuudesta ja ahdistuksesta, joka siihen liittyy.

Yksinäisyys on vakava ongelma, jolla on monia pitkäaikaisvaikutuksia. Se altistaa mm. masennukselle ja muille mielenterveyden häiriöille. Yksinäisyys vaikuttaa mielenterveysomaisiin monin tavoin, ja pahimmillaan psyykkisesti sairastuneesta läheisestään huolehtiva voi sairastua myös itse.

Pitkittynyt poikkeusaika on kärjistänyt tilanteita etenkin niissä perheissä, joissa on jo aiemmin ollut vakavia vaikeuksia kuten hoitamattomia mielenterveysongelmia ja päihteiden käyttöä. Kun avunsaanti on heikentynyt, huolet ja ongelmat voivat syventyä entisestään. Myös yksinäisyys.

Perheessä oleva psyykkinen sairaus tuottaa usein häpeää ja omaisella voi olla pelkoa muiden suhtautumisesta, minkä takia asiasta puhuminen on vaikeaa. Jos oma verkosto on jo ennen korona-aikaa ollut kapea, voi uusiin ihmisiin tutustuminen ja ystävyyssuhteiden ylläpitäminen olla nykytilanteessa entistä hankalampaa.

On hyvä muistaa, että meillä kaikilla on erilaiset lähtökohdat ja voimavarat selviytyä kuormittavista tilanteista. Oman hyvinvoinnin kannalta on tärkeä uskaltaa puhua, pitää huolta itsestään ja ottaa apua vastaan. Myös jokainen meistä voi vaikuttaa läheistensä hyvinvointiin: kysytään, kuinka sinä voit, kuunnellaan vastaus ja tarvittaessa ohjataan avun piiriin. Ei jätetä ketään yksin.

Jo pienillä teoilla on suuri merkitys.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Pia Hytönen
Pia Hytönen

toiminnanjohtaja

p. 040 776 5911
[email protected]

Pin It on Pinterest