Valitse sivu

Euroopan Prospect-kumppanimaat juhlistivat mielenterveysomaisten Prospect-vertaisryhmämallin 20-vuotista taivalta jakamalla malliin liittyviä hyviä käytäntöjä.

Euroopan Omaisjärjestöjen liitto, EUFAMI, kutsui FinFamin Prospect-ohjaajia mukaan eurooppalaiseen ”A Better Prospect” -verkkotapahtumaan, jossa juhlistettiin mielenterveysomaisten EUFAMIn Prospect-projektin (Prospect-Plus) päättymistä ja samalla mallin kaksikymmenvuotista taivalta. Osallistujia oli kuulolla seitsemästä Euroopan maasta.

Paikalla oli omaisyhdistysten edustajia maista kuten Tsekin tasavallasta, jossa vertaisryhmämalli on otettu käyttöön tänä keväänä sekä mallin pioneerejä Suomesta, Espanjasta, Sloveniasta ja Ranskasta, jotka ovat olleet mallin toteuttajina ja kehittäjinä sen alusta eli vuodesta 2001 alkaen. Pitkä matka on kuljettu siitä, kun kaksikymmentä vuotta sitten tämän psykoedukatiivisen mallin kehittämistyö käynnistettiin mielenterveysomaisten voimaannuttamisen välineeksi ympäri Eurooppaa.

FinFamin vapaaehtoiset Prospect-ohjaajat olivat keskeisesti esillä tapahtumassa. Nuoret aikuiset, Annika Forth ja Nelli Santala, esittelivät mallin uusinta tulokulmaa eli sen virtuaalista toteutusta. Nämä nuoret vapaaehtoiset Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFamista ovat Prospect-pioneerejä mallin virtuaalisen toteutuksen kehittäjinä ja toteuttajina. Tilaisuudessa kuultiin myös mallin alkuperäisiä kehittäjiä kuten Begone Arinoa Espanjasta ja psykologi Simon Gelsthorpea Englannista.

FinFamin kehittämistyön innoittamana myös Tsekeissä on kokeiltu tänä keväänä Prospect-mallin virtuaalista toteutusta. Muissa Euroopan maissa sitä harkitaan ja FinFamin vapaaehtoiset saivatkin vastata lukuisiin kysymyksiin uuteen kehitystyöhön liittyen. Lisäksi päivän aikana esiteltiin FinFamissa kehitettyä ohjaajien työkalupakkia sekä kerrottiin siihen liittyvistä tunnekorteista ja mallin vapaaehtoistyön rakenteista.

PROSPECT-vertaisryhmämallit ovat tulosta v. 2001 käynnistyneestä hankkeesta, jonka takana on mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä etuja ajava Omaisjärjestöjen liitto EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness). Hankeessa luotiin vertaisryhmämallit mielenterveyskuntoutujille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään psyykkisesti sairastuneita henkilöitä.

EUFAMIN PROSPECT-PLUS projektivastaava Gwen Crawford ja EUFAMIn entinen puheenjohtaja Miia Männikkö kiittivät tapahtumassa Prospect-ohjaajia ympäri Eurooppaa heidän tekemästään valtavasta panoksesta, jonka avulla on edistetty mielenterveysomaisten hyvinvointia. Lisäksi tilaisuudessa jaettiin kokemuksia voimaannuttavasta ryhmänohjauksesta yhteisötaiteen keinoin.

Mallin alkuperäisiä kehittäjiä olivat alan ammattilaiset, mielenterveysomaiset ja perheet sekä mielenterveyskuntoutujat. Suomesta mallin kehittämistyössä on ollut vahvasti mukana Omaiset mielenterveystyön tukena Pirkanmaa (nyk. FinFami) ja keskusliitto sekä niissä toimivat omaiset, vapaaehtoiset ja ammattilaiset.

Mallin tavoitteena on tukea mielenterveysomaisten voimavaroja tavalla, jolla on todellista vaikutusta myös heidän sairastuneiden läheistensä elämään sekä saada aikaan yhteistä ymmärrystä. Tarkoituksena on rohkaista osallistujia jakamaan omia kokemuksiaan, löytämään uusia ajattelutapoja ja tunnistamaan tunteitaan. Prospect-vertaisryhmien ohjaajina toimivat aina tehtävään koulutetut vertaiset.

Päivän yhteinen nimittäjä olikin mallin tuoma merkitys mielenterveysomaisten elämänlaatuun ja voimaantumiseen.

Kuva: Gwen Crawford, EUFAMI

Lisätiedot ja yhteydenotot

Jaana Savolainen
Jaana Savolainen

Asiantuntija, vapaaehtoistoiminta

Pin It on Pinterest